Co to jest heteronormatywność i jakie ma znaczenie?

Heteronormatywność przedstawia heteroseksualność jako coś, co jest dane i naturalne, czyli „normę”. Dlaczego jest to tak szkodliwe podejście? Poznaj odpowiedź tutaj.
Co to jest heteronormatywność i jakie ma znaczenie?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Ostatnia aktualizacja: 02 lipca, 2023

Jeśli jesteś heteroseksualny, ile razy w życiu musiałeś wyjść i walczyć o prawo do małżeństwa? Czy byłeś maltretowany za trzymanie się za ręce ze swoim partnerem? Czy byłeś zmuszany do składania wyjaśnień na temat osoby, z którą jesteś w związku lub na temat swojego partnera? Z pewnością odpowiedź brzmi: nie. Dzieje się tak, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, w którym heteronormatywność jest zatwierdzonym modelem.

Jednak to, że jest „powszechne”, nie oznacza, że jest jedyne. Na czym polega główna wada tego modelu? Chociaż niektórzy ludzie mogą żyć w całkowitej wolności, są tacy, którym nie tylko się to uniemożliwia. Nierzadko muszą stawić czoła krytyce, epizodom przemocy, uprzedzeniom dotyczącym ich orientacji i niemożności uzyskania dostępu do swoich praw. Zagłębmy się trochę w ten temat.

Do czego odnosi się termin „heteronormatywność”?

Heteronormatywność to reżim społeczny, polityczny i ekonomiczny, który przedstawia heteroseksualność jako jedyną normalną i naturalną orientację seksualną. Narzuca ideę, że istnieją tylko dwie odrębne i przeciwne płcie, które można połączyć w sposób afektywny i pokrewieństwa.

Jednak koncepcja ta faktycznie odpowiada konstrukcji społeczno-historycznej. Za uniwersalne przyjmuje się atrakcyjność i związek między osobami różnej płci – to znaczy między mężczyzną a kobietą.

Ten model uważa się za jedyny, ma charakter nakazowy i zawiera wiele założeń. Świadczyć o tym mogą zarówno kwestie praw i przepisów, jak i codzienne rozmowy. Na przykład, gdy mężczyzna rozmawia z innym mężczyzną o swoim związku, ten drugi zakłada – niemal automatycznie – że ma na myśli kobietę.

W ten sposób heteroseksualność, stając się normą, stanowi przeszkodę dla innych sposobów życia i wyrażania seksualności. Może sprawić, że staną się niewidzialni. Przylepia się im etykietę,. Sprawia, że uważa się ich za gorszych, a w poważniejszych przypadkach zamienia ich orientację w „chorobę”.

W rzeczywistości towarzyszą temu również ograniczenia dla tych, których obejmuje sama heteronormatywność. Zalecając jaki „powinien być” model, stawia w centrum uwagi tych, którzy wykazują zachowania niezgodne ze swoją płcią. Na przykład dzieje się tak, gdy mężczyzna płacze: od razu uznaje się go za „słabego” lub „wrażliwego”.

Sądzimy, że spodoba ci się również ten artykuł: Wsparcie rodziny dla osób transpłciowych jest kluczowe

Czym się charakteryzuje heteronormatywność

Heteronormatywność wyróżniają pewne cechy obecne w społeczeństwie:

 • Z założenia uchodzi za naturalną, oczywistą i uniwersalną. Po prostu zakłada się, że wszyscy ludzie są heteroseksualni.
 • Opiera się na seksualnym binaryzmie, czyli pojęciach mężczyzny i kobiety, którzy pełnią „uzupełniające się” role. Należy jednak zauważyć, że w ramach tego systemu wycenia się je inaczej, i hierarchicznie.
 • W większości społeczeństw i kultur istnieje ciągłe wzmacnianie heteroseksualności jako uniwersalnego modelu do naśladowania. Pomyśl na przykład o bohaterach powieści lub opowiadań.

Jak heteronormatywność może wpływać na ludzi?

Seksualność i sposób jej przeżywania to fundamentalny wymiar w życiu każdego człowieka. Nie chodzi tylko o seks, ale także o więź emocjonalną i relację z własnym ciałem.

Jednak w ramach heteronormatywności nie wszyscy ludzie mogą cieszyć się swoją seksualnością, orientacją seksualną czy tożsamością płciową w ten sam sposób. Do dziś wiele osób wciąż znosi napiętnowanie za bycie gejami, lesbijkami lub biseksualistami. Często umniejsza się im zwrotami typu „wyrośniesz z tego…”. Są nawet tacy, którzy wolą spędzić całe życie w ukryciu.

Nie wspominając już o tym, że w niektórych krajach nadal nie mogą nawet cieszyć się pełnią praw, tak jak reszta obywateli. W wielu miejscach nadal nie mogą zawierać małżeństw, a za homoseksualizm grozi nawet kara śmierci.

Osoby LGBTIQA+ mają utrudniony dostęp do podstawowych praw, takich jak edukacja i opieka zdrowotna.

Biorąc pod uwagę to wszystko, jakie konsekwencje pociąga za sobą przymusowa heteronormatywność? Niewątpliwie jej wpływ przebiega na wszystkich poziomach: fizycznym, psychicznym i społecznym. W szczególności, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, możemy wymienić niektóre poważne skutki:

 • Obniżona samoocena
 • Samoodrzucenie z powodu zinternalizowanych modeli homofobii
 • Izolacja i samotność
 • Uczucia smutku, udręki i depresji
 • Cierpienie spowodowane stygmatyzacją i dyskryminacją
 • W niektórych przypadkach ludzie czują się zmuszeni do prowadzenia „podwójnego życia” z powodu odrzucenia, jakie może wywołać w ich otoczeniu pociąg do osoby tej samej płci
 • Ze względu na potrzebę aprobaty mogą mieć niezdrowe nadmiernie kompensujące postawy i zachowania (na przykład mogą stać się „idealnym dzieckiem” kosztem własnego dobrego samopoczucia)
 • W bardziej skrajnych przypadkach mogą nawet pojawić się myśli o śmierci i samobójstwie.
Warto wyjaśnić, że sam homoseksualizm nie wiąże się bezpośrednio z tego typu wpływem na zdrowie psychiczne. Nie szkodzi sam w sobie, ale może ciążyć ze względu na dyskryminację i przemoc doświadczaną w środowisku.

Podoba Ci się ten artykuł? Możesz także przeczytać: Aseksualność: całkowity brak pożądania seksualnego

Znaczenie akceptacji różnorodności

Różnorodność (m.in. seksualna, religijna, etniczna, cielesna) nie tylko pozwala ludziom na swobodne wyrażanie siebie. Jest to zresztą podstawowe powszechne prawo. Także wzbogaca. Niektóre z powodów, dla których jest pozytywna i konieczna, są następujące:

 • Pozwala budować bardziej egalitarne, pełne szacunku i tolerancyjne społeczeństwa.
 • Pomaga wszystkim ludziom żyć wolnym życiem, bez strachu i wstydu z powodu tego, kim są.
 • Wspiera rozwój i pozytywne doznania dotyczące ciała, uczuć, emocji i więzi. W ten sposób można nie tylko zapobiec wielu nieprzyjemnym lub ryzykownym sytuacjom. Można także nawiązać pozytywny i autentyczny kontakt z tym, kim jesteśmy i kim chcemy być.

Zajęcie się różnorodnością to pilna sprawa

W wielu domach kwestia seksualności w ogóle, a w szczególności heteronormatywności, jest często poruszana „kiedy się pojawia”. Konieczna jest jednak zmiana tego reaktywnego sposobu myślenia, ponieważ zarówno dzieci, jak i młodzież żyją w obecnym świecie i są w stałym kontakcie z informacjami i ludźmi.

Jeśli nie zapewnimy im wysokiej jakości i zróżnicowanej edukacji, mogą przyczyniać się do sytuacji, w których inne osoby są dyskryminowane ze względu na orientację seksualną. Przykładem niech będzie homofobiczne zastraszanie.

Wreszcie ważne jest, aby przestać myśleć o różnorodności seksualnej jako o temacie tabu. Dotyczy nas wszystkich. Różnorodność dotyczy nie tylko seksu. Chodzi także o relacje i uczucia, o prawa i szacunek.

W takim przypadku dobrym ćwiczeniem dla rodziców i dorosłych jest zbadanie własnych przekonań i mitów zanim podzielą się wiedzą i doświadczeniami z dziećmi. Do tematu należy podejść naturalnie, bez strachu i skrępowania, dostosowując informacje i język do wieku naszego rozmówcy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Ferrari, F., Imperato, C., & Mancini, T. (2021). Heteronormativity and the Justification of Gender Hierarchy: Investigating the Archival Data From 16 European Countries. Frontiers in psychology12, 686974. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8359921/
 • Pecheny, M. (2003). De la “no-discriminación” al “reconocimiento social”. Un análisis de la Evolución de las demandas políticas de las minorías sexuales en América Latina. Recuperado desde el sitio web del Instituto Gino German: http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/PechenyMario.pdf
 • Pecheny, M. (2013). Desigualdades estructurales, salud de jóvenes LGBT y lagunas de conocimiento: ¿qué sabemos y qué preguntamos? Temas en Psicologia, 21(3), 961-972. https://dx.doi.org/10.9788/TP2013.3-EE10ESP.
 • Pecheny, M., Christel L., Farji, N., Fernández, S., Ortega, J. Mertehikian, Y,. Weisbrot, V., Marentes, M. (2017). Análisis de la accesibilidad y la calidad de atención de la salud para la población lesbiana, gay, trans y bisexual (LGBT) en cinco regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Fundación Huésped, del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires/CONICET) y de la Universidad de San Martín. Septiembre 2017.
 • Pérez, B. (2005). Homosexualidad: secreto de familia. El manejo del secreto en familias con algún miembro homosexual. Editorial Egales.
 • Pichardo, J. I. (2009). Entender la diversidad familiar: Relaciones homosexuales y nuevos modelos de familia. Bellaterra.
 • Pollitt, A. M., Mernitz, S. E., Russell, S. T., Curran, M. A., & Toomey, R. B. (2021). Heteronormativity in the Lives of Lesbian, Gay, Bisexual, and Queer Young People. Journal of homosexuality, 68(3), 522–544. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7035158/
 • Ray, T. N., & Parkhill, M. R. (2021). Heteronormativity, Disgust Sensitivity, and Hostile Attitudes toward Gay Men: Potential Mechanisms to Maintain Social Hierarchies. Sex Roles, 84(1-2), 49-60. https://doi.org/10.1007/s11199-020-01146-w

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.