René Descartes: Dlaczego jest ojcem współczesnej filozofii?

René Descartes, znany pod spolszczonym nazwiskiem Kartezjusz, przedstawił nowy schemat myślenia dla zachodniej filozofii, matematyki i nauki. Jego wkład przedstawiono szczegółowo poniżej.
René Descartes: Dlaczego jest ojcem współczesnej filozofii?

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia, 2022

René Descartes (1596-1650) był francuskim filozofem, matematykiem i fizykiem, który zerwał z wzorcami swoich czasów. Jego idee wywarły wielki wpływ na myśl europejską i znacznie wpłynęły na późniejsze prądy filozoficzne.

Był jednym z pierwszych, którzy porzucili konwencjonalną scholastykę arystotelesowską, broniącą wyraźnego podporządkowania ludzkiego rozumu wierze chrześcijańskiej. René Descartes sformułował także pierwszą nowoczesną wersję słynnego dualizmu umysł-ciało i promował rozwój nowej nauki opartej na rozumie.

Taki rewolucyjny wkład, który zerwał ze schematem średniowiecznej myśli religijnej, uczynił z niego ojca filozofii nowożytnej. Poniżej szczegółowo przyjrzymy się jego najistotniejszym dokonaniom.

Krótka biografia René Descartes

René Descartes, po polsku znany jako Kartezjusz urodził się 31 marca 1596 r. w Touraine (Francja), która na jego cześć nazywana jest obecnie Descartes. Był trzecim dzieckiem z małżeństwa Joachima Descartes, parlamentarzysty z Rennes, i Jeanne Brochard, która zmarła kilka miesięcy po jego urodzeniu. Z tego powodu dziecko zostało pozostawione pod opieką i wychowaniem babci, ojca i mamki.

W 1606 został wysłany do kolegium jezuickiego w La Fleche, gdzie otrzymał solidne wykształcenie w kulturze klasycznej, ucząc się łaciny i greki z lektur znanych filozofów. Ponadto w programie nauczania znalazło się również wprowadzenie do matematyki, zarówno czystej, jak i stosowanej.

W wieku 18 lat wstąpił na Uniwersytet w Poitiers, aby studiować prawo i medycynę. Rok 1616 przyniósł mu zarówno tytuł licencjata, jak i magistra prawa, ale nigdy nie praktykował prawa.

W 1618 roku Kartezjusz wstąpił do armii holenderskiej i przez kilka lat zamierzał kontynuować karierę wojskową. Jednak w 1619 zrzekł się tego roszczenia.

Następnie w latach 1619-1628 podróżował po północnej i południowej Europie. W tym okresie poświęcił się studiowaniu filozofii i nauki.

Opublikował kilka prac o ogromnym wpływie w swoich dziedzinach, takich jak:

  • Rozprawa o metodzie (1637)
  • Geometria (1637).
  • Medytacje metafizyczne (1641)
  • Zasady filozofii (1644)

W 1649 r. René Descartes został zaproszony na dwór królowej Szwecji Krystyny w Sztokholmie, aby nauczać swojej filozofii. Jednak 4 miesiące po przybyciu do stolicy Szwecji, filozof zachorował na zapalenie płuc, które doprowadziło do jego śmierci w 1650 roku, kiedy miał 53 lata.

Księgi René Kartezjusza.
Twórczość literacka Kartezjusza oznaczała w jego czasach zmianę paradygmatu.

Prace i wkład René Descartes

Wkład Kartezjusza jest doceniany w różnych dziedzinach, takich jak współczesna filozofia i matematyka. Z tego powodu jest często uważany za jednego z najbardziej wpływowych badaczy myśli zachodniej.

Nowoczesna filozofia

Filozofia była jedną z dziedzin, które skorzystały z największych dokonań Kartezjusza. Jednym z nich była krytyka utrwalonego sposobu myślenia i budowa nowego, w którym wątpliwość i intuicja odegrają zasadniczą rolę.

Jego metoda (zwana sceptycyzmem metodologicznym) głosi, że we wszystko trzeba wątpić, dopóki nie da się tego udowodnić. Odrzuca w ten sposób praktykę scholastyczną, która broniła pozornej wiedzy czerpanej z autorytetu.

Z drugiej strony jego myśli rozpoznały istnienie Boga, stwórcy dwóch rodzajów substancji, które według niego tworzą świat: res extensa (odpowiadająca fizycznej materii, z której są zrobione rzeczy) i res cogitans (z której zrobiony jest duch). W ten sposób zaproponował istnienie dualizmu, podziału duszy i ciała, który pozostawiły po sobie wierzenia arystotelesowskie.

Geometria analityczna

Kartezjusz dokonał również rewolucyjnego odkrycia rozwiązywania problemów geometrycznych poprzez przekształcenie ich w problemy algebraiczne. W tym celu stworzył współrzędne i krzywe kartezjańskie, których system wyjaśnia równania algebraiczne za pomocą form geometrycznych.

Wymyślił również konwencję przedstawiania niewiadomych w równaniach za pomocą ostatnich liter alfabetu (na przykład X i Y). Później jego praca nad rachunkiem różniczkowym była tym, czego Newton używał do rozwijania nowej gałęzi matematyki.

Nowe podejście do nauki

Kartezjusz przedstawił także odmienne od tradycyjnego podejście do nauki, głosząc, że prawdę osiąga się poprzez racjonalizm i logikę. W ten sposób przyjmuje ideę nauki a priori, której metoda opiera się na dowodzeniu na podstawie czystego rozumu.

Matematyka i dziecko.
Filozof parał się także matematyką. Kilka jego zasad jest używanych do dziś.

Kartezjusz i jego wpływy

René Descartes miał wielki wpływ na rozwój zachodniej filozofii, matematyki, nauki, a także w dziedzinie prawa i teologii.

Ponadto jego idee filozoficzne miały istotny wpływ na myśl zachodnią w XVII i XVIII wieku. W tym czasie filozofowie tacy jak Locke, Hume i Kant posługiwali się jego teoriami i zasadami.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.