Znieczulenie zewnątrzoponowe, a ryzyko depresji poporodowej - poznaj bliżej to zagadnienie!

Znieczulenie zewnątrzoponowe samo w sobie nie zmniejsza ryzyka depresji poporodowej. Jednak ból odczuwany podczas porodu może wiązać się z większym lub mniejszym ryzykiem jej wystąpienia.
Znieczulenie zewnątrzoponowe, a ryzyko depresji poporodowej - poznaj bliżej to zagadnienie!

Napisany przez Virginia Martínez

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Znieczulenie zewnątrzoponowe może być bardzo pomocne w łagodzeniu bólu podczas porodu. Wiele kobiet nie wyobraża dziś sobie porodu bez zastosowania tego środka. Jednak czy ma on jakieś dodatkowe działanie?

Na przykład, czy znieczulenie zewnątrzoponowe może pomóc zmniejszyć ryzyko depresji poporodowej?

Czy znieczulenie zewnątrzoponowe zapobiega depresji poporodowej?

Badanie opublikowane w 2014 r. skojarzyło znieczulenie zewnątrzoponowe z depresją poporodową. Wyniki badania pokazały, że tylko 14% uczestniczących kobiet, które otrzymały znieczulenie zewnątrzoponowe, cierpiało następnie na depresję poporodową. natomiast aż 35% kobiet, u których nie zastosowano tego rodzaju znieczulenia, zapadło na  tę chorobę.

W obliczu takich wyników wydaje się, że znieczulenie zewnątrzoponowe może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko depresji poporodowej. Musimy jednak pamiętać, że w badaniu wzięło udział tylko 214 wolontariuszek. Dlatego jest to naprawdę niewielka próbka, która nie może prowadzić do ostatecznych i pewnych wniosków.

Następnie, inne badanie przeprowadzone w 2016 r. wykazało, że może istnieć związek między bólem podczas porodu a depresją. Tym razem zgłosiło się zaledwie dwieście ochotniczek. Tym razem wyniki wskazują jednak, że „znieczulenie zewnątrzoponowe może być ważnym czynnikiem prognostycznym w odniesieniu do rozwoju objawów depresji poporodowej”.

Depresja poporodowa
Badania wykazały lepszą jakość życia po porodzie po wprowadzeniu znieczulenia zewnątrzoponowego.

W każdym razie wnioski nie wskazują więc jednoznacznie, że istnieje bezpośredni związek między znieczuleniem zewnątrzoponowym a depresją. W rzeczywistości wyjaśniają jedynie, że wraz z innymi czynnikami anestezja może pomóc ją przewidzieć. Co więcej, nie chodzi tylko o znieczulenie zewnątrzoponowe, ale ogólnie o zmniejszenie bólu podczas porodu.

Wreszcie inne badanie, opublikowane w 2018 r., donosi, że wydaje się, że nie ma związku między zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego a depresją. Mówi jednak, że może ograniczyć smutek pojawiający się po porodzie.

Dlatego nie wydaje się możliwe ustanowienie bezpośredniego związku między znieczuleniem zewnątrzoponowym a występowaniem depresji lub jej brakiem. Natomiast możliwe jest powiązanie  depresji z bólem odczuwanym podczas porodu.

Zmniejszenie bólu może zmniejszyć ryzyko depresji poporodowej

Zgodnie z powyższym wydaje się, że zmniejszenie bólu podczas porodu wiąże się z niższym ryzykiem depresji poporodowej. Z tego powodu każda metoda, która ją zmniejsza, może skutkować mniejszą szansą na wystąpienie depresji u młodej mamy.

Musimy jednak pamiętać, że istnieje wiele innych czynników powiązanych z zaburzeniami depresyjnymi po porodzie. W rzeczywistości okazuje się, że pewien typ kobiet częściej niż inne zapada na depresję poporodową. Jakie czynniki na to wpływają?

  • Jeśli kobieta już wcześniej miała depresję poporodową
  • Istnieją przypadki depresji w rodzinie
  • Stresująca sytuacja po porodzie (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy itp.)
  • Powikłania medyczne (na przykład przedwczesny poród).
  • Brak wsparcia emocjonalnego
  • Nadużywanie narkotyków i alkoholu
  • Uczucia pojawiające się po porodzie

Wniosek

Doszliśmy do wniosku, że nie ma wystarczających badań, aby ustalić bezpośredni związek między zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego a depresją poporodową. W rzeczywistości istnieje wiele innych czynników, które mogą, ale nie muszą wpływać na jego rozwój takich zaburzeń.

To, co może mieć wpływ, to związek między bólem doświadczanym podczas porodu a późniejszą depresją. Chodziłoby jednak tylko o jeden z czynników, który może wywołać pojawienie się choroby. Tak więc znieczulenie zewnątrzoponowe i inne metody łagodzenia bólu mogą skutecznie zmniejszyć ryzyko depresji, jednak same w sobie jej nie zapobiegają.

Bóle porodowe
Na chwilę obecną uważa się jedynie, że ból porodowy może być dodatkowym czynnikiem w rozwoju depresji poporodowej.

Jak wyjaśnia dr Lim, dyrektor oddziału anestezjologii położniczej w Magee Women Hospital na University w Pittsburgu:

„Chociaż znaleźliśmy u kobiet zależność miedzy odczuwaniem mniejszego bólu podczas porodu i mniejszego ryzyka depresji poporodowej, nie wiemy jednak, czy skuteczna kontrola bólu poprzez znieczulenie zewnątrzoponowe zapewnia uniknięcie zaburzeń depresyjnych”.

W rzeczywistości badacz twierdzi dalej, że ​​„depresja poporodowa może rozwinąć się na skutek kilku czynników. Obejmują one zmiany hormonalne, psychologiczne zmiany związane z dostosowaniem się do macierzyństwa, wsparcie społeczne lub jego brak a także wcześniejsze przypadki zaburzeń psychicznych”.

W każdym razie musimy pamiętać, że w przypadku depresji poporodowej ważne jest, aby podjąć walkę. W takich przypadkach lekarze i specjaliści mogą odpowiednio poprowadzić matkę, aby mogła pokonać ten problem. Dzięki temu, jej stan psychiczny poprawi się, z korzyścią zarówno dla dziecka jak i dla całej rodziny.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Lim G et al. “Labor Analgesia as a Predictor for Reduced Postpartum Depression Scores: A Retrospective Observational Study”, Anesth Analg. 2018 May;126(5):1598-1605. doi: 10.1213/ANE.0000000000002720.
  • Oksana V. Riazanova et al. “The relationship between labor pain management, cortisol level and risk of postpartum depression development: a prospective nonrandomized observational monocentric trial”, Romanian Journal of Anaesthesia and Intensive Care 2018 Vol 25 No 2, 123-130
  • Ding, Ting et al. “Epidural Labor Analgesia Is Associated with a Decreased Risk of Postpartum Depression. A Prospective Cohort Study”, Anesthesia & Analgesia: August 2014 – Volume 119 – Issue 2 – p 383–392 doi: 10.1213/ANE.0000000000000107

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.