7 szkodliwych skutków rozwodu w życiu dzieci

Rozwód to nieoczekiwana sytuacja dla dzieci. To moment, który całkowicie zmienia ich życie, a wszelkie wynikające z tego szkody emocjonalne będą zależeć od tego, jak oboje rodzice sobie z tym poradzą.
7 szkodliwych skutków rozwodu w życiu dzieci
Bernardo Peña

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Bernardo Peña.

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2023

Ogólnie rzecz biorąc, szkodliwe skutki rozwodu są często nieodwracalne, szczególnie w przypadku dzieci, u których objawiają się niską samooceną.

Podobnie, rozstanie rodziców wpływa na inne aspekty ich życia, takie jak nauka i, w niektórych przypadkach, zdrowie. Rozwód to znacznie więcej niż rozwiązanie małżeństwa. Kiedy rodzice się rozstają, świat dziecka często się wali.

Separacja generuje stan żałoby, z którym każdy członek rodziny musi sobie poradzić. Chociaż eksperci twierdzą, że dzieciom udaje się przystosować do sytuacji i zasymilować ją, prawda jest taka, że nikt nie wychodzi z rozwodu bez szwanku.

Przyczyny rozwodów

Skutki rozwodu

Niektóre z najczęstszych przyczyn rozwodów to:

  • Niewierność
  • Uzależnienie
  • Przemoc domowa (fizyczna lub emocjonalna)
  • Nierozwiązywalne różnice między partnerami
  • Nagromadzone rozczarowania lub osobiste niezadowolenie
  • Rutyna i nuda

Jak może wyglądać rozwód

Istnieją dwa rodzaje procedur zwykle stosowanych w przypadku rozwodu:

1. Za obopólną zgodą

Jest to najlepsze rozwiązanie dla par, które mają dzieci, ponieważ ma na nie mniejszy wpływ.

W tego rodzaju rozstań para reguluje swoje tarcia i różnice w sposób harmonijny. Unika ciągłych kłótni, które mogłyby zaszkodzić dzieciom, co zmniejsza szkodliwe skutki rozwodu.

2. Sporny rozwód

W takim przypadku jeden z małżonków składa pozew i uzasadnia swoje powody wystąpienia o rozwód. Drugi małżonek na ogół nie zgadza się z decyzją i sprzeciwia się jej wprost, wywołując konflikt.

Jak możesz sobie wyobrazić, taka sytuacja generuje więcej prawdopodobnych negatywnych skutków rozwodu, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Szkodliwe skutki rozwodu dla dzieci

Zdolność dziecka do przezwyciężenia szkód spowodowanych rozwodem będzie się różnić w zależności od przypadku. Będzie to w dużej mierze zależało od tego, jak oboje rodzice poradzą sobie z separacją.

Niemniej powszechnie występują pewne szkodliwe skutki rozwodu, które źle wpływają na dzieci. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich:

1. Niska samoocena u dzieci jest jednym ze skutków rozwodu rodziców

Skutki rozwodu

W zależności od wieku i zdolności do stawienia czoła nowym sytuacjom, rozwód może pozostawić duży lub mały ślad na poczuciu własnej wartości dziecka. Podczas rozwodu Twoje dziecko może czuć, że nie jest ważne lub że jego rodzice nie biorą go pod uwagę w tym procesie, jak wynika z badania opublikowanego w Apuntes de psicología.

Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, że rodzice poświęcają dużo czasu i uwagi na rozwód, przestając w dużej mierze interesować się swoimi dziećmi. Jeśli stracą kontakty z rodzicem, który nie mieszka już w domu, dzieci mogą poczuć się porzucone.

2. Poczucie winy

Pogodzenie się z utratą dostępu do obojga rodziców pod jednym dachem zajmuje kilka lat. Jeśli komunikacja między rodzicami jest słaba, dziecko może uważać, że to ono ponosi odpowiedzialność za rozstanie.Mechanizm ten wyjaśnia ten artykuł opublikowany w czasopiśmie Universitas Psychologica.

Może się to zdarzyć, jeśli oboje rodzice nie są wystarczająco dojrzali, aby stawić czoła konfliktowi i zaakceptować swoją odpowiedzialność. W ten sposób wzmacniają poczucie opuszczenia u swoich dzieci.

Zaangażowanie dzieci w rozwód uczyni je tylko bardziej bezbronnymi. Nigdy nie powinno się stawiać ich w sytuacji, w której muszą wybierać między jednym a drugim rodzicem. Powoduje to jeszcze większe szkody emocjonalne. Będą czuć się winne, niezależnie od tego, kogo wybiorą.

3. Depresja jest jednym ze skutków rozwodu u dzieci

Utrata znanego stylu życia i szczęścia, które kiedyś było w domu, na ogół powoduje niepewność. Jeśli dzieci będą musiały wyprowadzić się z domu, zmienić szkołę i zostawić przyjaciół, z dużym prawdopodobieństwem pojawi się depresja. Najmłodsi tracą również poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie, które dzięki miłości rodziców zyskały podczas zajęć rodzinnych.

Może się również zdarzyć, że będą zmuszeni mieszkać tylko z jednym z rodziców. Jeśli czas, który mogą spędzić z drugim rodzicem, jest zbyt krótki, ich nastawienie może się przekształcić z przygnębienia we wrogość.

Dzieciom może być trudno zaakceptować separację i mogą snuć fantazje o pojednaniu rodziców. Kiedy tak się ostatecznie nie stanie, może to zwiększyć ich frustrację i depresję.

4. Trudności w sytuacjach społecznych

Inne szkodliwe skutki rozwodu w życiu dzieci dotyczą trudności społecznych. Podczas separacji dziecko może myśleć tylko o tym, co dzieje się w domu. Może to zmniejszyć ich motywację do zabawy i kontaktów z przyjaciółmi.

Wyniki w nauce również mogą ulec pogorszeniu. Dzieje się tak dlatego, że dziecko może być tak przejęte sytuacją rodzinną, że zaniedbuje inne dziedziny swojego życia. Dzieciom należałoby zapewnić pewien dystans między rozwodem rodziców a ich własnym życiem.

Zapoznaj się z tą propozycją: Styl życia – zmień go 25-dniowym planem!

5. Strach przed przyszłością

Skutki rozwodu

Przejście ze stanu szczęścia rodzinnego do stanu separacji może zdestabilizować każdego. Nic, co dziecko może sobie wyobrazić, nie przygotuje go na utratę rodzica. Rozwód generuje ogromną niepewność co do przyszłości.

To doświadczenie może wpłynąć na ich własne przyszłe relacje. Najprawdopodobniej będą bali się ustatkować lub wziąć ślub, wspominając doświadczenie rozwodu rodziców.

6. Problemy behawioralne jako skutki rozwodu

Rozwód będzie generował drażliwość, problemy ze snem, zmiany w systemie pokarmowym i ogólnie niepokój. Separacja zakłada ponadto negatywne skutki nieobecności ojca, stres finansowy. Co więcej, chłopcy mają większe trudności z przezwyciężeniem tego rodzaju kryzysu. Wyrażają to, często wpadając w kłopoty w szkole.

Inną traumą spowodowaną rozwodem jest zerwanie sieci wsparcia społecznego, ponieważ dzieci są na ogół zmuszone do przeprowadzki do innej dzielnicy lub szkoły, tracąc przyjaciół i bliskie otoczenie.

Ponadto dzieci mogą przyjmować na siebie obowiązki nieadekwatne do ich wieku lub poziomu dojrzałości, takie jak opieka nad młodszym rodzeństwem, obowiązek wykonywania pewnych prac domowych czy pełnienie funkcji emocjonalnej przeciwwagi dla jednego z rodziców.

7. Choroby psychosomatyczne

Choroby psychosomatyczne należą do wielu szkód spowodowanych rozwodem. Wynika to z wysokiego poziomu stresu podczas procesu i niepokoju związanego z nowym i nieznanym stylem życia.

Szkodliwe skutki rozwodu dla dzieci

Przede wszystkim należy pamiętać, że rozwody zawsze powinny być przeprowadzane w jak najbardziej cywilizowany sposób. Musisz postępować taktownie i jak najbardziej przyjaźnie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dzieci.

Należy pamiętać, że nie wszystkie dzieci przeżywają w równym stopniu zmiany związane z nowym stanem cywilnym rodziców. Pod tym względem najpoważniejsze problemy wynikają z braku informacji i niewiedzy na temat tego, co się wydarzy.

Dyskomfort, jaki odczuwają dzieci, których rodzice są w trakcie rozwodu, nie jest wyimaginowany. Źle się z tym czują, również fizycznie. W związku z tym musisz szukać profesjonalnej pomocy w leczeniu szkód emocjonalnych, jakie rozwód mógł spowodować u twoich dzieci, i pomóc im poradzić sobie z nadchodzącymi zmianami.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.