Zmiana klimatu najbardziej szkodzi wrażliwym populacjom

Zmiana klimatu to rzeczywistość, która zagraża życiu najbardziej narażonych populacji, w tym przyszłych pokoleń. Czytaj dalej i dowiedz się, jak zminimalizować jej wpływ.
Zmiana klimatu najbardziej szkodzi wrażliwym populacjom

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Zmiana klimatu, ogólnie rzecz biorąc, odnosi się do procesu zmienności warunków atmosferycznych i środowiskowych, co przekłada się na różne konsekwencje związane z jakością powietrza, wody i gleby.

W obecnym kontekście szereg czynników (m.in. wzrost emisji gazów cieplarnianych w związku z uporczywym stosowaniem paliw kopalnych) przyspiesza ten proces. Ponadto zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla różnorodności form życia na planecie.

Co to jest zmiana klimatu?

Klimat to system, na który wpływają pewne czynniki: szerokość geograficzna, wilgotność, wiatry, wysokość nad poziomem morza, prądy oceaniczne. Niektóre z tych czynników można modyfikować, a inne nie.

Natura reguluje klimat tak, aby mieścił się w określonych parametrach. Jednak gdy warunki ulegają ciągłym zmianom w czasie, zaczyna się mówić o zmianie lub zmienności klimatu.

Zgodnie z tym, zmiana klimatu oznacza zmienność przeciętnego klimatu regionu w perspektywie średnio- lub długoterminowej. Może to wynikać z procesów naturalnych (takich jak aktywność słoneczna czy wulkaniczna) oraz czynników antropogenicznych, czyli zanieczyszczających działań człowieka.

Zmiany klimatyczne zachodziły na naszej planecie od zawsze, ale działo się w sposób powolny i stopniowy. Dziś jednak eksperci alarmują, bo dzieje się to bardzo szybko, a ekosystemy i ludzie nie są na to przygotowani.

Jeden z powodów, dla których tak się dzieje, wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Emitują je głównie środki transportu wykorzystujące paliwa kopalne a także maszyny w działalności rolniczej i przemysłowej.

Nie przestawaj czytać: Światowy Dzień Wody

Konsekwencje zdrowotne zmian klimatu

Zmiany klimatyczne widać już dzisiaj. Następuje globalne ocieplenie i topnienie polarnych czap lodowych, co z kolei wpływa na poziom morza i prądy oceaniczne. Występują również zmiany opadów (ekstremalne deszcze, po których następują dotkliwe susze).

Z kolei wpływ zmian klimatycznych na zdrowie ludzi jest zróżnicowany. Wśród nich wyróżniamy następujące zjawiska:

 • Badania donoszą, że podczas fal upałów wzrasta śmiertelność z powodu chorób układu krążenia, oddechowego i mózgowo-naczyniowego.
 • Według raportu Sieci Informacyjnej dotyczącej Bezpieczeństwa Żywności katastrofy spowodowane zmianami klimatu wpływają na produkcję żywności, powodując głód i zwiększając liczbę chorób związanych z niedożywieniem i złym żywieniem.
 • Jeśli chodzi o choroby przenoszone przez komary, badania wskazują, że warunki środowiskowe mają wpływ na proliferację rodzaju Aedes, odpowiedzialnego między innymi za dengę i żółtą febrę.
 • Biegunka zakaźna i inne choroby związane ze spożyciem skażonej wody lub ograniczeniem źródeł tego płynu życiowego dla zapewnienia higieny.
 • Badania wykazują wzrost zachorowań na astmę z powodu zanieczyszczenia środowiska.
Chora kobieta
Choroby układu oddechowego nasilają się, gdy występuje zanieczyszczenie powietrza, co prowadzi do większej częstości występowania ataków astmy.

Zmiana klimatu najbardziej dotyka szczególnie narażone populacje

Zmiana klimatu wpływa na system gospodarczy i produkcyjny, wpływając na dostawy energii elektrycznej, szlaki komunikacyjne, domy, przemysł i instytucje. W konsekwencji ograniczeniu ulega dostęp ludzi do towarów i usług.

To może dotykać wszystkich, ale nie w ten sam sposób. Trzeba przyznać, że istnieją populacje bardziej podatne na zmiany klimatyczne, które zazwyczaj jako pierwsze ponoszą konsekwencje.

Zgodnie z dokumentem Climate Change and Social Inequality, opublikowanym przez ONZ, istnieją 3 aspekty, w których najbardziej widać tę podatność, rozumianą jako skłonność, predyspozycje lub ryzyko negatywnego wpływu zmian klimatu:

 1. Większa ekspozycja.
 2. Większa podatność na szkody w organizmie.
 3. Mniejsza zdolność do regeneracji.

Mniejszości etniczne

Mniejszości etniczne żyją na obrzeżach dużych miast lub na przedmieściach, nawet w krajach rozwiniętych. Niektóre z nich to społeczności migrantów lub przesiedleńcy z powodu konfliktów.

Grupy te już są ofiarami nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych. A zmiany klimatyczne mogą nasilać lub eksponować takie nierówności.

W związku z tym badania opublikowane w 2015 roku wykazały, że śmiertelność dzieci z rodzin afroamerykańskich była wyższa podczas fal upałów w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone).

Ludzie żyjący w ubóstwie

Bez względu na to, czy należą do mniejszości etnicznych, czy nie, większość ubogich osób mieszka na nisko położonych obszarach przybrzeżnych lub na zboczach górskich. Grunty te są tańsze, ale jednocześnie niebezpieczne, niestabilne i stale narażone na powodzie czy osuwiska.

Populacja wiejska

Większość ludności wiejskiej, aby się utrzymać, zależy od dochodów z rolnictwa na własne potrzeby, Ta forma uprawy jest jednak bardziej niepewna i podatna na zmiany klimatyczne.

Co więcej, te rodziny żyjące na ubogich obszarach wiejskich zazwyczaj zajmują najmniej produktywne grunty, które są bardziej podatne na powodzie lub susze. Nie mają żadnego zabezpieczenia ani systemów nawadniających.

Rdzenne populacje

Chociaż ich styl życia ma niewielki wpływ na środowisko, rdzenni mieszkańcy również odczuwają skutki zmiany klimatu. Zwykle żyją w dżungli lub na odległych obszarach, bez szlaków komunikacyjnych. Zmiana klimaty i wynikające z niej skrajne zjawiska meteorologiczne często prowadzą do ich izolacji.

Konieczność powstrzymania zmian klimatycznych

Powstrzymanie zmian klimatycznych stało się palącym problemem. Nie można go pomijać ani nie można go odkładać. Musimy pamiętać, że tak jak istnieją wrażliwe populacje, istnieją również wrażliwe ekosystemy; a nawet całe kraje. Nasza planeta jest delikatna.

Zmiana klimatu ma wpływ na ludzi, system produkcyjny i ekosystemy. Wynika to z faktu, że ogólnie życie ludzkie, flora i fauna są powiązane z klimatem, ponieważ od niego zależą.

Aby poczynić postępy w ograniczaniu wpływu zmian klimatu, należy zacząć od rozważenia wrażliwości populacji i ekosystemów, zajmując się głównymi czynnikami:

 • Zmniejszyć wrażliwość: niektóre grupy i systemy są bardziej wrażliwe na wpływ zmian klimatu. Utrzymywanie ich w zdrowiu sprawia, że ​​są mniej wrażliwe.
 • Poprawić zdolność adaptacyjną: pomaga to również zmniejszyć podatność, zapewniając mechanizmy przeciwdziałania ewentualnym zakłóceniom.
 • Zwiększyć odporność: jest to zdolność organizmu lub systemu do powrotu do stanu początkowego po zakłóceniu. W tym przypadku mówilibyśmy o zdolności populacji lub ekosystemu do regeneracji po katastrofalnym zdarzeniu.
Susza
Nagłe zmiany klimatyczne w większym stopniu wpływają na wrażliwe populacje, ponieważ są one narażone i mniej chronione.

Jak możemy łagodzić zmiany klimatu i ich skutki

Główną winę za zmiany klimatyczne ponoszą gazy cieplarniane. Równanie jest proste: im wyższe emisje, tym wyższe ocieplenie i na odwrót.

I w tym przypadku nie możemy powiedzieć, że nie możemy niczego zrobić. Zacznijmy od jak najmniejszego korzystania z samochodu. Możemy dogadać się z sąsiadami lub współpracownikami lub pójść pieszo albo pojechać metrem lub rowerem.

Uważa się również, że ważne jest unikanie wylesiania. Warstwa roślinna pochłania bowiem dwutlenek węgla i wytwarza tlen, pomagając w utrzymaniu temperatury i ochronie gleby.

Prawie wszystkie działania człowieka wpływają na ocieplenie. Chociaż nie można tego uniknąć, możliwe jest zmniejszenie wpływu. Na przykład część problemu dotyczy rolnictwa, gdzie również ponieważ emitowane są gazy cieplarniane (na przykład przez maszyny).

Ale rolnictwo również może uczestniczyć w rozwiązywaniu problemu, jeśli zacznie się wdrażać dobre praktyki w ramach zrównoważonej wizji. Na przykład w przypadku gleb osiąga się to poprzez dywersyfikację upraw lub unikanie stosowania pestycydów.

Ponadto jest tak wiele innych drobnych, codziennych, ale zdecydowanych działań, które może podjąć każdy z nas. Na przykład recykling, używanie siatek z tkaniny zamiast plastiku, wyłączanie światła i sprzętu, którego nie używamy lub nie marnowanie wody.

Zmiana klimatu – co Ty możesz zrobić?

Najbardziej bezbronni jako pierwsi doświadczają skutków zmian klimatycznych, ale nie powinniśmy myśleć, że ten problem nigdy nas nie dotknie. Planeta jest jedna i wszyscy na niej żyjemy. Wszystko, co na nią wpływa, prędzej czy później nam zaszkodzi.

Ocieplenie i różne konsekwencje, do jakich prowadzi zmiana klimatu będą przez jakiś czas odczuwalne, nawet gdy emisje gazów cieplarnianych ustaną. I to pewne, że pozostaną one w atmosferze na długo.

Nie oznacza to, że nie możemy lub nie powinniśmy nic robić. Jeśli wszyscy będziemy pracować nad zmniejszeniem naszego śladu węglowego, zostawimy najlepsze dziedzictwo na przyszłość, bo mamy nadzieję, że ona nadejdzie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Arnell N, Gosling S. The impacts of climate change on river flow regimes at the global scale. J. Hydrol. 2013; 486: 351-364.
 • CEPAL. Istmo centroamericano: efectos del cambio climático sobre la agricultura. Mexico D.F.: CEPAL, 2009.
 • Denton F. Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: why does gender matter? Gend. Dev. 2002; 10(2):10–20.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations. The state of food security and nutrition in the world. Safeguarding against economic slowdowns and downturns Roma: FAO, 2019.
 • Gregory PJ, Ingram JSI, Brklacich M. Climate change and food security. Philos. Trans. R. Soc. Biol. Sci. 2005; 360: 2139- 2148.
 • Haines A, Kovats RS, Campbell-Lendrum D, Corvalan C. Climate change and human health: impacts, vulnerability and public health. Public Health. 2006; 120: 585- 596
 • Harvey CA, Chacón M, Donatti CI, Garen E, Hannah L, et al. Climate-smart landscapes: opportunities and challenges for integrating adaptation and mitigation in tropical agriculture. Conserv. Lett. 2014; 7(2): 77–90.
 • Imbach P, Molina L, Locatelli B, Roupsard O, Mahé G, et al. Modeling potential equilibrium states of vegetation and terrestrial water cycle of mesoamerica under climate change scenarios. J. Hydrometeorol. 2012; 13(2): 665 – 80.
 • Kelly P, Adger W. Theory and practice in assessing vulnerability to climate change and facilitating adaptation. Clim. Chang. 2000; 47: 325 – 352.
 • Morton JF.. The impact of climate change on smallholder and subsistence agriculture. Proc. Natl. Acad. Sci. 2007; 104(50): 19680–85.
 • Smit B, Wandel J. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Glob. Environ. Chang. 2006; 16(3): 282–92.
 • Viguera B, Martínez-Rodríguez M, Donatti C, Harvey C y Alpízar F. El clima, el cambio climático, la vulnerabilidad y acciones contra el cambio climático. Costa Rica, Proyecto Cascada, 2017.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.