Umiejętność aktywnego słuchania - 5 wskazówek

Umiejętność aktywnego słuchania jest jedną z najważniejszych umiejętności społecznych i komunikacyjnych we wszystkich relacjach.
Umiejętność aktywnego słuchania - 5 wskazówek
Maria Fatima Seppi Vinuales

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Ostatnia aktualizacja: 23 października, 2023

Aktywne słuchanie jest jedną z najważniejszych umiejętności społecznych i komunikacyjnych we wszystkich relacjach. Pozwala okazywać szacunek i zainteresowanie. Umiejętność aktywnego słuchania umożliwia również zwracanie uwagi na innych, próbę zrozumienia i przekazanie informacji zwrotnej.

Obecnie wiele osób ma trudności z wprowadzeniem tego w życie ze względu na czynniki rozpraszające uwagę, takie jak telefony komórkowe i inne urządzenia. Na szczęście można ją rozwijać i wzmacniać, aby bardziej świadomie przetwarzać rozmowy w dowolnym kontekście. Oto 5 praktycznych wskazówek, które pozwalają rozwijać umiejętność aktywnego słuchania.

Umiejętność aktywnego słuchania

Mówisz do kogoś, a on nagle podnosi telefon komórkowy i zaczyna odpowiadać na wiadomości, jednocześnie kiwając głową i mówiąc „aha”. Czy ta sytuacja brzmi dla Ciebie znajomo? Na pewno tak, bo mamy z tym do czynienia na co dzień.

Nieraz w rozmowach ze znajomymi coś nagle coś się dzieje i przerywa rozmowę. Pozostajesz w stanie oszołomienia, niezależnie od tego, czy jesteś słuchany, czy robisz pauzę, czy kontynuujesz opowieść. Ta scena jest przeciwieństwem aktywnego słuchania.

Ci, którzy wiedzą, jak ćwiczyć tę formę słuchania, mają zdolność słuchania siebie. Jest to umiejętność powiązana z empatią, która pozwala docenić wszystkie elementy przekazu. Dzięki temu możliwa jest poprawa każdego rodzaju więzi, a także wzmocnienie inteligencji emocjonalnej i rozwoju osobistego.

Jak rozwijać umiejętność aktywnego słuchania? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że chodzi o coś więcej, niż tylko słuchanie drugiej osoby. Chodzi o skupienie się na przekazie, aby dobrze go zrozumieć i zinterpretować. Przyjrzyjmy się niektórym strategiom, które to umożliwiają.

1. Skoncentruj się i bądź obecny

Unikaj sytuacji na zasadzie „Ty mów, a ja będę prasować, ale wciąż będę Cię słyszeć”. Aktywne słuchanie wymaga, aby na chwilę zawiesić wielozadaniowość, skoncentrować się i połączyć z drugą osobą.

Chodzi o to, aby być obecnym swoimi pięcioma zmysłami, aby uszanować tę historię i ten moment, zamiast myśleć o innych sprawach i rzeczach do zrobienia albo o tym, co Cię czeka w ciągu dnia.

2. Potwierdź emocje i to, co czuje druga osoba

Przyjaciele na ławce
Empatia jest podstawową cechą, która musi być obecna, aby rozwinąć aktywne słuchanie.

Kluczowe jest, aby Twój rozmówca czuł się wspierany i rozumiany. Czasami możesz nie zgadzać się z tym, co mówi lub jak się zachowuje, ale aby aktywnie słuchać, nie musisz zgadzać się ze wszystkim. Spróbuj okazać, że to, co dzieje się z drugą osobą, jest dla Ciebie ważne i że jesteś obecny.

3. Uczestnicz w dialogu

Chociaż nie zaleca się przerywania, sugeruje się przekazanie informacji zwrotnej lub zasygnalizowanie, że słuchasz. Czasami można to zrobić za pomocą krótkiego wyrażenia lub parafrazy, wyjaśniając innymi słowami, co dana osoba właśnie powiedziała lub prosząc o więcej informacji, jeśli coś jest niejasne.

4. Zwracaj uwagę na to, co druga osoba mówi i robi

Kiedy jesteś zaangażowany w rozmowę, możesz wykryć nie tylko werbalny poziom treści, ale także emocjonalny ton. I w tym sensie, poprzez aktywne słuchanie, możesz udzielić odpowiedzi na oba pytania.

Być może rozmówca stara się milczeć lub „nadawać logiczny porządek” swoimi słowami, ale zdradzają go jego gesty i postawa. Ze swojej strony ważne jest, abyś potrafił udzielić odpowiedzi, która jest adekwatna do okoliczności i potrzeb drugiej osoby.

5. Bądź wypoczęty

Być może wzmianka o tym wydaje się oczywista, ale czasami zapominasz, że aby prowadzić rozmowę, musisz być przygotowany zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Bardzo trudno jest nadążyć za tokiem rozmowy, jeśli żołądek burczy Ci z głodu lub nie spałeś poprzedniej nocy.

Przeczytaj również: 

Czego należy unikać

Aktywne słuchanie jest umiejętnością i jako takie wymaga praktyki. Niektóre z najczęstszych pułapek, które się pojawiają – i których należy unikać – są wymienione poniżej.

Unikaj czytania w myślach

Wiele razy, gdy druga osoba mówi, istnieje tendencja do przerywania jej, aby dokończyć zdania lub zinterpretować to, co próbuje wyjaśnić lub co myśli. Takie podejście jest sprzeczne z aktywnym słuchaniem, ponieważ koncentruje się na innych aspektach, ale nie na tym, co zostało powiedziane.

Coś podobnego dzieje się, gdy dajesz się ponieść uprzedzeniom, próbując dostosować to, co słyszysz, do z góry przyjętego pomysłu. To znaczy, gdy pomijasz pewne szczegóły, aby potwierdzić coś, o czym wcześniej myślałeś.

Unikaj ciągłego odnoszenia się do siebie

Czasami aktywnie słuchasz, ale rozmowa w rzeczywistoci przebiega na podwójnym poziomie. Z jednej strony istnieje to, co ktoś do Ciebie mówi. Z drugiej jednak strony pojawiają się własne doświadczenia, które skłaniają do porównywania jej sytuacji z własną.

Umiejętność aktywnego słuchania wymaga tego, aby zatrzymać swoje odniesienia. Chodzi o to, aby unikać zwrotów w rodzaju: „Zdarzyło mi się, że…” lub „Ja na Twoim miejscu…”. Jeżeli w centrum rozmowy znalazły się Twoje własne anegdoty lub historie, oznacza to, że zdystansowałeś się od aktywnego i pełnego szacunku słuchania.

Unikaj opinii i osądów

Czasami jest to po prostu kwestia słuchania i zwracania uwagi na to, co ktoś mówi, a nie formułowania opinii i narzucania jej. Jeśli będziesz uważnie słuchać, będziesz wiedzieć, czy trzeba coś zasugerować. Nie myśl o tym jednak przedwcześnie.

Przerywanie słuchania, ponieważ temat jest nieciekawy lub trudny

Wiele razy twój umysł wędruje, ponieważ nie rozumiesz historii. W takim przypadku lepiej poprosić o informacje i wyjaśnić, że masz trudności, zamiast udawać, że rozumiesz. Błędem jest również zwracanie uwagi na szczegóły i pomijanie głównego wątku.

Zobacz też: 

Umiejętność aktywnego słuchania – charakterystyka

Umiejętność aktywnego słuchania w parze
Postawienie się na miejscu drugiej osoby jest podstawą dobrego aktywnego słuchania.

Aktywne słuchanie to coś więcej niż słuchanie dźwięków. Chodzi raczej o bycie i dawanie siebie. Oto podstawowe cechy tej sztuki:

 • Obejmuje zwracanie uwagi, angażowanie się w dialog i okazywanie szczerego zainteresowania. Polega na eliminowaniu i unikaniu wszelkiego rodzaju czynników rozpraszających. Nie oznacza, że przez cały czas musisz zwracać uwagę tylko na to, co mówi druga osoba. Wystarczy być w pełni świadomym treści rozmowy i umieć ją podtrzymać.
 • Wymaga cierpliwości, dania danej osobie czasu na wyrażanie siebie i podzielenie się tym, co się z nią dzieje.
 • Obejmuje również komunikację niewerbalną. Czasami jeszcze ważniejsze jest, aby potwierdzić lub nie, czy faktycznie słuchasz. Na przykład możesz dać komuś do zrozumienia, że śledzisz rozmowę, używając wyrażeń lub gestów, które nadają emocjonalny ton Twojej odpowiedzi (marszczenie brwi, utrzymywanie wzroku, unoszenie brwi, ruchy ciała itp.).
 • Wiąże się to również z tworzeniem klimatu zaufania i wsparcia, aby druga osoba czuła się komfortowo i chciała się przed Tobą otworzyć.

Umiejętność aktywnego słuchania jest prawdziwym wyzwaniem

Aktywne słuchanie to umiejętność, która rozwija się wraz z praktyką. Jednak w dzisiejszych czasach ilość bodźców stymulujących oraz czynników rozpraszających coraz bardziej to utrudniają.

Nie ma jednak nic lepszego niż przyjemna rozmowa, w której czujesz się zrozumiany i wspierany. Ważne jest, aby nauczyć się słuchać, nie tylko po to, aby wzmacniać relacje międzyludzkie, ale także uczyć się od innych i unikać nieporozumień.

Aktywne słuchanie jest centralnym elementem inteligencji emocjonalnej. Stawianie na ćwiczenia to także nawiązywanie relacji pełnych szacunku i empatii.

 


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Gadacz, T. R. (2003). A changing culture in interpersonal and communication skills. The
  American Surgeon, 69(6), 453-458.
 • Codina Jiménez, Alexis (2004). Saber escuchar. Un intangible valioso. Intangible Capital, (3), .[fecha de Consulta 2 de Junio de 2021]. ISSN: 2014-3214. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54900303.
 • Tennant K, Long A, Toney-Butler TJ. Active Listening. [Updated 2022 May 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK442015/
 • Subiela García José Antonio, Abellón Ruiz Juan, Celdrán Baños Ana Isabel, Manzanares Lázaro José Ángel, Satorres Ramis Bárbara. La importancia de la Escucha Activa en la intervención Enfermera. Enferm. glob. [Internet]. 2014 Abr [citado 2023 Ene 04] ; 13( 34 ): 276-292. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000200013&lng=es.
 • Kawamichi H, Yoshihara K, Sasaki AT, Sugawara SK, Tanabe HC, Shinohara R, Sugisawa Y, Tokutake K, Mochizuki Y, Anme T, Sadato N. Perceiving active listening activates the reward system and improves the impression of relevant experiences. Soc Neurosci. 2015;10(1):16-26. doi: 10.1080/17470919.2014.954732. Epub 2014 Sep 4. PMID: 25188354; PMCID: PMC4270393.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.