Rytm snu ujawnia rozwój chorób degeneracyjnych

08 lipca, 2019
Badania rytmu snu, zwłaszcza fazy REM, może nam pokazać, czy mamy predyspozycje do tego, by rozwinęły się pewne choroby degeneracyjne. Możemy się o tym przekonać obserwując wskazujące na to czynniki.

Rytm snu może nam powiedzieć wiele na temat naszych skłonności do zapadnięcia na choroby degeneracyjne, zwłaszcza w fazie REM, znanej też jako faza szybkich ruchów gałek ocznych.

W niniejszym artykule opowiemy Ci nieco na temat tego, jakich informacji może nam udzielić rytm snu i to, w jaki sposób śpimy.

Rytm snu – czym są jego zaburzenia?

Zaburzenia snu są to wszystkie problemy związane ze snem. Mogą one wpływać na nie tylko ludzi z chorobami neurodegeneracyjnymi takimi jak choroba Parkinsona, demencja czy choroba Alzheimera.

Lunatyk

We wszystkich przypadkach zaburzenia rytmu niszczą równowagę między etapami snu i czuwania. U niektórych osób mogą się nawet odbić negatywnych echem na zdrowiu psychicznym, emocjonalnym lub fizycznym. A to znacznie utrudni codzienne funkcjonowanie.

Główne zaburzenia snu to:

 • Bezdech senny (przerwa w oddychaniu podczas snu)
 • Moczenie nocne (oddawanie moczu do łóżka, zwłaszcza u dzieci)
 • Bezsenność (brak snu, sen niewystarczający lub niespokojny)
 • Zespół niespokojnych nóg (kończyny “muszą” poruszać się w sposób ciągły przez całą noc)
 • Paraliż senny (polega na tym, że osoba budzi się podczas fazy REM, kiedy mózg jest aktywny, ale ciało nie – z wyjątkiem oczu. Wywołuje to przerażające uczucie paraliżu.)
 • Lęki nocne (nagłe przebudzenie z przerażeniem)
 • Lunatykowanie (spacerowanie lub wykonywanie innych czynności podczas snu)
 • Narkolepsja ( mimowolne zasypianie w dowolnym czasie i miejscu)

Istnieją inne mniej nawracające zaburzenia snu, takie jak:

 • Nadsenność idiopatyczna (rytm snu zaburza się na tyle, że osoba potrzebuje dodatkowych 4 godzin wypoczynku w ciągu dnia)
 • Nadsenność nawracająca (epizody do 20 godzin snu przez kilka dni)
 • Idiopatyczna bezsenność (zaburzenia neurologiczne polegające na tym, że rytm snu i budzenia się rozregulowuje się i nie funkcjonuje poprawnie)

Zobacz także: Sen – triki, o których nie miałeś pojęcia

Faza REM a choroby neurodegeneracyjne

Według pewnego badania przeprowadzonego w Neurology Service Hospital Clinic w Barcelonie, zachowania, jakie wykazujemy podczas fazy snu REM, mogą ujawnić tendencję do pewnych chorób neurodegeneracyjnych. Mogą to być na przykład, choroba Parkinsona, lub demencja starcza.

U osób cierpiących na nocne koszmary dotyczące bycia atakowanym, bicia, kopania, krzyków i płaczu przy przekraczaniu fazy REM, zwiększa się ryzyko niektórych chorób neurodegeneracyjnych w przyszłości, z powodu braku dopaminy w mózgu.

Śpiący mężczyzna

Dzięki pewnym badaniom diagnostycznym, osoby mogą przybyć do przychodni i analizować rodzaj zaburzeń, który wpływa na ich rytm snu i co może to oznaczać dla nich przyszłości.

Analizy te przeprowadza się w formie ambulatoryjnej. W tym samym szpitalu porównuje się zachowania podczas snu REM z możliwością wystąpienia pewnych chorób.

Trudności w zapadaniu w sen mogą być sygnałem przydatnym do uniknięcia narkolepsji, udaru lub nawet chorób degeneracyjnych. Mogą też pomóc wykryć problemy z oddychaniem, takie jak bezdech czy chrapanie.

Rytm snu a choroby neurologiczne

Oprócz tego oferuje pacjentom swoje usługi wydział badający zaburzenia oddychania w czasie snu. Należy on do działu pulmonologii w Szpitalu Uniwersyteckim General Ciudad Real. Bada się tam między innymi zależności takie jak zaburzenia snu a padaczka.

Według doktor neurolog Maríi Gudín, trudno odróżnić epilepsję od epizodów z problemami ze snem.

Doktor Mercedes Muñoz twierdzi z kolei, że choroba Parkinsona (druga najczęściej występująca dolegliwość wśród chorób neurodegeneracyjnych), występuje częściej u osób z bezsennością, podobnie jak epizody lęku i depresji.

Kobieta w łóżku - bezsenność zakłócająca rytm snu

 • Nadmierna senność na przykład pojawia się u 80% pacjentów z chorobą Parkinsona.
 • Zaburzenia zachowania w czasie snu REM – u około 40% pacjentów.
 • Zespół niespokojnych nóg, u około 20%.

Oznacza to, że rytm snu w nocy bardzo często pokrywa się z chorobami neurodegeneracyjnymi. To z kolei bezpośrednio przekłada się na jakość życia pacjentów.

Zachowania tego typu mogą być wczesnym objawem choroby i dlatego ważne jest podejście do nich z terapeutycznego punktu widzenia.

Ze swej strony dr Estefanía Segura porównuje główne zaburzenia snu z wystąpieniem choroby psychicznej: schizofrenii, depresji, lęku lub zaburzeń dwubiegunowych.

Wszystkie z nich są powiązane z problemami ze snem. To samo odnosi się do uogólnionego lęku, stanów lękowych i stresu pourazowego.

Zalecamy również przeczytać artykuł: Choroba Alzheimera – 12-latka stworzyła niezwykłą aplikację

Zaburzenia snu a choroba Alzheimera

Artykuł opublikowany na portalu Laboratorios Bago, Napisany przez dr M. Vitiello i S. Borson mówi, że wzrost długości życia jest związany z większą liczbą osób z wcześnie zdiagnozowanymi chorobami degeneracyjnymi.

Starzenie się, choroba Alzheimera i zaburzenia snu są se sobą bezpośrednio powiązane. Zaburzenia te są przede wszystkim połączone z predyspozycją genetyczną i zewnętrznymi czynnikami. Mogą negatywnie wpłynąć na jakość życia ludzi nimi dotkniętych.

U wielu pacjentów zaburzenia snu i rytm snu mają kluczowe znaczenie dla profilaktyki i leczenia tego typu dolegliwości. W tych przypadkach, zmiany w rytmie snu są znacznie wyższe niż u osób, u których nie zdiagnozowano choroby.

Charakterystyka snu u osób z Chorobą Alzheimera to:

 • Zwiększona ruchliwość w momencie przebudzenia
 • Zmniejszenie snu wolnofalowego i w fazie REM
 • Senność w ciągu dnia

Zniszczenia komórek nerwowych, które utrzymują nas we śnie jest główną przyczyną postępowania degeneracji w zaburzeniach snu.

Podwzgórze mózgu i nasz wewnętrzny zegar biologiczny są odpowiedzialne za to, że możemy spać i się budzić. U ludzi dotkniętych powyższymi zaburzeniami nie są one zsynchronizowane.

 • Iranzo, A., Molinuevo, J. L., Santamaría, J., Serradell, M., Martí, M. J., Valldeoriola, F., & Tolosa, E. (2006). Rapid-eye-movement sleep behaviour disorder as an early marker for a neurodegenerative disorder: a descriptive study. Lancet Neurology. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70476-8
 • Iranzo, A., Tolosa, E., Gelpi, E., Molinuevo, J. L., Valldeoriola, F., Serradell, M., … Santamaria, J. (2013). Neurodegenerative disease status and post-mortem pathology in idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: An observational cohort study. The Lancet Neurology. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70056-5
 • Terzaghi, M., Sinforiani, E., Zucchella, C., Zambrelli, E., Pasotti, C., Rustioni, V., & Manni, R. (2008). Cognitive performance in REM sleep behaviour disorder: a possible early marker of neurodegenerative disease? Sleep Medicine. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2007.06.013
 • A., I., J.L., M., J., S., M., S., M.J., M., F., V., & E., T. (2006). Rapid-eye-movement sleep behaviour disorder as an early marker for a neurodegenerative disorder: a descriptive study. Lancet Neurology. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70476-8
 • Kempfner, J., Sorensen, G., Zoetmulder, M., Jennum, P., & Sorensen, H. B. D. (2010). REM Behaviour Disorder detection associated with neurodegenerative diseases. In 2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC’10. https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5626212