Adopcja zarodka - na czym polega i jakie przynosi korzyści?

Czy znasz różnicę między biologicznymi, genetycznymi lub adopcyjnymi rodzicami a dziećmi? Czy wiesz, że tysiące embrionów jest odrzucanych lub przechowywanych w nieskończoność? Czytaj dalej i dowiedz się wszystkiego o adopcji zarodków.
Adopcja zarodka - na czym polega i jakie przynosi korzyści?
María Irene Benavides Guillém

Napisane i zweryfikowane przez lekarz María Irene Benavides Guillém.

Ostatnia aktualizacja: 04 listopada, 2022

Adopcja zarodka polega na tym, że kobieta zachodzi w ciążę poprzez transfer zarodka. Matka, która otrzyma embrion, chociaż nie jest matką genetyczną, będzie matką biologiczną.

Pochodzenie embrionów jest heterologiczne, co oznacza, że są one produktem połączenia lub zjednoczenia gamet, które nie pochodzą od rodziców adopcyjnych. Zarodki są oddawane przez pary, które przeszły zabiegi zapłodnienia in vitro lub są tworzone z oddanego nasienia i komórek jajowych.

Jest to opcja dla par mających problemy z płodnością lub chorobami dziedzicznymi, a także dla samotnych kobiet z zaburzeniami owulacji lub par homoseksualnych, które chcą mieć dziecko.

Adopcja zarodków – korzyści i komplikacje

Adopcja zarodków jest mniej inwazyjna i mniej czasochłonna niż zapłodnienie in vitro. Ma wysoki wskaźnik sukcesu. Szanse na ciążę wahają się od 19,1% do 52,4%. Wskaźnik żywych urodzeń waha się od 14% do 33%.

Poza tym, co powiedzieliśmy, konieczne jest wyjaśnienie, że transfer embrionów, niezależnie od tego, czy są adoptowane, czy nie, nie jest procedurą wolną od ryzyka. Powiązano ją z zaburzeniami nadciśnienia w ciąży, przedwczesnym porodem, niską masą urodzeniową lub makrosomią, a także innymi powikłaniami.

Z drugiej strony zarodki do przeniesienia mogą być świeże lub zamrożone (kriokonserwowane). Istnieją kontrowersje co do tego, która z dwóch opcji jest lepsza.

Co więcej, narastają kontrowersje dotyczące wyników badań opublikowanych przez Hargreave et al. w JAMA (Journal of the American Medical Association), co sugeruje możliwy związek między transferem zamrożonych zarodków a nowotworem wieku dziecięcego.

Wyniki te należy traktować ostrożnie, dopóki nowe badania nie przyniosą rozstrzygających informacji.
Embrion. Adopcja zarodka.
Przeniesione zarodki wiążą się z pewnymi komplikacjami w ciąży i porodzie. Jednak badania nie są rozstrzygające.

Doświadczenie rodzin

Inną perspektywą, z której można podejść do tematu, jest perspektywa rodzin adopcyjnych. Adopcja zarodków jest jedną z najbardziej złożonych form reprodukcji zespołowej.

Niektórzy autorzy używają terminu adopcja embrionu wyłącznie w odniesieniu do dawstwa, w którym dawca wybiera adoptującego, utrzymując kontakt z nim, a niekiedy także z poczętym dzieckiem. Byłoby to przeciwieństwem anonimowego dawstwa za pośrednictwem instytucji zdrowia.

Ogólnie doświadczenia zarówno darczyńców, jak i adoptujących są pozytywne. Obie strony czują się usatysfakcjonowane wspólną pracą dla dobra przyszłego człowieka.

Buduje się zróżnicowane rodziny rozszerzone, w których zwykle współistnieją biologiczni, genetyczni i adopcyjni rodzice i dzieci, poszerzając pojęcie rodziny. Jednak ważne jest, aby dawcy zachowywali pewien dystans, aby dzieci mogły się zdrowo rozwijać.

Wskazane jest posiadanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, aby umożliwić wszystkim zaangażowanym stronom zrozumienie i przyswojenie procesu.

Adopcja zarodków jako rozwiązanie problemu kriokonserwacji

Kriokonserwacja polega na przechowywaniu ludzkich komórek i tkanek w niskich temperaturach, co pozwala zatrzymać całą ich aktywność biologiczną, bez ich uszkadzania lub niszczenia. Dzięki tej technice embriony pozostają żywotne z niezmienionym potencjałem rozwojowym. Postępy w tej dziedzinie umożliwiają przeżycie do 97% zarodków.

Jednak po zakończeniu projektu reprodukcyjnego znaczna liczba embrionów pozostałych po procesach jest kriokonserwowana bez określonego miejsca przeznaczenia. Jedną z możliwości wykorzystania staje się wobecc tego dawstwo na cele reprodukcyjne.

W ten sposób, po osiągnięciu własnej ciąży, można pomóc innym urzeczywistnić ich pragnienie zostania rodzicami. To  jednocześnie daje szansę zachowanemu embrionowi.

Zarodki.
Wiele kriokonserwowanych embrionów nie ma określonego celu. Darowizna może być rozwiązaniem tego zaległości.

Inna forma macierzyństwa

Kwestia adopcji zarodków jest złożona. Długofalowe skutki we wszystkich sferach: biologicznej, emocjonalnej, psychologicznej i społecznej wciąż pozostają nieznane.

Niezbędne jest zapoznanie się z prawem obowiązującym w danym kraju. Ważne jest również zasięgnięcie porady u specjalistów w tej dziedzinie.

Ale chyba najważniejszą rzeczą jest dogłębna analiza i refleksja z uwzględnieniem naszych wartości, przekonań, preferencji, pragnień i oczekiwań. Powinniśmy zrozumieć, że po spłodzeniu człowieka, będziemy mieć wobec niego odpowiedzialność, niezależnie od jego pochodzenia.

Zarodek adoptowany powstanie dzięki decyzji rodziców adopcyjnych. Jednak bycie rodzicem nie oznacza przejęcia własności. Chodzi raczej o zobowiązanie. Poza kwestią więzi, chodzi głównie o budowanie więzi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cabezas M. R., Cayón-De Las Cuevas J. Deseados pero abandonados: el incierto destino de los embriones criopreservados. RBD. Revista de Bioética y Derecho 2021;139-157.
  • Álvarez-Díaz JA. Embryo donation among Latin-Americans who have attended assisted reproduction techniques: a first empirical approach. JBRA Assist Reprod. 2021;25(1):81-89.
  • Vuong LN, Ly TT, Nguyen NA, Nguyen LMT, Le XTH, Le TK et al. Development of children born from freeze-only versus fresh embryo transfer: follow-up of a randomized controlled trial. Fertil Steril. 2020;114(3):558-566.
  • Yamal I. J. D., Castañeda J. C., Corredor F. G., León R. E. S., Pérez J. E. V., Lechuga, Y. P. et al. Programa de adopción embrionaria in útero: experiencia de 10 años. Medicina 2019;41(1):8-17.
  • Hallich O. Embryo donation or embryo adoption? Conceptual and normative issues. Bioethics. 2019;33(6):653-660.
  • Pereira N, Petrini AC, Hancock KL, Rosenwaks Z. Fresh or Frozen Embryo Transfer in In Vitro Fertilization: An Update. Clin Obstet Gynecol. 2019;62(2):293-299.
  • Hargreave M, Jensen A, Hansen MK, Dehlendorff C, Winther JF, Schmiegelow K et al. Association Between Fertility Treatment and Cancer Risk in Children. JAMA. 2019;322(22):2203-2210.
  • Frith L, Blyth E, Lui S. Family building using embryo adoption: relationships and contact arrangements between provider and recipient families-a mixed-methods study. Hum Reprod. 2017;32(5):1092-1099.
  • Goedeke S, Daniels K, Thorpe M, Du Preez E. Building extended families through embryo donation: the experiences of donors and recipients. Hum Reprod. 2015;30(10):2340-50.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.