6 codziennych czynności, które powodują zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska ma miejsce, gdy w naszym otoczeniu znajdują się szkodliwe substancje, które wpływają na florę, faunę i naturalne właściwości ekosystemu. Dowiedz się, jakie codzienne działania się do tego przyczyniają i jak możesz pomóc!
6 codziennych czynności, które powodują zanieczyszczenie środowiska

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Zanieczyszczenie środowiska odnosi się do obiegu substancji toksycznych w środowisku naturalnym lub sztucznym. Dzięki temu ekosystemy tracą swoje pierwotne cechy i stają się niestabilne dla żyjących w nich istot. W naszym dzisiejszym artykule omówimy 6 codziennych czynności, które mogą powodować zanieczyszczenie środowiska!

Ten problem może być spowodowany przez pierwiastki chemiczne, takie jak kwasy lub pestycydy stosowane przez przemysł; czynniki fizyczne, takie jak hałas lub promieniowanie wywołane przez człowieka i elementy biologiczne, takie jak odpady organiczne.

Ponadto zanieczyszczenie środowiska powoduje globalne ocieplenie. Czyli problem, w którym temperatura ziemi wzrasta,  lodowce topniejąc, a susze niszczą uprawy żywności. Przyczynia się to również do wyginięcia gatunków i problemów zdrowotnych u ludzi.

Codzienne działania powodujące zanieczyszczenie środowiska

Na przestrzeni dziejów ludzie byli jednym z głównych czynników powodujących zanieczyszczenie środowiska. Wynika to z produkowania lub kupowania szkodliwych produktów i wykonywania czynności nadmiernie wykorzystujących zasoby naturalne.

Ludzie włączają do swojej codziennej rutyny różne nawyki, które mogą powodować zagrożenia ekologiczne. Często wiele z nich robimy nieświadomie i nie zdając sobie sprawy z ich konsekwencji.

1. Wyrzucanie baterii do kosza

Rozłożenie baterii może zająć ponad 500 lat. Zawierają one również metale ciężkie takie jak rtęć, ołów, kadm i chrom.

Kiedy wyrzucamy baterie wraz z resztą odpadów organicznych, trafiają one na wysypiska śmieci i zanieczyszczają wody gruntowe oraz glebę. Następnie wpływają na samopoczucie zwierząt, roślin i ludzi, którzy wykorzystują ją jako źródło nawodnienia lub pod uprawy.

Tak więc właściwym procesem byłoby przechowywanie wszystkich zużytych baterii w pojemniku, którego nie używasz do niczego innego. A potem, kiedy już się zapełni, zanieś je do miejsca, w którym przetwarzane są odpady elektroniczne.

2. Plastikowe butelki lub torby powodują istotne zanieczyszczenie środowiska

Mnóstwo plastikowych butelek razem
Plastikowe butelki stanowią zagrożenie dla ziemi i źródeł wody. W rzeczywistości ich obecność w oceanach jest śmiertelna dla fauny wodnej.

W życiu codziennym używamy dużo plastiku. Jest wytrzymały, lekki i łatwy do przenoszenia. Jest to jednak jeden z najbardziej zanieczyszczających środowisko elementów.

Do produkcji plastiku specjaliści używają wielu różnych substancji chemicznych. W rezultacie przedmioty te zawierają toksyny, które zanieczyszczają powietrze. Ponadto plastik nie ulega biodegradacji, co oznacza, że jego rozkład może zająć co najmniej 150 lat.

Poza tym większość plastiku jest wyrzucana do mórz, oceanów, rzek lub po prostu gdziekolwiek. W konsekwencji blokuje on kanały ściekowe, zmienia właściwości wody, wplątują się w niego zwierzęta wodne, a czasem nawet giną od wydzielanych przez niego toksynami.

3. Zmywanie bez zakręcania kranu

Woda jest niezbędna do życia wszystkich istot i ekosystemów. Pielęgnuje rośliny, jest siedliskiem wielu zwierząt, reguluje temperaturę i jest niezbędna do gotowania oraz higieny.

Jest to jednak ograniczony zasób, a ludzie nie wydają się być tego świadomi. Mycie lub golenie bez zakręcania kranu jest szkodliwe dla środowiska, ponieważ marnujemy wtedy dziesiątki litrów wody, której nie możemy odzyskać.

Aby więc z tym walczyć, musimy podjąć odpowiednie kroki, aby używać tylko tego, co jest konieczne. Kiedy bierzesz prysznic, zakręcaj wodę, gdy jej nie potrzebujesz. Gdy myjesz się lub myjesz zęby, używaj do tego tylko szklanki wody.

Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: Jak założyć miejski ekologiczny ogród warzywny?

4. Rzucanie niedopałków papierosów na ziemię to zanieczyszczenie środowiska

Niedopałki papierosów zawierają substancje chemiczne, takie jak ołów zanieczyszczając wodę, z którą mają kontakt. Filtry zawierają octan celulozy. Jest to plastik, którego rozpad zajmuje wiele lat i może wpływać na powietrze, ponieważ uwalnia w trakcie rozkładu nikotynę, arsen i kadm.

Dodatkowo niedopałki papierosów mogą wpaść do źródeł wody. Ryby mogą następnie je spożyć, co skończy się dla nich śmiercią. Z tego powodu zalecamy wyrzucanie ich do wyznaczonych pojemników.

5. Używanie dezodorantów w aerozolu

Aerozole zawierają lotne związki organiczne, czyli pewne substancje chemiczne, które przekształcają się w gazy i gromadzą w najniższej warstwie atmosfery.

Dlatego należy unikać dezodorantów w sprayu, ponieważ każde ich użycie uwalnia dwutlenek węgla, siarkę i azot, co wpływa na jakość powietrza.

6. Wyrzucanie jednorazowych ręczników papierowych do toalety

W przeciwieństwie do papieru toaletowego, jednorazowe ręczniki nie rozkładają się, gdy wrzucasz je do toalety. Zamiast tego zbrylają się razem z innymi odpadami i powodują zatory, które zanieczyszczają źródła wód podziemnych.

Kilka wskazówek mających na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko

Istnieje kilka prostych sposobów, które możemy wdrożyć w naszych domach, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. Dzięki nim możemy chronić zasoby naturalne  i poprawić jakość życia żywych istot.

Poniżej wyszczególniamy 4 czynności, które możesz wykonać, aby pomóc w dbaniu o swoje środowisko.

1. Używaj bawełnianych toreb wielokrotnego użytku

Jednym z głównych celów jest maksymalne zmniejszenie ilości zużywanego przez nas plastiku. Z tego powodu zalecamy używanie bawełnianych toreb podczas zakupów w supermarkecie lub do noszenia rzeczy osobistych.

2. Odzyskuj wodę ze zmywarki

Woda to jeden z najważniejszych zasobów, ale też ten, który traktujemy najgorzej. Kiedy spływa do kanalizacji, nie ma możliwości jej odzyskania. Jednak podczas mycia możesz użyć pojemników, które zbierają zużytą wodę.

Dzięki wodzie z recyklingu ze zmywarki możesz napełniać spłuczki toaletowe lub podlewać rośliny bez konieczności odkręcania kranu.

3. Odzyskuj śmieci

Właściwa segregacja odpadów domowych może pomóc w identyfikacji produktów, które można ponownie wykorzystać, dzięki czemu zapobiega nadprodukcji odpadów.

Wspólna praca w celu zapewnienia, że firmy nie wytwarzają nowych produktów w przyspieszonym tempie, jest kluczem do ograniczenia eksploatacji naszych zasobów naturalnych. Ponadto recykling daje składowiskom wytchnienie, a my jesteśmy w stanie zredukować emisje toksycznych gazów.

Kobieta trzymająca pudełko do recyklingu
Segregacja odpadów to coś, co wszystkie gospodarstwa domowe powinny zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów, które nie są już przydatne.

4. Nie wyrzucaj śmieci na ulicę

Wyrzucanie śmieci na ulicę może wpłynąć na właściwości gleby i zanieczyścić ją ze względu na zawarte w nich substancje. Ponadto jeśli dotrą one do źródeł wody, mogą zakłócić życie organizmom rozwijającym się w tym środowisku.

Zapewne zaciekawi Cię także nasz inny artykuł: Odpady – organicz ilosć generowanych śmieci

Oceń swoje działania, aby uniknąć zanieczyszczenia naszego środowiska

Ludzie muszą zrozumieć pochodzenie, składniki i wpływ każdego produktu, który chcą posiadać. W ten sposób unikniemy kupowania przedmiotów mało przyjaznych dla środowiska.

Ogólnie rzecz biorąc, musimy zawsze oceniać konsekwencje każdego z naszych działań i działać ze świadomością ekologiczną, aby nie zanieczyszczać środowiska.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Encinas M. Medio ambiente y contaminación. Principios básicos [Internet]. (S.L): (S.E); 2011 [citado 14 de abril de 2021]
  • Ministerio del Medio Ambiente. Más de 100 maneras para salvar el medio ambiente [Internet]. Colombia: Ministerio del Medio Ambiente; 2002 [citado 14 de abril de 2021]
  • Berenguer Húngaro, Mónica, Trista Moncada, José J., Deas Yero, Douglas, EL RECICLAJE, LA INDUSTRIA DEL FUTURO. Ciencia en su PC [Internet]. 2006
  • Naciones Unidas. Impacto Ambiental. El planeta adherido [Internet]. (S.L): Naciones Unidas; 1992 [citado 14 de abril de 2021]

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.