Książki filozoficzne, które koniecznie powinieneś przeczytać

Czy fascynują cię książki filozoficzne? Oto lista niezbędnych do przeczytania książek dotyczących filozofii, które zaspokoją każdy gust.
Książki filozoficzne, które koniecznie powinieneś przeczytać

Ostatnia aktualizacja: 02 maja, 2022

Filozofia to dyscyplina, która kwestionuje i zastanawia się nad wszystkim, od codziennych zjawisk i faktów po głębsze kwestie, takie jak przyczyny i zasady rzeczywistości. Dzieła i książki filozoficzne powstające w ramach tej dziedziny wiedzy od początku dziejów myśli przyczyniały się do zrozumienia człowieka i otaczającego go świata.

Książki filozoficzne, które polecamy, przyczyniają się do promowania bardziej krytycznego i elastycznego myślenia. To z kolei wydaje się być niezbędne w dzisiejszych czasach, gdzie natychmiastowość i „automatyczny pilot” dominują jako przewodnicy naszych działań.

Dlatego poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych książek filozoficznych, łatwych do czytania i przyswajalnych, które pozwolą na refleksję i zakwestionowanie istotnych aspektów dzisiejszego świata.

1. Książki filozoficzne: Tao Te Ching autorstwa Lao Tse

Tao Te Ching to klasyczny tekst, którego autorstwo przypisuje się Lao Tse, jednemu z najważniejszych filozofów cywilizacji chińskiej. Szacuje się, że ten wielki myśliciel żył między IV wiekiem pne a VI wiekiem p.n.e. Z tego powodu data publikacji pracy jest nieznana.

Tytuł tekstu tłumaczy się jako „Droga cnoty”, a treść składa się z poetyckich obrazów i aforyzmów dotyczących chińskiego systemu filozoficznego i religijnego. Jego nauki polegają na życiu w harmonii z prawami wszechświata, pozwalając rzeczom toczyć swój naturalny bieg, bez przywiązania do czegokolwiek.

Ten tekst jest przeznaczony do czytania, ponownego czytania i pracy nad nim przez całe życie. Odzwierciedla głębszą, mądrzejszą i dokładniejszą filozofię niż jakakolwiek inna książka, jaką kiedykolwiek napisano.

2. Dialogi Platona

Platon. Rzeźba

Platon (ok. 427-347 pne) jest jednym z klasycznych filozofów, których myśli wykraczały poza granice historii. Jego dialogi zawierają refleksje na różne tematy, takie jak miłość, sprawiedliwość, cnota, życie po śmierci. Do najpopularniejszych należą: Menon, Bankiet, Fajdros i Parmenides.

Prace Platona to dobry początek dla każdego, kto chce rozpocząć pracę filozoficzną, gdyż autor ten reprezentuje nie tylko początki myśli zachodniej, ale także dokonał ciekawych przemyśleń w kwestiach wciąż aktualnych.

3. Lewiatan autorstwa Thomasa Hobbesa

Opublikowane w 1651 roku to jedno z najważniejszych dzieł filozoficznych dotyczących polityki Zachodu. W nim autor zaczyna od studiowania człowieka w sobie, aby zbadać go w społeczeństwie.

Dla Hobbesa natura człowieka jest samolubna, współzawodnicząca i zawsze bojąca się gwałtownej śmierci. Dlatego w swoim naturalnym stanie ludzie żyją w stanie anarchii, w wojnie wszystkich przeciwko wszystkim o przetrwanie, bez wyraźnego rozróżnienia między sprawiedliwością a niesprawiedliwością.

Ale co pozwala człowiekowi wydostać się z tego stanu? Potężny suweren (państwo). Lewiatan, na którego rząd wyraża zgodę większość osób, które cedują na niego część swoich praw, z gwarancją otrzymania bezpieczeństwa i ochrony.

4. Książki filozoficzne: Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta

Jest to jedno z ważniejszych dzieł Immanuela Kanta, opublikowane w 1781 roku. W nim autor zastanawia się nad naturą ludzkiej wiedzy i rozwija nową teorię, próbującą połączyć dwa pozornie antagonistyczne stanowiska: racjonalizm i empiryzm.

Autor konkluduje, że wiedza jest wynikiem interakcji rozumu i zmysłowości (zmysłów). W ten sposób wpłynął na idee późniejszych współczesnych filozofów. W rzeczywistości jego pomysły są nadal przedmiotem dyskusji i badań.

5. Tak mówił Zaratustra Fryderyk Nietzsche

Wydana w 1885 roku to jedna z najsłynniejszych książek filozoficznych Nietzschego. Zawiera refleksje na temat relacji społeczeństwa z Bogiem, stwierdzające, że „Bóg umarł”.

Tą ideą Nietzsche pozbawia współczesnego człowieka iluzji istnienia nadrzędnej istoty, która nadaje sens światu. Teraz znaczenie musi stworzyć sam człowiek. Dlatego w swojej księdze nakazuje pustelnikowi Zaratustra (nazwanego na cześć perskiego proroka) zejść ze swojej góry. Zejść po to, aby głosić swoje nauki ludziom.

Te nauki były jasne: nie wierz bez kwestionowania, myśl za siebie, znajdź własną drogę, nie idź za mną. Za nimi kryje się idea nadczłowieka: bytu, który każdy może wykorzystać jako punkt odniesienia. Dzięki temu może przezwyciężyć przeciętność, łatwowierność i tanią moralność, wyrosnąć we własnym cieniu, stworzyć nowe wartości, a nawet nowy świat. W tym sensie nadczłowiek zastępuje ideę Boga.

6. Czy androidy marzą o elektrycznej owcy? autorstwa Philipa K. Dicka

Jest to powieść science fiction z podgatunku cyberpunk, opublikowana w 1968 roku przez pisarza Philipa K. Dicka. Chociaż nie jest to książka zawierająca filozoficzną teorię jako taką, jej treść zachęca do refleksji nad kilkoma kwestiami. Między innymi nad granicą między tym, co sztuczne i naturalne. Inne tematy to dekadencja życia i społeczeństwa oraz problemy etyczne sztucznej inteligencji.

Znaczenie tej pracy było takie, że zostało zaadaptowane przez reżysera, scenarzystę i producenta Ridleya Scotta w filmie Blade Runner z 1982 roku. Fabuła została nawet zaadaptowana na komiks i sztukę.

7. Druga płeć Simone de Beauvoir

Druga płeć została napisana i opublikowana w 1949 roku przez genialną Simone de Beauvoir i jest uważana za jedną z najważniejszych książek XX wieku. Tam francuski filozof zastanawia się nad rolą kobiet we współczesnym świecie i rolą płci żeńskiej na przestrzeni dziejów.

Jest to jedno z fundamentalnych dzieł feminizmu, ujęte w egzystencjalistyczną i oświeconą filozofię. Dlatego broni egalitarnej koncepcji istot ludzkich, w której różnica między płciami nie zmienia ich radykalnej równości warunków.

Główna teoria pracy głosi, że „kobieta”, a dokładniej to, co rozumiemy przez kobietę, jest kulturowym wytworem, który został społecznie skonstruowany na seksowanym ciele kobiety. Dlatego głównym zadaniem kobiet jest odzyskanie własnej tożsamości z własnych kryteriów.

8. Pocieszenia filozofii Alaina de Bottona

Kobieta czytająca w hamaku.

Jest to jedna z najnowocześniejszych książek filozoficznych, wydana w 2000 roku przez filozofa Alaina de Bottona. W tej pracy autor stara się pokazać, że filozofia jest doskonałym narzędziem codziennej pociechy i motywacji. Dlatego uważamy ją za przewodnik do rozwiązywania codziennych problemów i lepszego życia.

W tym przypadku Alain de Botton posługuje się filozofią niektórych myślicieli zachodnich (Sokrates, Epikur, Seneka, Montaigne, Schopenhauer i Nietzsche), aby stawić czoła różnym okolicznościom życia. Niewątpliwie jest to praca niezbędna dla każdego, kto chce zastosować filozofię w życiu codziennym.

9. Elogio de la duda Victorii Camps

Listę książek filozoficznych kończymy stosunkowo niedawną. Opublikowany w 2016 roku Pochwała wątpliwości to tekst, który podkreśla wagę wątpliwości w dzisiejszych czasach. W tym układzie postprawda i bezpośredniość są bohaterami we wszystkich dziedzinach życia (społecznej, politycznej, osobistej itp.).

W tym celu autor przechodzi przez koleje wątpliwości w historii myśli i podkreśla wagę uczenia się wątpienia. Oznacza to kwestionowanie wszystkiego, co jest dane, kwestionowanie tego, co niepodważalne… Bo w istocie o to chodzi w filozofii.

Kilka końcowych myśli

Sporządzanie listy podstawowych książek filozoficznych nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wiele istotnych tytułów zawsze będzie pominiętych. Jeśli jednak czujesz pociąg do filozofii i nadal nie wiesz od czego zacząć, przedstawione przez nas sugestie są idealne do kultywowania refleksji filozoficznej i krytycznego myślenia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Lao Tse. Tao Te Ching. España: Editorial Alianza; 2017.
  • Hobbes T. Leviatán. España: Editorial Alianza; 2018.
  • Kant I. Critica de la Razón Pura. Madrid: Editorial Alfaguara; 2016.
  • Nietzsche F. Así habló Zaratustra. España: Editorial Alianza; 2011.
  • Dick P. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?. España: Minotauro; 2020.
  • Beauvoir S. El segundo sexo. España: Editorial Cátedra: 2017.
  • Botton A. Las consolaciones de la filosofía. Madrid: Editorial Santillana; 2002.
  • Camps V. Elogio de la duda. 6ta Ed. Barcelona: Editorial arpa; 2016.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.