Europejski Dzień Praw Pacjenta: dlaczego jest obchodzony?

Europejski Dzień Praw Pacjenta przypomina o znaczeniu równego traktowania osób wymagających pomocy medycznej w systemach opieki zdrowotnej narodów europejskich. Dowiedz się więcej na ten temat!
Europejski Dzień Praw Pacjenta: dlaczego jest obchodzony?

Ostatnia aktualizacja: 14 lipca, 2021

Europejski Dzień Praw Pacjenta wpisał się w kalendarz w dniu 18 kwietnia. Ta inicjatywa została podjęta przez Active Citizenship Network (ACN), czyli przez Sieć Aktywnego Obywatelstwa.

Ogólne powody, dla których ustalono Europejski Dzień Praw Pacjenta, dotyczą sprawiedliwego traktowania w zakresie opieki zdrowotnej, którą otrzymują obywatele, niezależnie od tego, w jakim kraju Unii Europejskiej się znajdują.

W ten sposób ustalono elementarne wytyczne, których należy przestrzegać, aby nierównowaga przestała być poważnym problemem.

W związku z tym przeanalizujemy dokładnie, czym jest Sieć Aktywnego Obywatelstwa a także powody obchodów Europejskiego Dnia Praw Pacjenta. Przedstawimy ponadto ustanowione prawa i znaczenie egzekwowania każdego punktu.

Czym jest Sieć Aktywnego Obywatelstwa?

Active Citizenship Network to organizacja skupiająca dużą liczbę grup obywatelskich z całej Europy. Celem ruchu jest zaangażowanie obywateli w generowanie pomysłów a także podejmowanie decyzji, zgodnie z ich doświadczeniami.

Początek ACN datuje się na rok 2001, od tej pory stowarzyszenie mogło już dopracować swoje założenia i cele. Wśród szczególnych cech, które charakteryzują tę organizację wyróżniają się następujące:

  • Współpracują z partnerami w ramach konkretnych projektów, a nie na podstawie stałego członkostwa.
  • Przywiązują większą wagę do komunikacji internetowej, a nie do centrali, która jest centrum operacyjnym.
  • Starają się dać obywatelom siłę decyzyjną i prawdziwą inicjatywę.
  • Podstawowym językiem komunikacji jest dla nich angielski.
  • Swoje działania kierują w większym stopniu na organizacje narodowe krajów europejskich.

Dlaczego obchodzony jest Europejski Dzień Praw Pacjenta?

Europejski Dzień Praw Pacjenta ma za zadanie uwypuklić znaczenie poszanowania 14 praw, które powinny przysługiwać podopiecznym służby zdrowia. Z drugiej strony dąży się też do zwiększenia wspólnej pracy różnych systemów opieki zdrowotnej w Europie.

Chodzi o to, aby każdy z nich miał one to, co jest konieczne do zaspokojenia potrzeb.

Ponadto każdego roku dokonuje się oceny postępów i tego, co należy wzmocnić, aby pacjent otrzymywał niezbędne leki, specjalistyczne zabiegi i aktualne informacje o swoim przypadku.

Ciekawym sposobem uczestniczenia w tym dniu jest ponadto wykorzystanie hashtagu #EuropejskiDzieńPrawPacjenta. Dzięki niej można podzielić się doświadczeniem, które pobudzi do empatii, uwrażliwia i podnosi świadomość na różne osoby.

Pacjentka u lekarza
Pacjenci muszą być aktywną częścią systemu opieki zdrowotnej, dlatego inicjatywy te sprzyjają ich zaangażowaniu w sprawy zdrowotne.

Przeczytaj także ten interesujący materiał: Kurkuma, a zdrowienie pacjentów z Alzheimerem

Jakie są prawa pacjentów promuje Europejski Dzień Praw Pacjenta w ramach ACN?

Wytyczne, z których wywodzi się cały ruch na rzecz ochrony zdrowia, ujrzały światło dzienne w 2002 roku. Było to po stworzeniu Karty Praw Pacjenta, dokumentu obejmującego 14 praw, które muszą być przestrzegane w różnych ośrodkach zdrowia.

1. Prawo do środków zapobiegawczych

Każdy pacjent, bez różnicy, ma prawo do otrzymania odpowiednich informacji, aby uniknąć i zapobiec chorobie o ukrytym ryzyku pojawienia się.

2. Prawo do opieki medycznej

Pacjentowi należy zapewnić niezbędną opiekę medyczną, unikając wszelkiego rodzaju przeszkód związanych z możliwościami finansowymi, rodzajem danej choroby a także krajem pochodzenia osoby dotkniętej chorobą.

3. Prawo do prawdziwych informacji

Pacjent ma ponadto bezsporne prawo do szczegółowej informacji o swoim stanie zdrowia. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę innowacyjne badania, które są związane z konkretnym przypadkiem.

4. Prawo do wyrażenia zgody

Decyzję o podjęciu kroków w celu zmierzenia się z problemem zdrowotnym należy pozostawić pacjentowi, który po otrzymaniu wszelkich niezbędnych informacji o zagrożeniach wyrazi zgodę lub nie na przeprowadzany zabieg.

5. Prawo do wolnego wyboru

Nie powinno się wywierać na pacjenta żadnej presji przy podejmowaniu decyzji o takim lub innym rodzaju leczenia, którego wymaga jego sytuacja. Zatem pacjent musi mieć w pełni wolny wybór w każdym momencie.

6. Prawo do poufności

Osoba ma absolutną władzę i prawo do decydowania o tym, co stanie się z informacją o jej przypadku klinicznym, to znaczy komu można ujawnić szczegóły. W związku z tym poufność jest nienaruszalna.

7. Europejski Dzień Praw Pacjenta podkreśla prawo do leczenia w nagłych wypadkach

Należy ponadto szanować czas osoby poszkodowanej. Oznacza to otrzymanie leczenia, procedury lub opieki na czas, gdy życie chorego jest zagrożone.

8. Prawo do wysokiej jakości opieki

Żadna dyskryminacja nie jest akceptowana w opiece otrzymywanej przez pacjenta. W ten sposób istnieje więc prawo do opieki zdrowotnej, która spełnia wysokie standardy jakości w całej Europie.

9. Prawo do bezpieczeństwa medycznego

Nieuchronnie bezpieczeństwo osoby musi być również zagwarantowane poprzez ochronę przed błędami w sztuce lekarskiej lub wadliwymi usługami, które nie są zgodne z minimalnymi protokołami.

10. Prawo do najnowszej technologii

Brak środków finansowych nie będzie dla pacjenta przeszkodą w dostępie do najnowocześniejszych metod diagnostycznych, zabiegów a także procedur natychmiastowej opieki.

11. Prawo do zapobiegania bólowi

W ramach środków dostępnych dla odpowiedniej służby medycznej pacjent ma prawo uniknąć dolegliwości bólowych na każdym etapie choroby.

12. Europejski Dzień Praw Pacjenta popiera prawo do prywatnej opieki medycznej

Personalizacja leczenia jest istotną i niezbywalną korzyścią. Obejmuje to zarówno odpowiednie diagnozy, jak i terapie i procedury.

13. Prawo do niezgodności

Jeśli pacjent czuje się dotknięty jakimkolwiek działaniem, które według niego leży w zakresie odpowiedzialności zespołu medycznego, który go leczył, może wystąpić z roszczeniem o wyjaśnienie lub rozwiązanie tego, co się stało.

14. Prawo do wynagrodzenia lub odszkodowania

Odszkodowanie ma miejsce, gdy obywatel poniósł szkody spowodowane leczeniem lub sprzętem medycznym. Ponadto szkody te mogą obejmować między innymi aspekty fizyczne, moralne a także psychologiczne.

Badania lekarskie
Pacjenci powinni otrzymać najlepszą jakość opieki medycznej z dostępnymi dla ich sytuacji środkami. Zapewniłoby to wszystkim równość.

Może Cię zainteresować również ten temat: Wyleczony z HIV – drugi pacjent na świecie

Europejski Dzień Praw Pacjenta zwraca uwagę na poszanowanie praw pacjentów

Ważne jest egzekwowanie przestrzegania praw pacjentów poprzez jednolity kodeks przynoszący korzyści w zakresie jakości życia pacjentów. W konsekwencji, wiele istnień ludzkich można uratować, eliminując wszelkie opieszałe podejście do leczenia w placówkach opieki zdrowotnej.

Z kolei innym istotnym punktem wzmocnienia praw pacjentów jest propagowanie ludzkiego podejścia w realizowaniu usług medycznych. Powinno to skutkować pełną empatii komunikacją w ramach systemu zdrowotnego, którego celem jest przede wszystkim ratowanie życia.

Europejski Dzień Praw Pacjenta w celu ulepszenia systemów

Europejski Dzień Praw Pacjenta reprezentuje rozwój opieki medycznej, nadając większą wagę temu, co najcenniejsze: życiu ludzi. Oczywiście droga nadal jest trudna i wyboista, zanim inicjatywa zostanie skonsolidowana i będzie działać bez zarzutu.

Wreszcie, w celu wyegzekwowania praw pacjentów, w przypadku niespełnienia praw konieczne będzie jedynie udanie się do oficjalnego organu w danej miejscowości w celu złożenia roszczenia i uzyskania pozytywnej odpowiedzi. Zdrowie jest na pierwszym miejscu!

To może Cię zainteresować ...
Rola rodziny w leczeniu pacjentów z Alzheimerem
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Rola rodziny w leczeniu pacjentów z Alzheimerem

Jak wygląda rola rodziny w leczeniu pacjentów z Alzheimerem? Dowiedz się co muszą wziąć pod uwagę rodziny pacjentów i poznaj kilka przydatnych wska...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.