Wierność i lojalność - na czym polega różnica?

Czy znasz różnicę między lojalnością i wiernością? Którą z tych cech najbardziej cenisz u innych? Terminy te nie są równoznaczne, więc znajomość różnicy między nimi jest bardzo istotna w celu budowania zdrowszych relacji.
Wierność i lojalność - na czym polega różnica?

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia, 2024

Wierność i lojalność to nie to samo – czy Ty również tak uważasz? Którą z tych cech najbardziej cenisz u innych? Terminy te nie są równoznaczne, więc znajomość różnicy między nimi jest bardzo istotna w celu budowania zdrowszych relacji.

Chcemy jasno zaznaczyć, że żadna z tych cech nie jest lepsza od drugiej. Są to po prostu różne wartości, które wyznaje każda osoba jako jednostka i nie należy ich określać jako dobrych lub złych.

Dlatego każdej z tych koncepcji przyjrzyjmy się z osobna. Wierność i lojalność – na czym polega różnica? Z którą z nich bardziej się identyfikujesz?

Czym jest lojalność?

Lojalność możemy wyjaśnić w następujący sposób: jest to wsparcie, jakiego jedna osoba udziela drugiej w trudnych sytuacjach, dotrzymując zawartych umów. Lojalna osoba nigdy nie obgaduje innych za plecami, nie oszukuje i nie łamie danego słowa.

Psy są uważane za najbardziej lojalne zwierzęta domowe. Powodem jest to, że zawsze pozostają z właścicielem. W rzeczywistości ich lojalność nigdy nie zostaje złamana. Nawet jeśli pojawi się ktoś inny, kto da im więcej uczucia, to ostatecznie do kogo wrócą? Oczywiście do prawowitego właściciela!

Nie musisz popadać w takie skrajności, aby mówić o lojalności, ale może to być dobry przykład, który ilustruje, o czym mowa. Wśród ludzi trudniej jest być lojalnym, ponieważ „ja” jest często ważniejsze niż „ktoś inny”. Bycie egoistą często uniemożliwia zachowanie lojalności, dlatego jest to dzisiaj tak ważna wartość.

Niewierny mężczyzna
Chociaż pojęcie niewierności jest prawie zawsze związane z romantycznymi związkami, wykracza również poza ten obszar.

Czym jest wierność?

Wierność różni się od lojalności tym, że jest zobowiązaniem moralnym. Jest to kwestia wyboru, ponieważ dotyczy podjęcia się zobowiązania w zgodzie z sumieniem i prawdą.

Nie dotyczy to jedna lojalności. W jej przypadku nie ma moralnego zobowiązania, ale raczej chęć pozostawania przy drugiej osobie, nawet jeśli może ona na to nie zasługiwać.

Osoba może być lojalna, ale niewierna. Problem z wiernością polega na tym, że zakłada ona zachowania, które należy omówić z wyprzedzeniem.

Romantyczne związki są tego doskonałym przykładem. Często zakłada się ekskluzywność seksualną, ale nie wszyscy ludzie myślą o tym w ten sam sposób. Z tego powodu można założyć wierność, która ostatecznie nie zostanie spełniona, ponieważ konieczne jest przyjęcie zobowiązania i omówienie go z wyprzedzeniem.

Wierność i lojalność – na czym polega różnica?

Chociaż dzisiaj osobno zajmowaliśmy się lojalnością i wiernością, wciąż może pojawić się kilka pytań dotyczących tych dwóch pojęć. Z tego powodu zamierzamy je wyjaśnić, mówiąc trochę więcej o różnicach między nimi.

1. Lojalność obejmuje obietnice, wierność wymaga porozumienia

Lojalność opiera się na obietnicach, które mogą być dotrzymywane lub nie. Ludzie zmieniają zdanie, a ich spojrzenie na życie po 10 latach może się po prostu zmienić.

Wierność nie jest więc tak solidna jak lojalność, która opiera się na umowach. Te mogą być zawierane ze sobą i z innymi. Na przykład mogą one polegać na tym, aby nie oszukiwać się nawzajem lub nie wykorzystywać słabości przyjaciela dla własnej korzyści. Często zapomina się o obietnicach, ale nie o bardziej formalnych umowach.

2. Lojalność obejmuje zgodę, wierność wymaga uległości

Należy o tym pamiętać, mówiąc o lojalności i wierności.

Nikt nikogo nie zmusza do lojalności. W rzeczywistości wielu ludzi jest lojalnych wobec własnych zasad, które pozwalają im wybaczać bolesne czyny lub obstawać przy nich nawet wtedy, gdy ktoś ich skrzywdził.

Jednak wierność obejmuje poddanie się obietnicy i ważne jest, aby mieć jasność, czy ktoś naprawdę zamierza to zrobić, czy po prostu złożyć obietnicę tylko w celu zadowolenia drugiej osoby.

3. Wierność i lojalność – zaufanie a szacunek

To kolejna kluczowa różnica między lojalnością i wiernością. Podczas gdy wierność opiera się na zaufaniu, lojalność jest bardziej skoncentrowana na wsparciu, szacunku i komunikacji.

To podstawa każdego związku, który utrzymuje lojalna osoba. To sposób na budowanie relacji poprzez pracę nad relacjami i nad samym sobą.

Kłótnia między teściową a synową.
Lojalność pozwala nam przezwyciężać konflikty, co z kolei sprawia, że nasze zobowiązania pozostają niezmienne nawet w obliczu trudności.

4. Lojalność opiera się na przyczynie, a wierność na osobie

Kiedy mówimy o lojalności, od razu przychodzi nam na myśl partner. Ale czy nie jest też prawdą, że można być lojalnym wobec przyjaciela lub matki? W takich przypadkach jesteśmy lojalni, a to dlatego, że ta koncepcja obejmuje coś znacznie większego.

Wierność opiera się na sprawie. Na przykład możemy kłócić się z przyjacielem, ale będąc wiernymi, nie ujawniamy sekretów, które nam powierzył, bez względu na to, jak bardzo jesteśmy źli.

Wierność i lojalność – znaczenie samopoznania

Oczywiste jest, że istnieją różnice między lojalnością i wiernością. Pamiętając o nich, z którą koncepcją czułeś się bardziej utożsamiony? Jesteś bardziej wierny czy lojalny?

Świadomość tego pozwoli Ci lepiej zastanowić się nad swoimi związkami. To może być bardzo ciekawy sposób na lepsze poznanie siebie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Blandón-Hincapié, A. I., & López-Serna, L. M. (2016). Comprensiones sobre pareja en la actualidad: jóvenes en busca de estabilidad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud14(1), 505-517.
  • Cid, F. M. (2011). Los cuatro componentes de la relación de pareja. Revista electrónica de psicología Iztacala14(1), 321-332.
  • Ruiz, C. S. (2011). Fidelidad y compromiso en la relación de pareja: El trinomio fidelidad, compromiso y monogamia. Norte de salud mental9(40), 57-71.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.