Efekt wyposażenia - w jaki sposób może oddziaływać na nasze życie?

Efekt wyposażenia jest zjawiskiem psychologicznym, które można zaobserwować w sytuacjach kupna i sprzedaży. To uprzedzenie przynależności.
Efekt wyposażenia - w jaki sposób może oddziaływać na nasze życie?
Andrés Carrillo

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Andrés Carrillo.

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia, 2022

Efekt wyposażenia jest zjawiskiem psychologicznym, które pojawia się w sytuacjach kupna i sprzedaży. Na przykład dzieje się tak, gdy dana osoba przypisuje wartość wyższą niż godziwa jednemu ze swoich towarów lub gdy ktoś umniejsza wartość pewnego przedmiotu, ponieważ nie jest jego właścicielem. To błąd, który utrudnia obiektywną ocenę wartości produktu.

Efekt wyposażenia często występuje w transakcjach biznesowych, ale można go również zaobserwować w innych scenariuszach życia codziennego. W tym artykule przyjrzymy się kilku typowym przykładom.

Efekt wyposażenia – na czym polega?

Jak już wspomniano, efekt wyposażenia to błąd polegający na tym, że właściciele wyceniają swoją nieruchomość po cenie wyższej niż cena rzeczywista. W zamian ludzie, którzy jeszcze nie posiadają aktywów, mają tendencję do ich irracjonalnej dewaluacji.

Gdybyśmy mieli użyć obrazu jako przykładu, byłby to moment, w którym osoba chce kupić używany produkt. Generalnie w tego typu transakcjach celem jest uzyskanie niższego kosztu niż pierwotny. Jednak sprzedający będzie chciał go sprzedać za cenę, którą uważa za „uczciwą”, nawet jeśli jest wyższa od wartości rzeczywistej.

Zjawisko to wykracza jednak poza zakupy i sprzedaż. Występuje również w relacjach międzyludzkich . Niektórzy mówią, że są niezadowoleni ze swoich związków, ale kiedy druga osoba grozi im, że je opuści, przyjmują inną postawę i dokładają wszelkich starań, aby utrzymać relację.

Pieniądze
Efekt wyposażenia wiąże się z sentymentalną wartością niektórych dóbr. Dlatego wiele osób wycenia je zbyt wysoko.

Efekt wyposażenia – przyczyny

Główne przyczyny tego zjawiska psychologicznego są związane z emocjami. Innymi słowy, ludzie rozwijają uczucie do przedmiotów i dlatego przypisują im większą wartość. Na przykład właściciel używanego samochodu może chcieć go sprzedać za nieproporcjonalną kwotę, ponieważ przywiązał się do pojazdu. Posiadanie wspomnień związanych z dobrami materialnymi znacząco wpływa na wartość, jaką przypisujemy tym przedmiotom.

W rzeczywistości niektórzy ludzie gromadzą rzeczy, których już nie używają. Robią to tylko dlatego, że mają dla nich wartość sentymentalną.

Chociaż prawdą jest, że nie możemy uniknąć tworzenia pewnych przywiązań do przedmiotów lub ludzi, tworzenie niezdrowych przywiązań również nie jest dla nas dobre. Najlepiej byłoby, gdybyśmy postarali się dokonać obiektywnych ocen. W przypadkach, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia, często konieczna jest interwencja strony trzeciej.

Przykłady efektu wyposażenia

Niektóre codzienne sytuacje, w których ten efekt jest widoczny, mogą pozostać niezauważone na pierwszy rzut oka. Poniżej przyjrzymy się szczegółowo dwóm możliwym scenariuszom. Celem jest uświadomienie ci, jak powszechne jest to nastawienie i jak je rozpoznać. Spójrzmy.

1. Zakupy online

Często podczas zakupów online ludzie mają dostęp do zdjęć produktów. Rzeczywiście, oglądanie zdjęć przedmiotu, który chcesz kupić, powoduje stronniczość. Jeśli więc zamierzamy kupić telefon komórkowy i obejrzeć zdjęcia urządzenia, nasz umysł zakłada, że już go posiadamy .

2. Okresy próbne

Niektórzy marketingowcy wykorzystują okres próbny, aby skłonić ludzi do dostosowania się do produktu. Celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania sprzedaży. Kiedy potencjalny klient ma doświadczenie w wypróbowaniu produktu, postrzega go jako swój własny.

Znaczenie wiedzy o efekcie wyposażenia

Pieniądze

W kategoriach marketingowych ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze skutków uprzedzeń związanych z wyposażeniem. Jeśli firmy nie ocenią obiektywnie wartości swoich towarów, mogą stracić dużo pieniędzy. W biznesie nie powinno być przeszkód emocjonalnych przy sprzedaży aktywów.

Na indywidualną ekonomię ludzi wpływa również przywiązanie i przewartościowanie majątku. Na przykład holding jest strategią, w której kryptowaluty są gromadzone, nawet gdy ich wartość rynkowa spadła. Należy zadbać o to, aby uczucia nie zniekształcały strategii rynkowych .

Wpływ na podejmowanie decyzji

Decyzje, które podejmujemy w chwili gdy się z czymś rozstajemy, są oparte na emocjach. Tendencja do posiadania kapitału często uniemożliwia podejmowanie decyzji związanych z transakcjami biznesowymi z efektywnością. Tak jest w przypadku nalegania na sprzedaż towaru po wygórowanej cenie, zamiast akceptowania rozsądnej wymiany.

Z drugiej strony niektórzy ludzie nalegają na utrzymywanie relacji, które są szkodliwe dla ich dobrego samopoczucia. Toksyczne relacje są podtrzymywane przez idealizacje i uprzedzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, wpływ wyposażenia ma swoje zalety i wady. W niektórych przypadkach dobrze jest czuć poczucie własności lub przynależności, ale czasami najlepiej jest odpuścić. Ta sama przesłanka dotyczy przyjaźni i związków. Jeśli chodzi o relacje rodzinne i romantyczne, trudno jest wyznaczyć zdrowe granice. Mimo to można nauczyć się podejmować dobre decyzje.

Obszary o największym wpływie

W tym momencie jasne jest, że efekt wyposażenia wpływa na podejmowanie decyzji o tym, co postrzegamy jako nasze. W szczególności wpływa na obszary o największym wpływie, takie jak sprzedaż, ekonomia i finanse osobiste .

Należy jednak pamiętać, że wpływ nie zawsze jest negatywny . Ludzie, którzy cenią swoje aktywa, są ostrożni w prowadzeniu biznesu. Kluczem jest unikanie mieszania więzi emocjonalnych z biznesem i dobrym samopoczuciem.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Echeverry Peñón, I., & Reyes Ortega, S. (2018). El efecto dotación en emprendedores: Un apego muy riesgoso. Estudios de economía45(2), 231-249.
  • Monroy, D. A. (2011). Más vale malo conocido que…: El efecto dotación y los pronósticos teóricos del Teorema de Coase (A known evil is better than…: The Endowment effect and the theoretical predictions of the Coase Theorem). Colección Enrique Low Murtra: Derecho Económico8.
  • Monroy, D. A. (2016). Valoración económica de recursos medioambientales, regulación y efecto dotación: Retos y–una–solución (Economic Valuation of Environmental Resources, Regulation, and Endowment Effect: Some Challenges and–One–Solution-in Spanish). Instrumentos económicos y financieros para la gestión ambiental.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.