Metyloprednizolon: stosowanie i skutki uboczne

Metyloprednizolon: stosowanie i skutki uboczne

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia, 2023

Osoby, które przyjmują przez dłuższy czas i w dość wysokich dawkach metyloprednizolon lub jakikolwiek inny steryd muszą pamiętać, że nagłe odstawienie leku może wpłynąć negatywnie na ich zdrowie.

Metyloprednizolon to syntetyczna pochodna kortyzonu, co oznacza, że ma częściowo takie same właściwości farmakologiczne jak ten lek. Zaliczamy do nich między innymi działanie przeciwzapalne.

Jednak lek ten ma kilka zalet, których nie posiada kortyzon. Na przykład nie zmienia w znaczący sposób metabolizmu glukozy czy białek ani też nie zaburza bilansu elektrolitowego.

Methloprednizolon należy do rodziny glikokortykosteroidów. To grupa substancji, które wywierają znaczący wpływ na organizm, hamując między innymi działanie układu odpornościowego i działanie przeciwzapalne.

Lek ten jest dostępny na rynku pod różnymi nazwami farmaceutycznymi. Można przyjmować go na różne sposoby:

 • W formie tabletek do przyjmowania drogą doustną.
 • Poza tym jest również dostępny w formie do podania dożylnego oraz domięśniowego (wykorzystuje się je głównie w sytuacjach nagłych).

Kiedy stosuje się metyloprednizolon?

Tabletka rozpuszczana w szklance

Lek ten jest stosowany do leczenia silnych reakcji alergicznych lub zapalnych. Oznacza to, że takie leczenie jest skierowane do pacjentów, u których inne terapie nie powiodły się lub nie były zbyt skuteczne.

Poza tym lekarze stosują metyloprednizolon kiedy pacjent wymaga natychmiastowego podania dawki steroidów. Zazwyczaj wybiera się wtedy podanie drogą dożylną lub domięśniową.

Do takich sytuacji zaliczamy szok anafilaktyczny lub ostry atak astmy. Jednak lekarze przepisują go również do leczenia chorób autoimmunologicznych lub ich ostrych epizodów.

Przepisuje się go w przypadku następujących patologii:

Jaki jest wpływ metyloprednizolonu na organizm?

Działanie tego leku jest związane z hormonami. Gdy zostanie wchłonięty i przetransportowany przez układ krwionośny, dociera do błon komórek i może wchodzić z nimi w interakcje na różnych poziomach.

Jeśli chodzi o działanie przeciwzapalne, to hamuje syntezę białek biorących udział w takich procesach, wzmacniając naturalną odpowiedź organizmu na stresujące sytuacje, które wymagają szybkiej odpowiedzi.

Poza tym hamuje także syntezę niektórych substancji limfocytów T, komórek układu odpornościowego, które pozwalają im działać immunosupresyjnie. Oprócz tego zmniejsza syntezę interleukinów, a tym samym zmniejsza działanie limfocytów cytotoksycznych.

Skutki uboczne metyloprednizolonu

Tabletki

Należy pamiętać, że taki leki może wywierać znaczący wpływ na organizm, jeśli będzie używany przez dłuższy czas i w dość wysokich dawkach.

Dlatego też nie należy nagle go odstawiać. Takie nagłe przerwanie terapii bazującej na steroidach może mieć poważne konsekwencje i może nawet prowadzić do zgonu.

Poza tym metyloprednizolon, podobnie jak każdy inny lek, wywołuje działania niepożądane, które należy wziąć pod uwagę przy rozpoczęciu terapii. Oto kilka ze skutków ubocznych:

 • Wysokie ciśnienie tętnicze
 • Hiperglikemia, która może prowadzić do rozwoju cukrzycy
 • Wzrost liczby infekcji ze względu na hamowanie działania układu odpornościowego
 • Wrzody żołądkowo-dwunastnicze
 • Osteoporoza
 • Wzrost ryzyka rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Istnieją również skutki uboczne natury psychologicznej. Ponieważ metyloprednizolon należy do rodziny niesteroidowych leków przeciwzapalnych, istnieje większe ryzyko, że pojawią się zmiany mentalne, na przykład wahania nastroju.

Do innych psychologicznych działań niepożądanych zaliczamy:

 • Depresję
 • Psychozę
 • Uczucie dezorientacji

Podsumowanie

Metyloprednizon należy do rodziny kortykosteroidów i ze względu na silne działanie jest wydawany na receptę. Dlatego też zawsze powinnaś przestrzegać zaleceń swojego lekarza oraz powiedzieć zarówno jemu, jak i farmaceucie o wszelkich nowych skutkach ubocznych, jakie możesz odczuwać.

Poza tym niezwykle ważne jest, aby odstawiać go stopniowo, bo nagłe przerwanie terapii może okazać się bardzo niebezpieczne.

Dziękujemy za lekturę.

To może Cię zainteresować ...
Leki przeciwastmatyczne – rodzaje i działanie
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Leki przeciwastmatyczne – rodzaje i działanie

Jesli chorujesz na astmę, lekarz z pewnością przepisuje Ci leki przeciwastmatyczne. W tym artykule poznasz je bliżej i dowiesz, jak działają.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Couto, A. A. de, Suzuki, A., Tâmbara, C. L., Mansur, E. M., Oliveira, G. M. M. de, Alves, M. L. M., & Westphal, O. D. (1991). Pulsoterapia com metilprednisolona em cardite reumática ativa TT – Pulsetherapy with methylprednisolone in active rheumatic fever. Arq Bras Med.
 • González-Ramallo, V. J., & García Castaño, J. (1994). Shock anafiláctico. In Protocolos de Medicina de Urgencia.
 • Flores Rivera, C., Risco Solanilla, J. C., & Cordero Torres, J. A. (2016). Cómo diagnosticar y tratar un shock anafiláctico. FMC Formacion Medica Continuada En Atencion Primaria. https://doi.org/10.1016/j.fmc.2016.03.001

Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.