System weryfikacji leków – co to jest i jak funkcjonuje?

30 listopada, 2019
Środki bezpieczeństwa mają na celu łatwą identyfikację leków poprzez drukowanie kodów i systemów zabezpieczających na ich zewnętrznym opakowaniu.

Hiszpański system weryfikacji leków „SEVeM” to hiszpańska odpowiedź na europejską dyrektywę mającą na celu zwalczanie coraz częstszych podróbek leków.

W tym artykule wyjaśnimy dokładniej, czym jest system weryfikacji leków.

System weryfikacji leków a ryzyko ich podrabiania

Fałszowanie leków stanowi przestępstwo gospodarcze, które działa przeciwko przemysłowi farmaceutycznemu i samemu państwu, ponieważ takie firmy nie płacą podatków. Ale dodatkowo wyprodukowane w ten sposób lekarstwa stają się zagrożeniem dla zdrowia.

Kontrola leków

Ryzyko nie polega jedynie na tym, że pacjenci mogą spożywać podrobione leki, które nie zawierają substancji czynnych potrzebnych do leczenia ich choroby. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że mogą także spożywać toksyczne produkty lub narażać się na skutki uboczne o różnym nasileniu.

Podobnie jak w innych dyrektywach, Unia Europejska określa ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia, a każde państwo opracowuje własną strategię wprowadzania w życie.

Zobacz także: Domowe lekarstwa z czosnku: 6 prostych przepisów

Jakie cele ma system weryfikacji leków?

Jego ostatecznym celem jest zdefiniowanie wytycznych, reguł bezpieczeństwa i zasad technicznych, które umożliwiają identyfikację i weryfikację autentyczności leków wydawanych przez sieć aptek. Ponadto ma on na celu zwalczanie internetowej sprzedaży podrabianych leków.

Lekarstwa

Wprowadzone środki bezpieczeństwa mają na celu łatwą identyfikację leków poprzez drukowanie kodów i systemów bezpieczeństwa na ich zewnętrznym opakowaniu.

Zwiększa to i zaostrza kontrole w aptekach, które wydają leki przez Internet, i zwiększa wymagania dotyczące rejestracji hurtowni leków. Te środki bezpieczeństwa będą zawierały zapisy dotyczące rejestracji leków na wejściu i przy wyjściu z aptek. I to zarówno tych, które działają w Internecie jak i tych, które działają w szpitalach, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Co zapewnia system weryfikacji leków?

 • Unikalne kodowanie i identyfikacja dla każdego leku.
 • Ujednolicona i skonsolidowana baza danych dla całej branży, handlu i administracji.
 • Weryfikacja każdego leku w punkcie wydawania.
 • Ułatwienie bezpieczeństwa pacjentów, a jednocześnie ochrona ich prywatności.
 • Możliwość korzystania z globalnych zalet uniwersalnej sygnalizacji wszystkich leków.
 • Przypisanie unikalnego kodu seryjnego do każdego leku.
 • Uproszczenie środków bezpieczeństwa, które jednocześnie stają się godne zaufania i niezawodne.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w systemie i włączenie wszystkich podmiotów do systemu farmaceutycznego.

Przeczytaj również: Leki generyczne – 5 ważnych pytań na ich temat

Środki bezpieczeństwa

Środki bezpieczeństwa gwarantujące autentyczność leków za pośrednictwem hiszpańskiego systemu weryfikacji narkotyków „SEVeM” składają się z logo zaprojektowanego przez Wspólnotę Europejską. Jest ono wspólne dla wszystkich krajów członkowskich i służy do identyfikacji aptek sprzedających leki bez recepty przez Internet.

System weryfikacji leków

Ponadto stosowane są ścisłe kontrole i standardy dotyczące składu leków, składników aktywnych oraz producentów hurtowych i sprzedawców.

Na opakowaniach natomiast będą znajdować się specjalne urządzenia bezpieczeństwa zwane „Datamatrix”. Konieczne zatem będzie ich uwzględnienie w liniach montażowych przemysłu farmaceutycznego. Jego celem jest weryfikacja jego autentyczności i zapobieganie manipulacji.

Wejście w życie

Przy opracowywaniu i wdrażaniu przepisów europejskich, oprócz władz hiszpańskich, pracowali:

 • FARMAINDUSTRIA (Narodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców z Branzy Farmaceutycznej).
 • FEDIAR (Federacja dystrybutorów farmaceutycznych).
 • AESEG (hiszpańskie stowarzyszenie leków generycznych).
 • CGCOF (Rada Generalna Oficjalnych Kolegiów do spraw Leków).

Ten system weryfikacji wszedł w życie 9 lutego 2019 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej po trzech latach pracy. Chociaż w tym czasie w Hiszpanii nadal trwają pewne zmiany w celu zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywami.

Przemysł farmaceutyczny zainwestował ponad 200 milionów euro, aby dostosować swoje linie produkcyjne do nowych wymagań związanych z uruchomieniem nowego hiszpańskiego systemu weryfikacji leków „SEVeM”.

Częstość podrabiania leków na rynku hiszpańskim jest bardzo niska, ale zawsze wiąże się ze sprzedażą leków przez Internet. Jednak eksperci uważają, że jest to dobry środek bezpieczeństwa, który przyniesie korzyści konsumentom, przemysłowi i państwu.

Hiszpański system weryfikacji leków „SEVeM” będzie kluczowym mechanizmem skutecznej identyfikowalności leków.