Metoda SQ3R: zrozumieć, aby zapamiętać

Metoda SQ3R to technika uczenia się, która może być bardzo skuteczna w przygotowaniu do egzaminów lub po prostu w nauce czegoś nowego. Technika jest prosta i może być stosowana do wszystkich rodzajów treści.
Metoda SQ3R: zrozumieć, aby zapamiętać
Leidy Mora Molina

Przejrzane i zatwierdzone przez: pielęgniarka Leidy Mora Molina.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia, 2022

Metoda SQ3R, znana również jako „Metoda Robinsona”, jest techniką aktywnego czytania. Jej celem jest czytanie i uczenie się w bardziej efektywny sposób. Zdobyła pozycję jako jedna z najbardziej efektywnych na świecie w tych aspektach.

Chociaż zaprojektowano ją dla studentów, metodę SQ3R może stosować każdy, kto chce poprawić swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem i uczenia się. Model stworzył Francis P. Robinson w 1946 roku.

Nazwa metody SQ3R jest w rzeczywistości akronimem, w którym każda litera odpowiada określonej kompetencji, a więc: Zbadaj (Survey), Zapytaj (Question), Przeczytaj (Read), Powtórz (Recite) i Przejrzyj (Review).

Jak zastosować metodę SQ3R?

metoda SQ3R
Celem metody SQ3R jest efektywniejsze uczenie się.

Metoda SQ3R ma na celu przyczynienie się do rozwoju umiejętności przyswajania i zapamiętywania nowych treści. Pomaga zidentyfikować i zrozumieć główne idee tekstu lub lektury.

Ta technika ma również na celu zwiększenie umiejętności oceny tekstów z krytycznej perspektywy. Jak zastosować metodę SQ3R? Odbywa się to w pięciu następujących krokach.

1. Zbadaj (Survey)

Pierwszym krokiem w metodzie SQ3R jest zbadanie lub eksploracja. Należy je przeprowadzić w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Polega na powierzchownym podejściu do badanego tematu. Odbywa się to poprzez szybkie odczytanie elementów takich jak spis treści, nagłówki i śródtytuły oraz podkreślenia.

Ma na celu uzyskanie ogólnych informacji o treści dokumentu. Umożliwia to wykrycie ogólnej struktury tekstu i sformułowanie pierwszej mentalnej mapy tego, co on zawiera. To podstawa wszystkiego innego.

2. Zapytaj (Question)

Drugi krok jest również krótki i polega na sformułowaniu pytań dotyczących treści, które właśnie zostały zbadane. Najlepiej skoncentrować pytania na wątpliwościach, które wynikły z tego wstępnego badania.

Ważne jest również zidentyfikowanie treści związanych z wcześniejszą wiedzą. Wszystko to powinno przybrać formę pytania. Można je zapisać na kartce, na lewym marginesie, a następnie odpowiedź można zapisać na prawym marginesie.

3. Czytaj (Read)

Trzeci krok metody SQ3R odpowiada aktywnemu odczytowi. Polega na uważnym przeczytaniu tekstu, starając się uchwycić idee opracowane przez autora oraz ważne dane lub szczegóły tekstu.

Ten krok należy wykonać bez pośpiechu. W rzeczywistości wskazane jest przeprowadzenie drugiego czytania, aby pogłębić zrozumienie tekstu. Jeśli znajdziesz odpowiedzi na pytania z poprzedniego kroku, należy je zapisać, jak wskazano powyżej.

Jeśli pewne fragmenty pozostają niezrozumiałe, wskazane jest ponowne ich przeczytanie, aby lepiej je zrozumieć. Warto spróbować powtórzyć to, co w nich powiedziano, ale używając własnych słów. Pomaga to wzmocnić zrozumienie.

Myślimy, że spodoba ci się również ten artykuł: Dowiedz się, co Albert Camus miał do powiedzenia na temat sensu życia

4. Powtórz (Recite)

Czwarty krok nazywa się powtarzaniem lub recytacją. Polega na odłożeniu wszystkich notatek na bok i opowiedzeniu własnymi słowami wszystkiego, co pamiętasz z tekstu. Chodzi o to, aby nie robić tego dosłownie, ale przetłumaczyć treść na własny język.

Dodatkowym wsparciem na tym etapie może być sformułowanie krytycznych pytań dotyczących tematu. Ponadto przydatne jest sporządzenie ogólnego podsumowania tego, co zostało przeczytane. To nie tylko pomaga zwiększyć zrozumienie, ale także zapamiętywanie.

5. Przejrzyj (Review)

Na tym etapie metody SQ3R proces uczenia się konsoliduje. Polega na ponownym przeczytaniu tekstu i przejrzeniu wszystkich uwag z nim związanych. Jest to najdłuższa faza i najlepiej powinna trwać kilka dni, aby można było lepiej zapamiętać materiał.

„Dodatkowe” zadania

Początkowo metoda SQ3R obejmowała tylko te pięć kroków, ale potem dodano dwa inne zadania:

 • Zapisz (Rekord). Polega na zapisaniu najważniejszych myśli. Możliwe jest również wykonanie tablicy synoptycznej lub mapy koncepcyjnej.
 • Przemyśl (Reflect). Obejmuje refleksję nad przepracowanym materiałem w celu dokonania krytycznej oceny na jego temat. Zaleca się też kojarzenie z wcześniejszą wiedzą.

Podoba Ci się ten artykuł? Możesz także przeczytać: Slow Life: poznaj ten styl życia i naucz się nim żyć

Jakie zalety ma metoda SQ3R

Metoda SQ3R

Główną zaletą metody SQ3R jest to, że pozwala ona na maksymalne wykorzystanie dowolnych treści, przy jednoczesnym przyswojeniu i włączeniu ich do istniejącej wiedzy. Jest to również prosta technika, którą można zastosować do dowolnego przedmiotu.

Dodatkowe zalety metody SQ3R to:

 • Przyczynia się do rozwijania umiejętności wydobywania głównych myśli tekstu.
 • Zwiększa zdolność do ustalania priorytetów treści.
 • Pomaga zoptymalizować czas czytania.
 • Ułatwia tworzenie powiązań między wcześniejszą i nową wiedzą.
 • Poprawia zależność między poświęconym czasem a efektywnością nauki.
 • Jest to technika ułatwiająca zapamiętywanie.
 • Pozwala dostosować naukę do indywidualnych celów.

Dlaczego warto zdecydować się na metodę SQ3R?

Jednym z najciekawszych aspektów tej techniki jest to, że obejmuje ona krytyczne ocenianie tekstu. Jest to bardzo ważne, ponieważ wykracza poza zrozumienie i zachęca do tworzenia własnych, oryginalnych pomysłów.

Metoda SQ3R jest bardzo funkcjonalna. W miarę używania staje się coraz łatwiejsza w stosowaniu, ponieważ obejmuje tylko pięć kroków, łatwych do zapamiętania. Dobrze używana stanowi cenne narzędzie oszczędzające czas.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Ainciburu, M. C. (2008). ¿Basta repetir? Lógicas y vericuetos del proceso de aprendizaje de palabras en una lengua extranjera. Actas del Programa de formación para profesorado de ELE, 41-62.
 • Afanador, T. HACER UN RESUMEN. Acta Bioethica2014, 20(2), 271-277.
 • Cabrera Mejía, T. L. (2015). El uso de la técnica SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) y su beneficio del idioma inglés en los estudiantes de los Décimos 13 y 14 de la Unidad Educativa Temporal Bolívar de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Idiomas.).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.