Sertralina - charakterystyka i zastosowanie

Charakter i częstość występowania działań niepożądanych wywoływanych przez sertralinę we wszystkich jej wskazaniach są zasadniczo podobne i nie zależą od wieku pacjenta.
Sertralina - charakterystyka i zastosowanie

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2023

Sertralina należy do rodziny leków przeciwdepresyjnych. Używana jest głównie w leczeniu depresji. Należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Dowiemy się o nich więcej w tym artykule. Czytaj dalej i poznaj charakterystykę sertraliny.

Oprócz działania przeciwdepresyjnego, lek ten jest również skuteczny w leczeniu innych schorzeń, takich jak lęk, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a nawet fobia.

Warto wspomnieć, że laboratorium, które jako pierwsze skomercjalizowało tę substancję, była amerykańska firma farmaceutyczna Pfizer. Sertralina jako lek została wprowadzona na rynek w 1991 roku.

Sertralina – zalety w porównaniu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi

Różnice między sertraliną a innymi nowszymi lekami przeciwdepresyjnymi są dość duże. Jedną z głównych zalet tego leku jest to, że powoduje mniej skutków ubocznych.

Niebieskie tabletki i kapsułki, sertralina

Dowody z różnych badań sugerują, że w niektórych rodzajach depresji ten lek może działać lepiej niż fluoksetyna.

Ponadto badania wskazują, że podczas stosowania sertraliny u pacjentów z epizodami paniki i fobii, lek zmniejsza częstość ich występowania i poprawia jakość życia danej osoby.

Czym jest depresja?

Ponieważ głównym wskazaniem do stosowania tego leku jest depresja, warto jest więc wyjaśnić, czym ona jest. Depresja jest zaburzeniem emocjonalnym, które obejmuje ciągłe uczucie smutku i znaczną utratę zainteresowania jakąkolwiek czynnością.

Depresja wpływa zatem na:

  • Uczucia
  • Myśli
  • Zachowanie

Jeśli chodzi o genezę choroby, główną przyczyną jest zmiana w systemie neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieją jednak przypadki, w których depresja ma związek z innymi chorobami, takimi jak choroba Parkinsona.

Neuroprzekaźnikiem w największym stopniu odpowiedzialnym za rozwój depresji jest serotonina.

Niektórzy badacze uznają serotoninę za tą substancję chemiczną , która jest odpowiedzialna za utrzymanie równowagi nastroju. Zatem deficyt serotoniny prowadzi do stanów depresyjnych.

Występują jednak również inne neuroprzekaźniki, takie jak noradrenalina i dopamina, które, wskutek zmian ich poziomu, sprzyjają wystąpieniu tego zaburzenia nastroju.

Zazwyczaj depresja jest jednak wynikiem interakcji różnych czynników:

  • Biologicznych – i zmian hormonalnych lub zmian w poziomach wyżej wymienionych neuroprzekaźników.
  • Psychospołecznych – wynikających z ciągłego stresu związanego z pracą, życiem osobistym, itp.
  • Osobistych.

Sertralina – jak wpływa na nasz organizm?

Jak już wiesz, sertralina jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. Wykazuje ona ponadto działanie wysoce selektywne. W przeciwieństwie do wielu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych ma minimalny wpływ na wychwyt zwrotny noradrenaliny.

Synapsa, neuroprzekaźnictwo

Ujmując to inaczej, serotonina, podobnie jak inne neuroprzekaźniki, jest wydzielana przez neuron i przekazywana na receptory błonowe innego sąsiadującego neuronu, by się z nimi związać i wywołać efekt.

Następnie jest uwalniana z tych receptorów i niektóre jej cząsteczki wracają do neuronu, który wcześniej ją wydzielał. Jest to proces wychwytu zwrotnego. Na ten właśnie proces wpływa sertralina, hamując go. Serotonina nie jest zatem wychwytywana i zwiększa swoje stężenie w przestrzeni presynaptycznej między jednym a drugim neuronem.

Dzięki większemu stężeniu, serotonina może ponownie połączyć się z receptorami błony neuronu i spotęgować efekt.

Ponadto, wiemy też, że sertralina ma niskie powinowactwo do innych rodzajów receptorów amin biogennych, takich jak noradrenalina. Fakt ten wyjaśnia mniejszą ilość działań niepożądanych sertraliny w porównaniu z innymi lekami hamującymi wychwyt zwrotny serotoniny.

Działania niepożądane

Charakter i częstość występowania działań niepożądanych wywoływanych przez sertralinę we wszystkich jej wskazaniach są zasadniczo podobne i nie zależą od wieku pacjenta.

Kobieta na sofie, synapsa

Do najczęstszych działań niepożądanych należą te związane z przewodem pokarmowym. Zalicza się do nich między innymi:

Sertralina – podsumowanie

Sertralina jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu depresji. Jednak może być również przepisywana w leczeniu innych zaburzeń, takich jak ataki paniki lub zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza i w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących choroby lub przepisanego leczenia skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Fegert, J. M. (2004). Depression treatment with SSRI in child and adolescent psychiatry. A debacle of research or information? NERVENHEILKUNDE.
  • Farmoz. (2011). RCM Sertralina. Journal of Chemical Information and Modeling. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
  • Rodríguez-Ramos, P., & Mardomingo Sanz, M. J. (1998). Respuesta a la sertralina en adolescentes con trastorno obsesivo-compulsivo. Actas Espanolas de Psiquiatria.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.