Średnia szacowana wartość glukozy: co to jest i dlaczego jest ważna?

Szacowany średni poziom glukozy to liczba uzyskana w wyniku obliczeń. Wiąże wyniki codziennego monitorowania z testem A1c.
Średnia szacowana wartość glukozy: co to jest i dlaczego jest ważna?
Leidy Mora Molina

Napisane i zweryfikowane przez pielęgniarka Leidy Mora Molina.

Ostatnia aktualizacja: 26 października, 2022

Średnia szacowana wartość glukozy lub eAG to liczba, która reprezentuje szacowaną średnią wartość cukru (glukozy) we krwi w okresie od 2 do 3 miesięcy. Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie wyników badania krwi znanego jako hemoglobina glikozylowana (HbA1c lub A1c).

Należy pamiętać, że poziom glukozy we krwi nie jest stały, ale zmienia się w ciągu dnia. Dlatego pojedynczy pomiar może być mylący.

Największe korzyści z obliczenia średniej szacowanej wartości  glukozy odnoszą osoby żyjące z cukrzycą. Pacjenci ci wymagają ciągłego monitorowania, a eAG zapewnia wiarygodne wartości.

Średnia szacowana wartość glukozy

Średnia szacowana wartość glukozy odnosi się do średniego poziomu cukru we krwi w okresie 60 lub 90 dni. Wyniki są wyrażone w miligramach na decylitr (mg/dl) lub milimolach na litr (mmol/l).

Długoterminowy poziom cukru we krwi mierzy się testem krwi A1c. Test ten wykrywa procent glikozylowanej hemoglobiny.

Sama hemoglobina jest białkiem w czerwonych krwinkach, z którym łączy się glukoza. Test określa proporcję hemoglobiny, z którą związana jest glukoza.

Aby obliczyć szacowany średni poziom glukozy, bierze się wyniki pomiaru dziennego i test A1c i stosuje wzór. Metoda pomaga w następujący sposób:

 • Umożliwia diagnozę stanu przedcukrzycowego i cukrzycy
 • Sugeruje potrzebę zmian w podejściu do cukrzycy
 • Potwierdza wyniki codziennego pomiaru stężenia glukozy we krwi
 • Pomaga ustalić, czy plan leczenia działa
 • Ujawnia, jak zdrowy styl życia wpływa na kontrolę poziomu cukru we krwi
Pobieranie krwi
Testy hemoglobiny glikozylowanej umożliwiają średnioterminową obserwację pacjentów z cukrzycą.

Jak to obliczyć

Test A1c podaje wyniki w procentach . Należy je porównać z miligramami cukru w każdym decylitrze krwi, czyli w taki sposób, w jaki glukometr podaje wartości każdego dnia.

Istnieje wzór do przełożenia wartości A1c z testu na eAG lub szacunkowe średnie wartości glukozy. Wzór wygląda następująco:

eAG = 28,7 x A1c – 46,7

Prostym sposobem ustalenia szacunkowego średniego stężenia glukozy jest skorzystanie z kalkulatora internetowego, takiego jak ten z American Diabetes Association. Jako punkt odniesienia można przyjąć poniżej przedstawione wartości. Najpierw występuje wartość A1c, a następnie ekwiwalent eAG w mg/dl:

 • 4 = 68
 • 5 = 97
 • 6 = 126
 • 7 = 154
 • 8 = 183
 • 9 = 212
 • 10 = 240
 • 11 = 269
 • 12 = 298

Interpretacja wyników

Wysokie oszacowane średnie wartości glukozy wskazują na wysoki poziom cukru we krwi. Według American Diabetes Association podstawowa interpretacja eAG jest następująca:

 • Normalny zakres: mniej niż 114 mg/dl
 • Stan przedcukrzycowy: ponad 114 mg/dl i mniej niż 140 mg/dl
 • Cukrzyca: ponad 140 mg/dl

Prawie wszystkie glukometry używane do codziennych testów umożliwiają uśrednianie odczytów z ostatnich kilku tygodni lub miesięcy. Jednak to obliczenie nie jest tym samym, co średnia szacowana wartość glukozy. Wskaźnik może być wyższy lub niższy.

Często jest to spowodowane testami wykonywanymi przez pacjenta w czasie, gdy poziom cukru we krwi jest niski, na przykład przed jedzeniem, lub gdy jest bardzo wysoki podczas jedzenia.

Średnia s zacowana   wartość glukozy jest bardziej wiarygodna. Należy ją jednak analizować w połączeniu z wynikami HbA1c.

O czym należy pamiętać?

Według American Diabetes Association najlepiej jest badać zawartość HbA1c dwa razy w roku. Jeśli leczenie nie działa lub dokonano zmiany dawkowania, należy je przeprowadzić 4 razy w ciągu roku.

Zawsze należy prowadzić codzienne monitorowanie cukrzycy, ponieważ zapewnia to niezbędne informacje. Nie dostarcza jednak prawidłowych danych długoterminowych.

Informacje dostarczane przez codzienne monitorowanie są niezbędne do dostosowania takich aspektów, jak zapotrzebowanie na insulinę, poziom aktywności fizycznej i przyjmowanie pokarmów. Zarówno badanie HbA1c, jak i szacowany średni poziom glukozy są uzupełnieniem codziennego monitorowania, a nie jego substytutem.

Istnieją pewne schorzenia, które mogą zmienić zależność między wynikami testu HbA1c a szacowanym średnim stężeniem glukozy. Test eAG nie powinien być używany w następujących przypadkach:

 • Pacjenci z anemią lub talasemią
 • Osoby z chorobą nerek
 • Pacjenci z niedokrwistością sierpowatokrwinkową
 • Osoby przyjmujące leki zawierające żelazo, dapson lub erytropoetynę
Czerwone krwinki.
U pacjentów z niedokrwistością należy skorygować ten stan, aby uzyskać wiarygodne wartości eAG.

To nie tylko pomiary

Lekarz zwykle ustala docelowy szacowany średni poziom glukozy. Jest to określane na podstawie stanu zdrowia danej osoby, wieku i dodatkowych czynników wpływających.

Ciągłe mierzenie poziomu cukru we krwi poprzez codzienne monitorowanie, testowanie HbA1c i szacowany średni poziom glukozy może być przytłaczające. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi tylko o liczby, ponieważ są one jedynie wyznacznikiem poprawy jakości życia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • A1C does it all. (s. f.). American Diabetes Asociation. https://diabetes.org/diabetes/a1c.
 • American Diabetes Association; 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes—2021. Diabetes Care 1 January 2021; 44 (Supplement_1): S73–S84. https://doi.org/10.2337/dc21-S006.
 • Castro Morán, L. R., & Huayamave Hidalgo, W. N. (2019). Comparación de la glicemia media estimada vs la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos tipo II y no diabéticos (Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Químicas).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.