Wyrzucanie żywności zabronione we Francji

· Lipiec 9, 2016
Od teraz we Francji za nieprzekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom charytatywnym supermarketom grożą surowe kary.

Marnowanie żywności to bardzo kontrowersyjny temat od wielu lat. Szacuje się, że każdego roku wyrzuca się ponad 1,3 miliona ton jedzenia, mimo że w niektórych regionach świata ludzie umierają z głodu i niedożywienia.

Przez wiele dekad organizacje pozarządowe starały się wymusić wprowadzenie prawa ograniczające ten przykry proceder.

W zeszłym roku 35-letni Arash Derambarash zaproponował stworzenie przepisów zobowiązujących supermarkety do przekazywania niesprzedanej żywności na cele charytatywne. Francuski Senat zaakceptował tę propozycję, co może przynieść ogromne korzyści całemu społeczeństwu.

Francja jako pierwsza zakazuje marnowania żywności

Wraz z decyzją podjętą przez Senat, Francja stała się pierwszym państwem na świecie, w którym oficjalnie zakazano marnotrawienia i wyrzucania niesprzedanej żywności.

Supermarkety o powierzchni większej niż 400 metrów kwadratowych są zobowiązane do podpisania umów z organizacjami charytatywnymi.

Niewywiązywanie się z tych zobowiązań jest zagrożone karą nawet do 75 tysięcy euro lub 2 lat pozbawienia wolności. Taka decyzja wywołała radość wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą teraz mogli dystrybuować żywność lepszej jakości do najbardziej potrzebujących.

Jacques Bailet, szef francuskiej sieci banków żywności, wyraził nadzieję, że nowe prawo pozwoli na przekazywanie większych ilości świeżych warzyw, owoców i mięsa, gdyż są to produkty szczególnie ważne, na które zapotrzebowanie jest największe.

Supermarket

Nowe przepisy pozwalają także na nakładanie wysokich kar na sieci handlowe, które celowo niszczą produkty spożywcze, aby uniknąć ,,wykradania” i wynoszenia ich przez potrzebujących ze śmietników.

Warto podkreślić, że liczba osób w ten sposób zdobywających pożywienie stale rośnie.

Do technik uniemożliwiania takim osobom skorzystania z wciąż zdatnej do użycia żywności należy na przykład spryskiwanie produktów wybielaczem tuż przed ich wyrzuceniem.

Niektóre supermarkety posiadają nawet specjalne magazyny, gdzie żywność jest przechowywana przed wyrzuceniem ,,aby uchronić tych ludzi przed ewentualnym zatruciem”.

Nowe wyzwania dla wolontariuszy

Zdjęcie grupowe

Mimo odniesionego sukcesu, organizacje charytatywne i pracujący dla nich wolontariusze już szykują się na nowe wyzwania. Przede wszystkim będą potrzebować więcej rąk do pracy przy segregacji i dystrybucji otrzymywanej żywności.

Niezbędne będą także ciężarówki, magazyny i lodówki, dzięki którym żywność będzie trafiać w dobrym stanie do potrzebujących.

Oprócz tego, przewodnim celem jest nakłonienie wszystkich państw Unii Europejskiej do wprowadzenia podobnych przepisów regulujących przekazywanie produktów spożywczych organizacjom pozarządowym i stworzenie odpowiednich zapisów w prawie unijnym.

Przeczytaj także:Najbardziej szkodliwe jedzenie

Szacuje się, że we Francji 11% zmarnowanej żywności to efekt wyrzucania jej przez supermarkety, 67% to wina konsumentów, a 15% – restauracji. Działania wymagają więc też szerzej zakrojonej akcji informacyjnej i edukowania społeczeństwa.

Bailet zapewnia, że zwiększenie zasobów przekazywanej przez supermarkety żywności o 15% oznacza nawet 10 milionów posiłków więcej każdego roku dla potrzebujących osób.

Jego długoterminowe marzenie to świat, w którym żywność nie jest wyrzucana, a zawsze trafia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują.