Różnice między podświadomością a nieświadomością

Nasz nieświadomy umysł składa się z różnych poziomów. Wśród nich znajdujemy podświadomość i nieświadomość. Zobaczmy, czym się różnią.
Różnice między podświadomością a nieświadomością
Maria Alejandra Morgado Cusati

Napisane i zweryfikowane przez filozof Maria Alejandra Morgado Cusati.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca, 2023

Te dwa terminy są często używane zamiennie, nawet przez niektórych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Porównanie obu pojęć jest skomplikowanym zadaniem, biorąc pod uwagę subtelne różnice między podświadomością a nieświadomością.

Tak więc, aby zrozumieć te niuanse, musimy najpierw pamiętać, że część naszego umysłu postrzegamy świadomie, a innej sobie nie uświadamiamy.

Część świadoma zawiera wszystkie idee i doświadczenia, które możemy dostrzec i zapamiętać. Natomiast część nieświadoma przechowuje treści mentalne, których w danej chwili nie pamiętamy.

Skupimy się teraz na opisaniu nieświadomej części umysłu, ponieważ to tam znajdują się dwie omawiane przez nas poziomy. Wejdźmy głębiej w ten temat.

Poziomy nieświadomego umysłu

Aby zrozumieć różnice między podświadomością a nieświadomością, warto wyobrazić sobie umysł jako górę lodową. W tym obrazie czubek, który wystaje z wody i jest widoczny, odpowiada części świadomej. Natomiast to, co zanurzone i niedostrzegalne, oznacza część nieświadomą.

Jak pokazano na przykładzie góry lodowej, świadoma część to tylko niewielki ułamek ogromu treści mentalnych, które znajdują się w naszym umyśle.

Możemy jednak powiedzieć, że w nieświadomym umyśle istnieją różne poziomy głębi. Jedne z nich mogą stać się świadome bez większych trudności – na przykład przypominanie sobie, co jedliśmy na obiad trzy dni temu. Natomiast inne informacje tkwią dobrze ukryte, jak na przykład wyparte traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa.

Jak widać, niektóre wspomnienia są bardziej dostępne niż inne i decyduje o tym głębokość ich przechowywania. To wyjaśnienie lepiej pozwala zrozumieć różnice między podświadomością a nieświadomością. Główne rozróżnienie dotyczy bowiem ich względnej niedostępności. Zobaczmy, w jaki sposób.

Nieprzytomny rozum.
Na nieświadomym poziomie umysłu często leżą traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa.

Różnice między podświadomością a nieświadomością

Ogólnie rzecz biorąc, słowa „podświadomość” używa się w odniesieniu do bardziej powierzchownej, nieświadomej części umysłu. Natomiast terminu „nieświadomość” używamy w odniesieniu do głębszej i bardziej niedostępnej strefy nieświadomości.

W tym momencie całkowicie zasadne jest, abyśmy zadali sobie pytanie: Gdzie jest granica między „bardziej powierzchownymi nieświadomymi ideami” a „głębszymi nieświadomymi ideami”? To znaczy, co sprawia, że jedna idea jest bardziej powierzchowna, a inna głębsza?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, możemy zacząć od analizy naszej obecnej egzystencji, a następnie spróbować zobaczyć, które idee i wspomnienia mogą leżeć głębiej.

Istnieje jednak wygodniejszy sposób wyjaśnienia tego rozróżnienia, a mianowicie poprzez mechanizmy leżące u podstaw każdej sfery – tłumienie i wypieranie.

Tłumienie a wyparcie

Zacznijmy od wyjaśnienia, że tłumienie wiąże się z podświadomością, podczas gdy represja ma związek z nieświadomością. W tym sensie, kiedy coś tłumimy (impuls, pragnienie, pomysł itp.), zmuszamy to do zejścia poniżej poziomu świadomości.

Z drugiej strony, kiedy wypieramy, nasz umysł wypycha coś, co uważa za zbyt niebezpieczne, by ukryć się w głębi naszej świadomości, do tego stopnia, że staje się nierozpoznawalne.

W tym drugim przypadku mówimy o reakcji mimowolnej i instynktownej, ponieważ wyparcie stanowi psychologiczny mechanizm obronny, którego celem jest zapewnienie ochrony i przetrwania danej osoby.

Podobnie wypieranie odgrywa szczególną rolę w dzieciństwie, kiedy nasze zdolności umysłowe i osąd są dość ograniczone. W ten sposób umysł, nie mogąc poradzić sobie ze złożonymi i traumatycznymi doświadczeniami, wysyła na dno nieświadomości to, z czym sobie nie radzi.

W rezultacie w nieświadomości odnajdujemy bardzo nieprzyjemne wspomnienia, bolesne emocje i społecznie nieakceptowane pragnienia.

Jednak, jakkolwiek paradoksalnie może to zabrzmieć, ten mechanizm przetrwania w końcu drogo nas kosztuje. Dlaczego? Otóż nieświadome treści zaczynają odbijać się echem w naszym zachowaniu – szczególnie w dorosłym życiu – w postaci lęku lub innego zaburzenia.

Natomiast tłumienie może mieć miejsce z różnych powodów, niezwiązanych z przykrymi doświadczeniami i przetrwaniem. Na przykład, możemy stłumić coś w pamięci dla prostej oszczędności umysłowej.

Przykłady treści podświadomych i nieświadomych

Aby lepiej zrozumieć różnice między podświadomością a nieświadomością, oto dwie sytuacje, które odzwierciedlają rolę obu mentalnych obszarów.

  • Podświadomość: kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy trochę zazdrośni o naszego młodszego brata. Jednak nie wiemy dokładnie dlaczego. W tym przypadku, po zastanowieniu, zdajemy sobie sprawę, że to uczucie powstaje, ponieważ uważamy, że miał więcej możliwości i przywilejów.
  • Nieświadomość: fobia związana z końmi – sam ich widok powoduje niekontrolowaną panikę. Mimo to nie masz najmniejszego pojęcia, dlaczego. To dlatego, że wyparłeś informacje, a twoja świadoma strona ukryła fakt, że w dzieciństwie byłeś zmuszony jeździć na koniu, chociaż nie chciałeś. Do tego Twój ojciec na ciebie krzyczał i nazywał cię tchórzem.

W tym ostatnim przypadku widzimy, jak nieprzyjemne i traumatyczne przeżycie dla dziecka znalazło w nieświadomym obszarze. Dostęp do tego wspomnienia z dzieciństwa z pewnością zajmie kilka sesji autoanalizy lub psychoterapii.

Kobieta w psychoterapii.
Psychoterapia zwykle zajmuje się zaburzeniami wywodzącymi się z doświadczeń, które pozostają w nieświadomości umysłu.

Refleksje końcowe

Podsumowując, musimy pamiętać, że różnice między podświadomością a nieświadomością nie występują tak ostro w codziennej rzeczywistości. Oznacza to, że tak naprawdę nie ma jasno określonych poziomów, ponieważ wszystko tworzy kontinuum.

Dlatego użyte terminy tylko upraszczają zrozumienie tak złożonej istoty, jaką jest ludzki umysł.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Prince M, Taylor W, Warren H, Pressey H. The subconscious. In W. S. Taylor. Readings in abnormal psychology and mental hygiene. EEUU: D Appleton & Company; 1927. pp. 474–491

  • Farahian M. Subconscious Vs. Unconscious Learning: A Short Review of the Terms. American Journal of Psychology and Behavioral Sciences  [Internet] 2015 [consultado 12 dic 2021]; 2(3): 98-100. Disponible en: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37717041/7270163-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1639331208&Signature=RmeFEquBU5rSx~tXPXwLMIORDxWmwSo6xl~dxzogC0CmcXDRpxuulwcSjZNvPGydoNG0HJQJ18PSvgk7HgkdVkq57v3U~RiVoxq0a5JLpbA0sT~~0qcQ9HtcVwC4WTdHPAq6xP1EcaQfDBONi2uBGttreiPltXuAAggrc~nfa8m8R3eO07AOBK7QYjSVHW10QE30TyE1eQwgCFjSAPeOefF79oS8J6gpvAdJ42az-j-OctekSeq5JcRZAMza-gHcyXdrhPYh2wzGQ1TpRppCpnTgaAQlG90WMmZEwl7spufu4-U~OkGsqryHCJie4gJ2-spzmCh5AiLNRP8FG4OaxQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.