Krwotoki po porodzie - jak można ich uniknąć!

Krwotoki po porodzie są jedną z mających istotne znaczenie pod kątem odsetka zdarzeń przyczyną śmierci, szczególnie w krajach słabo rozwiniętych. Ale warto wiedzieć o tym, że w przeważającej większości przypadków można im jednak zapobiec stosując pewne określone zabiegi i procedury.
Krwotoki po porodzie - jak można ich uniknąć!
Nelton Abdon Ramos Rojas

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Nelton Abdon Ramos Rojas.

Ostatnia aktualizacja: 24 września, 2022

Krwotoki po porodzie niosą ze sobą poważne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu kobiet. Ponadto są też jedną z głównych komplikacji występujących w trakcie i po porodzie na całym praktycznie rzecz biorąc świecie.

Ale co tak naprawdę powoduje krwotoki po porodzie? Jak możemy je leczyć i zapobiegać im? W naszym dzisiejszym artykule pokażemy Ci najważniejsze aspekty tego istotnego problemu ze zdrowiem.

Krwotoki po porodzie są jedną z mających istotne znaczenie pod kątem odsetka zdarzeń przyczyną śmierci, szczególnie w krajach słabo rozwiniętych. Ale warto wiedzieć o tym, że w przeważającej większości przypadków można im jednak zapobiec stosując pewne określone zabiegi i procedury.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, wystarczy, że poświęcisz raptem kilka minut na przeczytanie naszego dzisiejszego opracowania. Zapraszamy zatem do lektury!

Czym tak naprawdę są krwotoki po porodzie?

Krwotoki po porodzie definiuje się jako zjawisko powodujące utratę krwi w ilości większej niż 500 ml, występujące po porodzie metodą naturalną (czyli przez pochwę). Jeśli miałaś wykonywane cesarskie cięcie, powyższy limit utraty krwi należy podnieść do 1 litra. Na całym świecie 75% powikłań występujących w trakcie porodu lub tuż po nim jest związanych właśnie z różnego rodzaju krwotokami.

Ponadto krwotoki po porodzie są główną przyczyną śmierci matek w krajach słabo rozwiniętych. W rzeczywistości powodują prawie jedną trzecią zgonów kobiet w trakcie narodzin dziecka.

W jedna trzeciej tych wszystkich przypadków nie występują żadne czynniki podwyższonego ryzyka ani też znane, istotne przyczyny. Dlatego właśnie dziś wiemy doskonale, że krwotoki po porodzie mogą wystąpić u praktycznie rzecz biorąc każdej kobiety podczas każdego rodzaju porodu.

Istnieją jednak cztery typowe przyczyny, które mogą (lecz nie muszą) wywołać ten groźny dla życia problem zdrowotny:

  • Hipotonia macicy (zwana także niedowładem lub atonią). Jest to zjawisko polegające na tym, że kobieta nie jest w stanie prawidłowo skurczyć mięśni swojej macicy.
  • Urazy lub uszkodzenia pochwy lub szyjki macicy.
  • Zatrzymanie pozostałości łożyska w macicy po zakończeniu porodu.
  • Zakrzepy krwi.

Jak można leczyć krwotoki po porodzie?

Jeśli w trakcie porodu występują dowolnego rodzaju krwotoki, niezwykle ważną kwestią jest szybkie i skuteczne podjęcie leczenia. Tylko wtedy można z dużym prawdopodobieństwem zapobiec śmierci matki.

Obecnie istnieją gotowe procedury pozwalające podjąć kroki mające na celu zminimalizować krwotoki po porodzie w krajach rozwiniętych. W efekcie notowana śmiertelność z tego konkretnego powodu spadła już do poziomu 5%.

Dlatego też konieczne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków postępowania. Ich celem jest przede wszystkim zmniejszenie liczby czynników ryzyka, na które możesz być narażona, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Aktywne kontrolowanie przebiegu swojego porodu

Cały proces porodu obejmuje również wydalenie łożyska po zakończeniu głównej części całego zabiegu. Im bardziej się skurczy Twoja macica, tym krótszy będzie ten etap. Dodatkowo będzie on także o wiele bardziej wydajny. W efekcie prawidłowe postępowanie na tym etapie zmniejszy też znacząco ryzyko wystąpienia nadmiernego krwawienia.

Może się to wydarzyć na kilku różnych poziomach. Po pierwsze, lekarze mogą podać Ci leki z grupy uterotonicznych. Są to substancje, które powodują wymuszenie skurczu macicy, dzięki czemu cały poród przebiega szybciej i sprawniej.

W trakcie porodu

Najczęściej stosowanym w szpitalach środkiem uterotonicznym jest oksytocyna. W miejscach, w których ta substancja chemiczna nie jest dostępna, lekarze mogą stosować inne środki, takie jak misoprostol. Dodatkowo lekarz powinien sprawdzać brzuch pacjentki co jakiś czas. Ma to na celu upewnienie się, że skurcze przebiegają tak, jak powinny, bez żadnych dodatkowych komplikacji.

Inne kroki, które mogą podjąć lekarze, obejmują między innymi wczesne zaciśnięcie pępowiny za pomocą klamry zakładanej na łożysku. Jest to jednak praktyka, która obecnie spotyka się z dość sporymi kontrowersjami ze strony środowiska lekarskiego.

Zapobieganie pęknięciu krocza

Obszar krocza znajduje się w pewnym uproszczeniu między genitaliami i odbytem. W przypadku niekontrolowanych porodów u kobiet rodzących często występuje niepożądane zjawisko rozdarcia krocza. Jest ono o tyle niebezpieczne, że może powodować nagłe krwotoki po porodzie.

Dlatego też ginekolodzy w niektórych przypadkach stosują kontrolowane nacięcie krocza kobiety rodzącej. Ta technika powoduje powstanie małego rozdarcia w okolicy krocza, jednak w pełni kontrolowanego przez lekarza prowadzącego proces porodu.

Umiejętnie zastosowane nacięcie krocza jest również bardzo skutecznym rozwiązaniem pozwalającym na zapobieganie niekontrolowanemu krwawieniu. Jest także uważane za dobre posunięcie chroniącym organizm kobiety przed powstaniem potencjalnych przyszłych problemów ze zdrowiem. Na przykład może ono zapobiegać bólom krocza lub niewłaściwemu gojeniu się układu rodnego kobiety.

Wykrywanie i leczenie niedokrwistości już podczas całej ciąży

Niedokrwistość może także być czynnikiem, który może wywołać krwotoki po porodzie. Dlatego też odpowiednio wczesne zdiagnozowanie i podjęcie leczenia niedokrwistości już na etapie ciąży jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów zapobiegania dodatkowym krwawieniom podczas tego procesu.

Anemia

Leczenie niedokrwistości może jednak zależeć bardziej od „dotarcia” do tej choroby na czas dzięki suplementom i lekarstwom, a nie tylko od ilości podawanych suplementów. Dlatego też zalecamy gorąco, aby wszystkie kobiety w ciąży przyjmowały suplementy żelaza i kwasu foliowego już na odpowiednio wczesnym etapie. Specjaliści sugerują, że takim momentem będzie najpóźniej dziewiąty tydzień ciąży.

Minimalizacja rozdarcia krocza w przypadku porodu wspomaganego

Czasami lekarze mogą potrzebować użycia specjalnych narzędzi i akcesoriów, aby pomóc kobiecie w trakcie porodu. O ile będziesz mieć na to jakikolwiek wpływ i będzie to możliwe, poproś ich o wybór tych instrumentów, które powodują jak najmniejszą liczbę obrażeń dla Twojej pochwy i krocza.

Dostępne statystyki i dowody sugerują, że jeśli będziesz musiała przejść przez poród ze wspomaganiem, najlepiej będzie na samym początku wykorzystać próżno-ciąg (zwany także ssawką). Oczywiście musisz jednak pamiętać o tym, że głos decydujący w tej kwestii należy wyłącznie do lekarza prowadzącego Twój poród.

Transfuzja krwi

Krwotoki po porodzie mogą spowodować utratę dużej ilości krwi w Twoim organizmie. Dlatego też niezwykle ważną kwestią jest przetoczenie Ci odpowiedniej ilości krwi pochodzącej od dawcy tak, aby uzupełnić utraconą jej objętość.

Końcowe przemyślenia i wnioski na temat krwotoków po porodzie

Krwotoki po porodzie są jednym z najczęstszych powikłań o charakterze ginekologicznym i położniczym na całym świecie. Co więcej, są one niezwykle groźne, ponieważ mogą bezpośrednio spowodować śmierć matki.

Ponieważ wszystkie kobiety są narażone na tego typu zaburzenia w trakcie porodu, naprawdę ważne jest zachowanie pełnej kontroli nad przebiegiem nie tylko samego procesu przyjścia dziecka na świat, ale także całej ciąży.

Ponadto niezbędne jest jak najszybsze uzyskanie pomocy, aby uzyskać jak najlepsze rokowania na wyleczenie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cabrera Ramos, S. (2010). Hemorragia Posparto. Revista Peruana de Ginecologia Obstetricia. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2007.06.007
  • Calle, A., Barrera, M., & Guerrero, A. (2008). Diagnóstico y manejo de la hemorragia posparto. Rev Per Ginecol Obstet.
  • Campbell OM, Graham WJ. Lancet Maternal Survival Series Steering Group.Strategies for reducing maternal mortality: getting on with what works. Lancet. 2006; 368 (9543): 1284–99.
  • Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gülmezoglu AM, Van Look PF. WHO analysis of causes of maternal death: A systematic review. Lancet. 2006;367 (9516): 1066–74.
  • OMS. (2014). Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto. Organización Mundial de la Salud. https://doi.org/http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141472/1/9789243548500_spa.pdf
  • World Health Organization. World Health Organization multicountry survey on maternal and newborn health. Geneva: WHO; 2012

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.