Alergie na leki - co musisz wiedzieć na ten temat

Reakcje alergiczne na leki mogą wystąpić w każdym wieku. Jednak zwykle pojawiają się około 40 roku życia.
Alergie na leki - co musisz wiedzieć na ten temat
Franciele Rohor de Souza

Przejrzane i zatwierdzone przez: farmaceuta Franciele Rohor de Souza.

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Alergie na leki to reakcje organizmu na określony środek. To nieoczekiwana, nieprzewidywalna odpowiedź układu odpornościowego, która nie wiąże się z działaniem leku.

Podczas przyjmowania farmaceutyków mogą wystąpić działania niepożądane, w zależności od dawki i możliwych interakcji między nimi.

Istnieją jednak inne rodzaje nieprzewidywalnych konsekwencji spożycia, które nie mają związku z dawką lub możliwymi interakcjami z lekami. Ta grupa obejmuje alergie spowodowane reakcją na leki.

Różne alergie i reakcje na leki

Alergie na leki.
Nie można przewidzieć, kiedy wystąpią alergie na leki.

W zależności od miejsca wystąpienia reakcji objawy mogą obejmować pokrzywkę i intensywny świąd, uogólnioną wysypkę i obrzęk, epizody skurczu oskrzeli, a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Alergie w reakcji na leki dzielą się na dwie grupy, w zależności od tego, jak szybko występują:

  • Reakcje natychmiastowe : pojawiają się w ciągu pierwszej godziny po zażyciu leku. Wyzwala je produkcja przeciwciała lub immunoglobulin E (IgE). Jest to najczęściej diagnozowany typ reakcji i ma ciężki charakter.
  • Późne reakcje: pojawiają się po upłynięciu godziny od zażycia leku, chociaż często mogą zająć tygodnie. Tego typu alergie na leki mają związek z różnymi mechanizmami immunologicznymi i mogą powodować różnego rodzaju reakcje.

Jak często i w jakim wieku pojawiają się alergie na leki?

Reakcje alergiczne na leki mogą wystąpić w każdym wieku . Jednak zwykle pojawiają się one około 40 roku życia.

Osoby w tym wieku częściej przyjmują większe ilości leków niż osoby młodsze . Dlatego możliwość uczulenia wzrasta wraz ze zwiększonym przyjmowaniem leków.

Trudno określić częstość występowania tego typu alergii, ponieważ nie ma badań dotyczących rzeczywistej powtarzalności takich reakcji. Szacuje się jednak, że stanowią one około 10% wszystkich działań niepożądanych leków.

Około 5% dorosłych może być uczulonych na jeden lub więcej leków. Ale szacuje się, że 15-25% ogólnej populacji może mieć jakąś alergię na leki, których używają.

Kobieta wdychająca.
W ciężkich przypadkach mogą wystąpić trudności w oddychaniu.

Jak rozpoznać alergię na leki?

Najczęściej występują reakcje alergiczne wywołane antybiotykami beta-laktamowymi i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Diagnozę stawia się na podstawie szczegółowego wywiadu dotyczącego reakcji i leków wywołujących alergię. W celu potwierdzenia diagnozy stosuje się testy laboratoryjne i inne badania indywidualne, takie jak testy skórne lub analizy kontrolowanej ekspozycji.

Testy skórne

To najczęstsze badania na alergię. Mogą być śródskórne, z natychmiastowym odczytem wyniku po 15 minutach, lub testy naskórne lub płatkowe z odczytem po 48 i 96 godzinach.

Rodzaj testu dobiera się w zależności od rodzaju i nasilenia reakcji alergicznej . Bierze się również pod uwagę stan pacjenta i zapotrzebowanie na dany lek.

Testy skórne polegają na wprowadzaniu do skóry niewielkich ilości badanego leku na różne sposoby.

Do ich wykonania należy użyć stężeń leku, dla których wykazano, że nie działają drażniąco. W przeciwnym razie mogą one dawać fałszywe alarmy.

Podczas wykonywania badań u pacjenta może wystąpić reakcja alergiczna, której doznał podczas przyjmowania leku. Z tego powodu cała procedura musi być pod ścisłą kontrolą i nadzorem doświadczonego personelu.

Kontrolowane testy ekspozycji

W niektórych przypadkach konieczne mogą być kontrolowane testy ekspozycji na lek, gdy wszystkie inne poprzednie testy dały negatywne wyniki i konieczne jest potwierdzenie.

W celu wykonania tych badań co kilka dni podaje się doustnie zwiększające się ilości leku (zaczynając od małych dawek) , aż do osiągnięcia dawki terapeutycznej.

Alergie na leki występują stosunkowo często

Alergii na leki nie można zapobiec, chyba że już ją wcześniej zdiagnozowano. W takim przypadku lekarz wykluczy stosowanie danego środka i innych należących do tej samej rodziny.

Pamiętaj ponadto, że leki należy przyjmować tylko wtedy, gdy jest to konieczne i zgodnie z instrukcjami lekarza lub farmaceuty.

To może Cię zainteresować ...
Alergia na czekoladę – przyczyny, leczenie i zapobieganie
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Alergia na czekoladę – przyczyny, leczenie i zapobieganie

Czy wiesz, że istnieje alergia na czekoladę? Opowiemy, w jaki sposób się ona objawia, jak ją leczyć i oraz jak jej zapobiegać.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cardona, R., Ramírez, R. H., Reina, Z., Escobar, M. F., & Morales, E. (2009). Alergia e intolerancia a antiinflamatorios no esteroides: desensibilización exitosa en tres casos y revisión de la literatura. Biomédica. https://doi.org/10.7705/biomedica.v29i2.20

  • CHAVES Erika, A. (2004). Pruebas diagnósticas en alergia y su utilidad clínica. Diagnostic Tests and their Clinical Use in Allergy. Rev Med Hered.

  • Carina Chromoy, G., & Pedro Mallo, M. (2014). Alergia al látex: el farmacéutico como agente de cambio. Hospital Naval Buenos Aires.


Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.