Międzynarodowy Dzień Kobiet - czy pokolenie równości istnieje?

Co roku 8 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym roku ONZ zaproponowała, aby przy tej okazji położyć nacisk na równe prawa wszystkich istnień, które są fundamentalne w naszej rzeczywistości. To tyczy się też naszego zdrowia.
Międzynarodowy Dzień Kobiet - czy pokolenie równości istnieje?
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Ten artykuł połączy więc zagadnienia równouprawnienia, kobiet oraz wpływu tych praw na zdrowie. Społeczeństwa nie powinny funkcjonować w oparciu o nierówności. Ale czy pokolenie równości istnieje? Obawiamy się, że jeszcze nie. Dowiedzmy się wszystkiego na ten temat. O czym przypomina nam Międzynarodowy Dzień Kobiet?

Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w drodze, którą kobiety i ruch feministyczny przebywały i ucierały przez dziesięciolecia. W tym roku, w 2020 roku, przypada 25. rocznica konferencji w Pekinie.

Konferencja w Pekinie była czwartą światową konferencją, dotyczącą kobiet na Świecie i miała miejsce w 1995 roku. Po spotkaniu i debatach została ogłoszona deklaracja, która odcisnęła się w historii praw kobiet. W konferencji wzięło udział ponad 15.000 oficjalnych, a nawet ponad 30.000 nieoficjalnych uczestników.

Plan przygotowany przez konferencję w Pekinie przyniósł ze sobą utworzenie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych specjalnego obszaru, który miałby zajmować się sprawami kobiet. Tak więc, w 2010 roku powstała formacja UN Women, jako dodatkowy efekt konferencji.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

W tym roku wybrano motto Międzynarodowego Dnia Kobiet: “Jesteśmy za równością pokoleń: dla praw kobiet”. Ma to na celu podkreślenie, że miniona historia stanowi zmianę pokoleniową, gdzie równość i dostęp do praw powinny być naturalne i dane. 

Nie oszukujmy się jednak. Wciąż żyjemy na świecie, w którym prawa kobiet i mężczyzn nie są równe. Walka o równouprawnienie wciąż jest potrzebna.

Pozostaje wiele do zrobienia w tej kwestii. Wiele istotnych kamieni milowych wciąż pozostaje nieosiągniętych na płaszczyźnie zdrowia chociażby. Prawa kobiet w tej dziedzinie mogą i powinny zostać ulepszone.

Międzynarodowy Dzień Kobiet – globalne narzędzia na rzecz równości

Zdrowie fizyczne i psychiczne, jest pod każdym względem podstawowym prawem człowieka. Stanowi ono podstawę dobrego samopoczucia i uczestnictwa w wielu aspektach życia. 

Prawa kobiet w dziedzinie zdrowia należy wzmocnić, nie tylko w kwestii pracowników służby zdrowia, ale również w środowisku pacjentów.

Nierówności świata

Dyskryminacja uniemożliwia niektórym kobietom dostęp do potrzebnych im usług zdrowotnych lub sprawia, że są one bardziej podatne na choroby. Jakie formy przyjmują taka nierówność?

Międzynarodowy Dzień Kobiet a zdrowie
 • Może mieć to formę mężczyzny, który odmawia używania prezerwatyw, pomimo wysokiego ryzyka przeniesienia wirusa HIV. 
 • Przemoc związana z płcią to epidemia utrzymująca się we wszystkich społeczeństwach, niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet, a czasami odbiera im życie.
 • Wczesne małżeństwo naraża dziewczęta na potencjalnie niszczące skutki zdrowotne rodzenia dzieci w zbyt młodym wieku.

Międzynarodowy Dzień Kobiet i ich praw

Zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak i inne organy międzynarodowe stworzyły mechanizmy, grupy robocze, grupy badawcze i spotkania eksperckie w celu poprawy dostępu kobiet do przysługujących im praw, także w dziedzinie zdrowia. Międzynarodowy Dzień Kobiet przypomina nam o ich istnieniu.

 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet: znana jako CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jest to deklaracja z 1979 roku, która przyjęta została w 1981 roku. Był to plan działania, który określał prawa kobiet, których nie można ignorować, w tym te dotyczące zdrowia/
 • Rada Praw Człowieka: w 2010 roku utworzono grupę roboczą, której zadaniem jest zbadanie dyskryminacji kobiet i ich praw na całym Świecie. Grupa ta składa sprawozdania Radzie Praw Człowieka ONZ i analizuje, czy organ ustawodawczy państw jest zgodny z zasadami równości, określonymi wcześniej.
  Eliminacji Dyskryminacji Kobiet: W dziedzinie zdrowia istnieje dyskryminacja, zarówno wobec pacjentów, jak i wobec pracowników służby zdrowia. Działania podejmowane przez kraje w celu zwalczania takiej dyskryminacji muszą być zgłaszane komitetowi ekspertów co cztery lata.
 • Eksperci ci są uprawnieni do badania działań dyskryminujących i proponowania państwom środków i rozwiązań.

Międzynarodowy dzień kobiet i prawo kobiet do zdrowia

Oczywiście istnienie Międzynarodowego Dnia Kobiet nie wystarcza, aby zwalczyć czy choćby podjąć najważniejsze problemy w dziedzinie praw kobiet i zdrowia.

Pacjentka u lekarki

Dlatego 28 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Kobiet. Była to propozycja, która pojawiła się w Ameryce Łacińskiej.

 • Wiemy, że w wielu kulturach procesy zdrowotne mają różne wymiary. Przyjmowane są też w odmiennych formach dla kobiet i dla mężczyzn.
 • Także dostęp do systemów opieki zdrowotnej jest różny. Podobnie jest z sposobami i poziomami otrzymywania opieki. Nie zapominajmy o niejednakowych możliwościach uzyskania wyższego wykształcenia w tej dziedzinie.

Każdy członek zespołu ds. zdrowia, gdziekolwiek na świecie, musi być należycie przeszkolony, także w kwestii zagwarantowania kobietom odpowiedniego dostępu kobiet do opieki zdrowotnej.

Od samych systemów i osób pełniących w nich obowiązki zależy też równe traktowanie pacjentów i potencjalnych pracowników.

W szczególności dotyczy to stanowisk kierowniczych. Bardzo często kobiety mierzą się tam ze szklanymi sufitami, nie mając dostępu do szczytowych stanowisk w swojej dziedzinie. Te najczęściej zarezerwowane są obyczajowo dla mężczyzn. Czy możemy zgodzić się na to w XXI?

Zdrowie seksualne i reprodukcja w  Międzynarodowym Dniu Kobiet

W kwestii zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet jest jeszcze wiele do zrobienia. W wielu miejscach na świecie nadal istnieją trudności w dostępie do metod antykoncepcyjnych oraz przypadki nadużyć w czasie ciąży i porodu.

Jednym z filarów zdrowia kobiet jest aspekt seksualny i reprodukcyjny. Duża część nierówności i problemów z dostępnością występuje w metodach antykoncepcyjnych, w opiece porodowej oraz w monitorowaniu ginekologicznych patologii onkologicznych, takich jak nowotwór szyjki macicy.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie seksualne i reprodukcyjne jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego we wszystkich sprawach dotyczących systemu reprodukcyjnego, jego funkcji i procesów.

Oznacza to również prawo do satysfakcjonującego i wolnego życia seksualnego.

Międzynarodowy Dzień Kobiet i jego orędownictwo na rzecz równości w żaden sposób nie szkodzi zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu.

 • Kobiety muszą mieć w każdej chwili dostęp do metody antykoncepcyjnej, którą chcą stosować.
 • Pracownicy służby zdrowia powinni być też dalecy od wartościowania wyborów swoich pacjentek .

Dobre działania w tym zakres obejmują też psychologiczne aspekty w opiece nad porodem i ciążą, z poszanowaniem wszelkich praw kobiet.

Dziś nadal wiele kobiet cierpi z powodu przemocy psychicznej w czasie ciąży ze strony lekarzy lub położnych, którzy się nimi zajmują. System opieki zdrowotnej powinien zapewnić im ciepłe i sprzyjające środowisko w trakcie całego tego procesu.

Okazja do świętowania równouprawnienia w Międzynarodowym Dniu Kobiet

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet są okazją do dalszego propagowania równych praw. Przed nami jeszcze długa droga, zanim będziemy mogli mówić o prawdziwej równości płci. Każdy z nas może pomóc w wzmacnianiu tego procesu.

W dziedzinie zdrowia zarówno prawo, jak i pracownicy służby zdrowia muszą dawać pierwszorzędny przykład. Każda kobieta zasługuje na najlepszą możliwą opiekę zdrowotną, niezależnie od pochodzenia, miejsca zamieszkania i stanu zdrowia czy jej statusu społecznego.

Podsumowanie

Nie ma miejsca na dyskryminację w jakiejkolwiek formie.

Jeśli jesteś ofiarą nieprofesjonalnej opieki zdrowotnej i dyskryminacji, nierówności zdrowotnych czy naruszenia Twoich praw jako pacjentki – nie wahaj się mówić o tym głośno. Wiele państw posiada już doradztwo w tej kwestii i miejsca wsparcia. W Polsce znajdują się takie przy szpitalach, bądź organizacjach pozarządowych.

Liczba zgonów matek spadła o 45 procent od 1990 roku. Jednak w 2013 roku wciąż prawie 800 kobiet nadal umierało każdego dnia z przyczyn związanych z macierzyństwem. Niemal 99 proc. tych zgonów miało miejsce w krajach rozwijających się.

Co istotne, większość z nich można było jednak uratować dzięki prostym, dobrze znanym nam zabiegom profilaktycznym, nawet tak podstawowym, jak kostka mydła.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Valls-Llobet, Carme. Mujeres, salud y poder. Ediciones Cátedra, 2013.
 • Cook, Rebecca J., Bernard M. Dickens, and Mahmoud F. Fathalla. Salud reproductiva y derechos humanos: integración de la medicina, la ética y el derecho. Profamilia, 2003.
 • Peláez Mendoza, Jorge. “Salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes: una mirada desde la óptica de los derechos humanos.” Revista cubana de obstetricia y ginecología 34.2 (2008): 0-0.
 • Franco-Giraldo, Álvaro, and Carlos Álvarez-Dardet. “Derechos humanos, una oportunidad para las políticas públicas en salud.” Gaceta Sanitaria 22.3 (2008): 280-286.
 • Galdos Silva, Susana. “La conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva.” Revista peruana de medicina experimental y salud pública 30 (2013): 455-460.
 • López, A., and L. Abracinskas. “El debate social y político sobre la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.” Cuadernos del UNFPA, serie Divulgación (2009).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.