Europejski Dzień Logopedy - jakie ma cele

Zaburzenia komunikacji utrudniają dobrostan społeczny i zmniejszają poziom rozwoju człowieka w grupie. Temu właśnie stara się przeciwdziałać terapia mowy za pomocą swoich strategii. Dziś opowiemy Ci o tym trochę więcej!
Europejski Dzień Logopedy - jakie ma cele

Ostatnia aktualizacja: 08 maja, 2021

Europejski Dzień Logopedy – obchodzony 6 marca każdego roku – przypomina i zachęca do podkreślania znaczenia komunikacji miedzy ludźmi. Ale co to jest logopedia, czyli terapia mowy? W istocie jest to dyscyplina odpowiedzialna za ocenę, diagnostykę, zapobieganie, badanie i leczenie trudności komunikacyjnych u ludzi.

Znana również jako „terapia zaburzeń mowy” nie ma ograniczeń dotyczących wieku osoby, ponieważ rozumienie i wyrażanie mowy można leczyć na różnych etapach. W tym kontekście Europejski Dzień Logopedy ma na celu dostarczenie informacji o istniejących zaburzeniach komunikacji i sposobach ich rozwiązywania.

Na jakich problemach może się skupić logopedia?

Obszary objęte terapią logopedyczną mają rozległy zakres. Obejmują bowiem problemy języka, mowy, głosu, słuchu, komunikacji i połykania.

Problemy językowe

Ta gałąź obejmuje zarówno problemy z wyrażaniem jak i ze zrozumieniem języka, a także problemy mieszane. Zwykle występują komplikacje i opóźnienia w uzewnętrznianiu myśli, a także w ich przyswajaniu. Niektóre trudności tego typu to dysfazja, dysleksja (legastenia) i afazja.

Problemy z mową

Chodzi o niedogodności, które zaczynają się od utrudnionej artykulacji i emisji dźwięków zrozumiałych dla odbiorcy. Do tych komplikacji odnosi się dysfemia (jąkanie) i dyzartria. Ta ostatnia to niedostatek w artykulacji dźwięków spowodowany paraliżem ośrodków nerwowych kontrolujących narządy głosowe.

Problemy z głosem

Głos zaczyna się od wibracji strun głosowych, ale ich nieprawidłowe użycie może prowadzić do wielkich trudności. Konsekwencjami złych nawyków wokalnych może być częściowa lub całkowita utrata normalnej barwy głosu, obrzęk Reinke’a, polipy i guzki.

Problemy ze słuchem

Dotyczą osób niedosłyszących lub dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy. Rehabilitacja akustyczna wymaga skupienia się na rytmie i intensywności, które głos musi uzyskać, aby pacjent mógł się skutecznie komunikować.

Problemy z komunikacją

Komunikacja wymaga, aby jej strategie i metody były zarówno płynne, jak i jasne przy formułowaniu myśli. W ramach tej gałęzi występuje również wyrażanie uczuć. Krótko mówiąc, pod uwagę brane są dobrze znane alternatywne systemy komunikacji.

Problemy z połykaniem

Przeszkody w połykaniu mogą dotyczyć przełyku, gardła, jamy ustnej i różnych nerwów. Jednak logopeda koncentruje się na ocenie gardła i połykania jamy ustnej, a także ruchomości i wrażliwości tej okolicy.

Badania gardła u dziecka
Poprzez terapię logopedyczną rozwiązuje się problemy związane m.in. z mową, komunikacją, połykaniem.

W jakim celu obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy

Celem Europejskiego Dnia Logopedy jest wizualizacja tej dyscypliny i budowanie świadomości o znaczeniu komunikacji w każdym wieku. Od 2004 roku Organizacja zrzeszająca Logopedów i Terapeutów Mowy i Języka (CPLOL) określiła 6 marca jako dzień ekspansywnej komunikacji, która dotrze do wszystkich zakątków świata.

Innym newralgicznym punktem tego dnia jest znalezienie sposobu, jak pomóc osobom z trudnościami w porozumiewaniu się, aby mogły osiągnąć dobre samopoczucie, które zapewnia socjalizacja. Motto tego sezonu brzmi: „Komunikacja jest wszystkim; terapia mowy i języka jest kluczem”.

Może Cię zainteresować również ten temat: Dysleksja u dzieci – jak ją wykryć?

Jakie tematy podejmuje Europejski Dzień Logopedy

Celem jest, aby każdego roku Europejski Dzień Logopedy koncentrował się na innych tematach pomocy w promowaniu rozwiązań problemów z komunikacją.

W 2014 Europejski Dzień Logopedy podjął temat wielojęzyczności

Tematem 2014 roku była wielojęzyczność. Program dotyczył odpowiednich strategii, tak aby możliwości komunikacyjne w środowisku wielokulturowym były raczej rozszerzane niż ograniczane. Nacisk położono na znaczenie wsparcia ze strony rodziców lub bliskich krewnych w faworyzowaniu odpowiedniego języka.

Nabyte neurologiczne zaburzenia komunikacji – rok 2015

W 2015 roku starano się nadać wartość tematowi a także uwrażliwić na przypadki nabytych neurologicznych zaburzeń komunikacji. Dotyczyło to osób z trudnościami w ośrodkowym układzie nerwowym, u których zmniejszeniu uległy kanały komunikacyjne z powodu utraty funkcji, które w przeszłości nie były uszkodzone.

Dyspraksja – temat 2016

W 2016 roku zwrócono uwagę na dyspraksję werbalną. Jest to zaburzenie, które upośledza planowanie fonetyczne i fonologiczne. Jednak dzięki logopedii stan chorego może ulec znacznej poprawie, a jego szanse w społeczeństwie mogą wzrosnąć.

W 2017 Europejski Dzień Logopedy omawia dysfagię

W 2017 roku problematyka dotyczyła trudności w połykaniu jakiegokolwiek pokarmu po przeżuciu. Jest to związane z wyżej wymienionymi problemami z połykaniem.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna – ciekawe strategie na rok 2018

Jedna z najciekawszych strategii logopedów miała miejsce w 2018 roku, kiedy to to szeroko poruszone temat komunikacji augmentatywnej i alternatywnej. To nic innego jak wkład lub uzupełnienie wypowiedzi, które ułatwiają zrozumienie rozmówcy. Obejmuje m.in. pisanie, gesty kończynami, bardzo wyraźną mimikę.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – temat, jakim zajmował się Europejski Dzień Logopedy w 2019 roku

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) należą do typu zaburzeń neurologicznych, które uniemożliwiają normalną komunikację i interakcje społeczne. Temat poruszony w 2019 roku jest bardzo delikatny dla logopedów, ponieważ niełatwo jest odkryć, co dzieje się w głowie pacjenta.

Podobnie, komunikacja wspomagająca i alternatywna jest jedną z najczęściej używanych metod w tych przypadkach.

Trudności w czytaniu i pisaniu – temat 2020

W 2020 roku z kolei Europejski Dzień Logopedy podjął temat problemów z czytaniem i pisaniem. Wybór tematu wiązał się z tym, że wielu rodziców lekko traktuje trudności ich dzieci w uczeniu się i nie zdaje sobie sprawy, że przyczyną mogą być problemy z komunikacją.

W ten sposób dzieci i dorośli są niekorzystnie szufladkowani, podczas gdy w logopedii istnieją pewne formy leczenia tych problemów.

Europejski Dzień Logopedy 2021 omawia cyfrowe technologie telepraktyki logopedycznej

Tym razem, w 2021 roku, fizyczna izolacja na skutek pandemii spowodowała zmianę rutyny i zwyczajów większości społeczeństwa. Doprowadziło to do rozwoju nowej normy komunikacji, która zadomowiła się bardziej niż oczekiwano.

Chodzi oczywiście o cyfrowe technologie stosowane w telekpraktyce logopedów. 

W tym kontekście branża logopedyczna chce przyznawać coraz więcej miejsca wspomnianej telepraktyce, aby rozwój osób w nią zaangażowanych nie zatrzymywała się, a praca była wykonywana bezpiecznie.

Dziecko u logopedy
W 2021 roku Europejski Dzień Logopedii promuje telepraktyki w celu kontynuowania procesów leczniczych u osób dotkniętych chorobą pomimo stosowania środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Przeczytaj więcej na ten istotny temat: Jąkanie – rodzaje tego defektu mowy

Kiedy możesz potrzebować logopedy?

Jednym z celów Europejskiego Dnia Logopedy jest poinformowanie, kiedy należy udać się do logopedy, aby leczyć trudności w komunikacji. Zgodnie z tym należy rozważyć pójście do logopedy, gdy wystąpią następujące objawy:

  • Ciągłe trudności w procesie połykania.
  • Trudności związane z głosem.
  • Brak umiejętności zrozumienia i interpretacji podanych informacji.
  • Używanie niespójnego języka i błędy w wymawianiu głosek.
  • Problemy z artykulacją podstawowych dźwięków.
  • Myląca modulacja głosu.

Europejski Dzień Logopedy: o czym pamiętać?

Europejski Dzień Logopedy pozostawia jako refleksję i rekomendację zwracanie uwagi na dziwne zachowania komunikacyjne. Dzięki temu wykrycie poważnego problemu w odpowiednim czasie może zwiększyć szybkość i efekty leczenia.

Podsumowując, celem łączenia woli ludzie w ramach obchodów tego dnia jest wyleczenie większości istniejących zaburzeń komunikacyjnych. To z kolei ma się przyczynić do poprawy jakości życia i relacji społecznych. Komunikacja to niewątpliwie droga do rozwoju.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.