Czemu perspektywa płci jest ważna w opiece zdrowotnej?

Czemu perspektywa płci jest ważna w opiece zdrowotnej?

Ostatnia aktualizacja: 04 września, 2021

Pespektywa płci w opiece zdrowotnej pozwala profesjonalistom dostosować podejmowane przez nich decyzje do osoby pacjenta. Głównie dzięki zrozumieniu faktu, że biologia to nie jedyny czynnik, który wpływa na choroby.

Perspektywa płci w opiece zdrowotnej to czynnik, który pozwala zrozumieć, że między kobietami a mężczyznami występują nie tylko różnice biologiczne. Ale również różnice, które są pochodną czynników społecznych i kulturowych. Te istotne czynniki są często pomijane podczas stawiania diagnozy i dobierania właściwej opieki. A to często przekłada się na brak równości płci.

Dane zebrane przez hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia w raporcie na temat zdrowia i płci z 2006 r. pomagają nam zrozumieć znaczenie perspektywy płci w opiece zdrowotnej.

Naukowcy przebadali populację w wieku od 45. do 65. roku życia i zaobserwowali co następuje:

 • Kobiety cierpią na więcej chorób przewlekłych niż mężczyźni.
 • Mężczyźni cierpią na poważniejsze choroby, które mają wyższy współczynnik śmiertelności.
 • Kobiety żyją średnio o 6,6 lat dłużej niż mężczyźni.
 • U mężczyzn rzadziej występują objawy somatyczne bez przyczyn organicznych, jak również stany depresyjne i lękowe.
 • Kobiety przyjmują więcej leków psychotropowych niż mężczyźni i stanowią 75% wszystkich użytkowników tabletek nasennych i uspokajających.

Na czym polega perspektywa płci?

Aby zrozumieć o co chodzi w perspektywie płci, należy najpierw zrozumieć znaczenie słowa gender, czyli płeć kulturowa. Nie chodzi jedynie o płeć biologiczną. Płeć biologiczna odnosi się do różnic biologicznych, anatomicznych i fizjologicznych między mężczyznami a kobietami.

Z kolei płeć rozumiana jako gender odnosi się do systemu społecznych, symbolicznych i psychicznych relacji, które oceniają kobiety i wszystko, co jest uznawane za kobiece, w sposób niekorzystny w porównaniu z mężczyznami.

To dynamiczna koncepcja, która stale się rozwija i jest wrażliwa na kontekst historyczny. Termin ten zauważa, że różnice społeczne i kulturowe wykraczają poza biologię. Stanowią one źródło braku równości w dostępie do opieki zdrowotnej.

Społeczeństwo wykorzystuje płeć do organizowania i kształtowania elementów powszechnych praktyk, norm, wartości i zachowań. Stosowanie podejścia bazującego na płci zaczyna się od zrozumienia, że takie różnice istnieją i zainteresowania się nimi.

Starsza kobieta u lekarza
Badania na temat zapadalności wykazały, że kobiety cierpią na więcej chorób przewlekłych niż mężczyźni.

Może Cię również zainteresować: Rak tarczycy u kobiet: możliwe objawy

Dlaczego perspektywa płci jest taka ważna?

Stosowanie perspektywy płci pozwala profesjonalistom dostosować swoje decyzje do osoby pacjenta. Przede wszystkim dzięki zrozumieniu faktu, że nie na zdrowie wpływają inne czynniki poza biologią.

Nie biorąc tego pod uwagę, profesjonalista naraża się na ryzyko nierównego traktowania pacjenta ze względu na płeć. Tym samym nie zapewnia mu opieki zdrowotnej, której potrzebuje. Tym samym skuteczność interwencji zależy od takiego wszechstronnego podejścia.

Pośród najczęstszych przypadków nierównego traktowania pacjentów ze względu na płeć znajdują się:

 • Androcentryzm. Ludzie są utożsamiani z mężczyznami, co oznacza, że odmienne doświadczenia kobiet są często niezauważane, a doświadczenia mężczyzn są uznawane za uniwersalne.
 • Brak wrażliwości na kwestie płci. Przypadki, w których profesjonaliści nie biorą pod uwagę wpływu płci biologicznej i kulturowej mimo istnienia wystarczającego kontekstu w związku z różnymi wpływami, jakie wywierają na zdrowie.
 • Podwójne standardy. Przypadki, w których płeć kulturowa jest brana pod uwagę, ale prowadzi do pojawienia się podwójnych standardów lub bazuje na innych kryteriach. Najbardziej znane sytuacje to uznawanie kobiet za histeryczki, przy jednoczesnym opisywaniu tak samo zachowujących się mężczyzn jako pełnych pasji.

Czemu warto stosować perspektywę płci w opiece zdrowotnej?

Perspektywa płci stara się wychodzić poza analizę skoncentrowaną na płci biologicznej, aby zauważyć różne doświadczenia zdrowotne kobiet, mężczyzn i osób o innej tożsamości na podstawie ich płci kulturowej. A także innych czynników, takich jak klasa społeczna, tożsamość etniczna i wiek.

Zastosowanie perspektywy płci w opiece zdrowotnej pozwala zrozumieć w jaki sposób stereotypy i role płciowe wpływają na jakość życia jednostki oraz na inne istotne kwestie. To tłumaczy między innymi dlaczego kobiety żyją dłużej, ale jakość ich życia jest gorsza.

Aby zrozumieć różne cechy chorób u kobiet i mężczyzn

Cechy biologiczne sprawiają, że kobiety mogą cierpieć na nowotwór piersi lub choroby jajników. Różne choroby mają różne współczynniki zapadalności u kobiet i mężczyzn z powodu różniących ich cech biologicznych. Należy koniecznie brać pod uwagę fakt, że mężczyźni i kobiety są podatni na działanie tych samych czynników na różne sposoby.

Kobiety są bardziej podatne na działanie środowiskowych czynników chemicznych z powodu różnic w procesach absorpcji i metabolizmu, które zachodzą w ich ciałach. Dlatego też, chociaż obie płci mogą być wystawione na działanie tych samych warunków, to kobiety są bardziej podatne pod względem biologicznym.

Aby rozpoznać wpływ roli płciowych i tożsamości płciowych

Ideały i naciski wywierane na nas przez społeczeństwo, które musimy spełniać, aby czuć, że do niego należymy, wpływają na jakość naszego życia. Na przykład zaburzenia odżywiania u kobiet, biorące się z próbami osiągnięcia idealnej sylwetki, odbijają się w znaczący sposób na ich zdrowiu.

W przypadku mężczyzn role płciowe mogą tłumaczyć ryzykowne zachowania, takie jak jazda z większą prędkością lub spożywanie alkoholu. Dostęp do zasobów i ich kontrolowanie, jak również inna socjalizacja, wywierają wpływ na nawyki związane z troską o zdrowie swoje i innych.

Anorektyczka
Zaburzenia odżywiania pokazują wyraźnie wpływ płci na jakość życia.

Zdrowie nie jest życiowym celem, to codzienny zasób

To główne założenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oznacza, że zdrowie nie powinno być postrzegane jako odległy cel, który mamy osiągnąć w przyszłości. To raczej prawo, zasób, którym musimy zarządzać każdego dnia.

Pracownicy opieki zdrowotnej stanowią klucz, który pozwala to osiągnąć. Właśnie dlatego niezbędne jest wprowadzenie zmian w badaniu i stosowaniu nauki. Jak również dostosowanie starszych sposobów opiekowania się pacjentami, którzy przychodzą do gabinetu lekarskiego.

Społeczeństwo musi wprowadzić zmiany. Gwarantując tym samym uniwersalne prawa i dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich swoich członków. Bardzo istotną rolę do odegrania ma edukacja na temat równości. A także wprowadzanie do powszechnego obiegu perspektywy płci w obszarze prawa i polityki publicznej.

To może Cię zainteresować ...
Objawy, których kobiety nie powinny ignorować
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Objawy, których kobiety nie powinny ignorować

Chociaż te objawy w wielu wypadkach mogą nie wydawać się niczym niepokojącym, to jednak najlepiej będzie zwrócić się do specjalisty z prośbą o diag...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • García-Vega, Elena (2011). Acerca del género y la salud. Papeles del Psicólogo, 32(3),282-288.[fecha de Consulta 8 de Marzo de 2021]. ISSN: 0214-7823. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=778/77822236009
 • Guía para incorporar la perspectiva de Género en Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
 • Vall Llobet, Carme (2006). Mujeres invisibles para la medicina, Barcelona, Debolsillo.
 • VELASCO, Sara (2008), Recomendaciones para la práctica del enfoque de género en programas de salud, Madrid, Observatorio de Salud de la Mujer.
 • Informe Salud y Género 2006 -Las edades centrales de la vida- Ministerio de Sanidad, Madrid, España.

Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.