Biologiczna charakterystyka cytokin

Cytokiny to specjalne białka układu odpornościowego człowieka. Substancje te komunikują się między komórkami, aby wykonywać określone funkcje.
Biologiczna charakterystyka cytokin

Ostatnia aktualizacja: 24 marca, 2022

Cytokiny to substancje, które umożliwiają komórkom wzajemną interakcję. Jak zapewne już wiesz, żywe istoty to złożony zestaw narządów, tkanek i komórek. W rzeczywistości u ludzi jest wiele różnych komórek i wszystkie są wysoko wyspecjalizowane. Głównie po to, by mogły właściwie wykonywać swoje funkcje.

Jeśli chodzi o cytokiny, są to białka wytwarzane przez komórki zaangażowane w układ odpornościowy. Stanowią heterogeniczną grupę białek o różnych funkcjach.

Cytokiny są wydzielane przez jeden typ komórek i wywierają działanie na inne komórki. W ten sposób mają niejako działanie mediacyjne, czy też pośredniczące i wyzwalają różne reakcje komórkowe. Dzisiejszy artykuł wyjaśni wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

Jak działają cytokiny?

Jak wspomnieliśmy powyżej, cytokiny to białka wytwarzane przez określone komórki. Powiedzieliśmy również, że pośredniczą w interakcjach między komórkami układu odpornościowego – komórkami limfoidalnymi i zapalnymi. Pełnią również rolę mediatorów komórek krwiotwórczych.

Białka te wiążą się z receptorami obecnymi na błonach komórkowych i aktywują szereg reakcji wewnątrzkomórkowych. Mają na celu aktywację określonych genów. Głównie po to, by komórka wytworzyła odpowiedź na ten bodziec.

Produkcja cytokin jest przejściowa. Oznacza to, że istnieją tylko przez krótki czas. Białka te mogą oddziaływać na inne komórki, ale mogą również oddziaływać na komórkę, która je uwolniła.

Sieć komórkowa.
Cytokiny wysyłają sygnały między komórkami w postaci białek.

Jaka jest ich funkcja?

Cytokiny obejmują różne rodzaje białek, które działają w różny sposób. Mogą pełnić swoją funkcję poprzez stymulowanie lub zmniejszanie odpowiedzi układu odpornościowego.

Przede wszystkim niektóre z tych substancji pomagają komórkom układu odpornościowego różnicować się w ten czy inny typ. Podobnie pozwalają im dojrzewać tak, jak powinny, aby spełniać swoją funkcję.

Ponadto działają jako sprawny system komunikacji pomiędzy wszystkimi elementami układu odpornościowego. Na przykład umożliwiają komórkom B specjalizację jako komórki plazmatyczne i wydzielanie przeciwciał. Przeciwciała to cząsteczki, które umożliwiają nam zwalczanie infekcji.

Oprócz tego cytokiny kontrolują procesy krwiotwórcze zachodzące w szpiku kostnym. Procesy te polegają na tworzeniu różnych typów komórek, które tworzą krew. Na przykład czerwone i białe krwinki.

Wreszcie białka te są niezbędne, aby mogły zachodzić procesy zapalne. Zapalenie to mechanizm obronny organizmu przed wszelką agresją. Tak więc cytokiny stymulują również gojenie się ran.

Grupa receptorów cytokin.
Cytokiny wiążą się z receptorami komórkowymi, aby wywołać reakcje.

Jak przydatne są cytokiny w leczeniu?

Naukowcy niedawno odkryli, że mogą wytwarzać cytokiny w swoich laboratoriach. W rzeczywistości mogą stymulować za ich pomocą układ odpornościowy i pomagać organizmowi w walce z niektórymi chorobami. Na przykład z rakiem i infekcjami.

Rozwój leków opartych na cytokinach jest nieco złożony, ale prowadzi do doskonałych wyników. Niektórzy lekarze stosują cytokiny do leczenia niektórych typów anemii i infekcji wirusowych, takich jak zapalenie wątroby.

Faktem jest, że substancje te są ważne dla naszego organizmu, zarówno dla rozwoju komórek, jak i prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Wreszcie, większość naukowców jest przekonana, że cytokiny będą podstawowym filarem leczenia chorób takich jak rak czy HIV. Właśnie dlatego studiowanie ich stanowi niezbędny krok dla odkryć przyszłych pokoleń medycyny.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.