Czy okres u kobiet się synchronizuje?

Czy okres u kobiet się synchronizuje?
Karina Valeria Atchian

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Karina Valeria Atchian.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Okres i jego synchronizacja między kobietami mieszkającymi razem nadal jest popularnym przekonaniem po 50 latach badań, które to potwierdziły. Jednak sprawa nie została w pełni udowodniona. Dowiedz się więcej z tego artykułu.

Moment synchronizacji okresu to popularny mit, o którym słyszymy już od około 50 lat. Koncepcja ta została wprowadzona przez psycholog Marthę McClintock w wyniku badań, które przeprowadziła z kobietami mieszkającymi razem w akademiku. Została ona nawet opublikowana w czasopiśmie naukowym Nature.

Ta teoria mówi, że wśród kobiet, które mieszkają razem lub spędzają razem wiele godzin obserwuje się synchronizację okresu w czasie. Według McClintock jej badania potwierdziły tę teorię. Później stwierdzono, że za tę synchronizację są odpowiedzialne feromony.

Czym są feromony?

Feromony to rodzaj ektohormonów, które badano na myszach i innych ssakach. Odgrywają ważną rolę w komunikacji i zachowaniu między osobnikami tego samego gatunku.

W przypadku ludzi komunikacja za pomocą feromonów nie została do końca udowodniona. Z tego powodu nie mogliśmy stwierdzić, że teoria menstruacji u kobiet jest wspierana przez ten mechanizm hormonalny. Prawda jest taka, że ​​potrzeba więcej badań, aby potwierdzić lub zaprzeczyć tej teorii.

Jak reguluje się normalny okres u kobiet?

Różowy zegar

Okres ma swój cykl, który spotyka się okresowo z powodu działania hormonów. Dziś mamy dużo wiedzy na temat fizjologii kobiet. Jest to temat, który dogłębnie zbadano i wciąż się rozwija.Już od urodzenia zalążki znajdują się w jajnikach. Pozostają tam, niezmienione, aż do początku okresu dojrzewania.

Od zmian związanych z dojrzewaniem płciowym i przez cały okres płodności kobieta będzie doświadczać z miesiąca na miesiąc procesu zwanego cyklem miesiączkowym lub miesiączką.Regulacja cykli następuje poprzez stymulujące i hamujące działanie hormonów w mózgu i jajnikach.

Zaangażowane hormony podwzgórza (LH i FSH) są okresowo uwalniane przez obszar mózgu zwany podwzgórzem działając bezpośrednio na jajniki.

W wyniku wydzielania hormonów jajnik reaguje uwalniając dojrzałe komórki jajowe i hormony steroidowe, inne niż te uwalniane przez podwzgórze. Uwolnione jajeczko będzie gotowe do zapłodnienia i jeśli dotrze do niego dobry plemnik ustąpi miejsca jajeczkowi zygoty.

Na tym etapie dojdzie również do zgrubienia endometrium, czyli wewnętrznej warstwy macicy. Jeśli jajeczko zostanie zapłodnione kilka dni później zagnieździ się w zagęszczonym endometrium. Jeśli natomiast do zapłodnienia nie dojdzie endometrium ulegnie pewnym zmianom, które doprowadzą do jego oderwania.

Cały proces, który opisujemy, powtarza się co 28 do 35 dni. Zgodnie z konwencją medyczną, pierwszy dzień okresu nazywamy pierwszym dniem cyklu i od tego momenty oblicza się, na przykład, dni płodne kobiety.

Co wiadomo o zmienności okresu?

Ogólnie cykle menstruacyjne nie są bardzo zmienne w wieku od 20 do 40 lat. Innymi słowy, jest to najbardziej regularny etap pod względem dat i miesięcznych powtórzeń miesiączki.

Przed 20. i po 40. roku życia największe zmiany zachodzą między kolejnymi cyklami. Oznacza to, że częściej mogą być nieregularne. Oprócz wieku kilka innych sytuacji może powodować zmienność regularności miesiączkowania.

W okresie dojrzewania często dochodzi do nieprawidłowości, ponieważ układ hormonalny nie osiągnął jeszcze odpowiedniej dojrzałości. Dzieje się tak również u kobiet po 40. roku życia, aż do menopauzy, gdy rezerwa jajników się kończy.

Ponadto stres, otyłość, niska waga, problemy z tarczycą, leki i niektóre choroby, takie jak cukrzyca, również mogą powodować nieprawidłowości podczas miesiączki. Zmiany mogą mieć charakter punktualny, dotyczyć określonego cyklu lub rozciągać się w czasie przez kilka miesięcy.

Kobieta z kalendarzem

Regularność lub nieregularność miesiączki zależy od wielu czynników.

Okres – dowody nie są rozstrzygające

W 2006 roku Ziomkiewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadził badanie podobne do McClintock stwierdzając, że wśród uczestniczących w nim kobiet nie zaobserwowano synchronizacji.

Możemy zatem powiedzieć, że nadal nie ma rozstrzygających dowodów na istnienie zjawiska synchronizacji miesiączki ani działania feromonów u ludzi.

Dlatego przekonanie o synchronizacji okresu, mimo że wiele kobiet nadal potwierdza prawdziwość tej tezy, jest zaszufladkowane w kategorii mitu. Być może w przyszłości kolejne badania to udowodnią.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Corrine K Welt, MD., retrieved on 14 May 2020, Physiology of the normal menstrual cycle, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/physiology-of-the-normal-menstrual-cycle?search=menstruaci%C3%B3n%20sincronixaci%C3%B3n&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3.
  • B. David Vantman and col., Reproductive physiology and evolutive changes with women age, Tema central: Infertilidad, Vol. 21. Núm. 3, páginas 348-362 (Mayo 2010).
  • Precone V and cols, Pheromone receptors and their putative ligands: possible role in humans, Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Feb;24(4):2140-2150. doi: 10.26355/eurrev_202002_20394.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.