Dzieci z autyzmem: poznaj 4 ważne dla nich ćwiczenia

Autyzm jest zaburzeniem, które dotyka 1 na 100 dzieci. Dzięki wykorzystaniu stymulujących narzędzi i działań można jednak sprzyjać integracji społecznej i rozwojowi emocjonalnemu jednostki.
Dzieci z autyzmem: poznaj 4 ważne dla nich ćwiczenia
María Belén del Río

Przejrzane i zatwierdzone przez: biolog, lekarz María Belén del Río.

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2023

Spektrum zaburzeń autystycznych jest dysfunkcją neurobiologiczną o wyraźnej podstawie genetycznej oraz przewlekłym charakterze, która wpływa na konfigurację układu nerwowego i funkcję mózgu. Czy wiesz, jak należy postępować w stosunku do dzieci z autyzmem aby je odpowiednio motywować?

Specyficzne objawy u dzieci z autyzmem są związane z trudnościami w interakcji społecznej i komunikacji. Dzieci autystyczne wykazują także brak elastyczności w rozumowaniu oraz ograniczenie zainteresowań i zachowań.

Cechy wynikające ze spektrum zaburzeń autystycznych mogą być zupełnie rożne u każdej osoby dotkniętej tym zespołem neuropsychiatrycznym. Dlatego istnieją różne kategorie diagnostyczne autyzmu w zależności od stopnia nasilenia i formy pojawienia się objawów.

Co ciekawe, choć nie jest uleczalny, autyzm poddaje się różnym formom terapii (zwłaszcza oddziaływaniom behawioralnym, edukacyjnym), które mogą istotnie poprawić funkcjonowanie chorych. W dalszej części artykułu zaprezentujemy serię ćwiczeń lub działań, które sprzyjają stymulacji zdolności poznawczych u dzieci z autyzmem.

Ćwiczenia dla dzieci z autyzmem

1. Zajęcia z liczbami

Zainteresowania dzieci z autyzmem są zwykle ograniczone, jednak wiele z nich szczególnie pociągają liczby. Ze względu na wiek zwykle nie są w stanie zrozumieć uzasadnienia obliczeń, ale zazwyczaj lubią się bawić używając jednocześnie tej samej ilości przedmiotów.

Dziewczynka i klocki
Dzięki różnym rodzajom gier możemy spróbować zwiększyć zainteresowania i interakcje społeczne u dzieci z autyzmem.

Ponadto na ogół przejawiają olbrzymią fascynację efektownymi przedmiotami. Wykorzystując ten fakt, możesz użyć szczególnie atrakcyjnych zabawek, aby wzbudzić zainteresowanie liczbami. Na przykład możesz pokazać dziecku tworzenie baniek mydlanych i zachęcić do ich liczenia.

Możesz także wciągnąć je w zadania klasyfikacyjne według różnych kształtów lub kolorów, aby dzieci ustanawiały kategorie i wymieniały należące do nich przedmioty. W tym celu możesz użyć do zabawy dużych klocków LEGO, obrazków, małych pluszaków lub piłek.

Ten rodzaj zajęć poszerza zainteresowania dzieci i sprzyja interakcjom z innymi ludźmi z ich otoczenia.

2. Muzykoterapia dla dzieci z autyzmem

Muzykoterapia to dyscyplina, która może sprzyjać rozwojowi ludzkich zachowań. Ekspresja muzyczna działa na poziomie niewerbalnym i promuje alternatywne kanały komunikacji. Ta forma ekspresji jest szczególnie przydatna u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, u których funkcje ekspresyjne są utrudnione lub zablokowane.

Dzieci z autyzmem w grupie
Instrumenty muzyczne obejmują umiejętności poznawcze i społeczne, które mogą być przydatne u dzieci z autyzmem.

Działania te koncentrują się na wspieraniu rozwoju emocjonalnego i indywidualnej ekspresji. W ramach taki zabaw, na początku dziecko może rozpoznawać dźwięki swojego ciała, takie jak śmiech, oklaski lub ziewanie. Rozpoznanie jest pierwszym krokiem do kontroli odruchów. Usiądź więc przy dziecku i powtarzaj z nim gesty, które powodują dźwięk, wskazując nazwę czynności i znaczenie.

Inną ciekawą czynnością jest zabawa, w której dziecko uczy się z tobą krótkiej i powtarzalnej piosenki. W trakcie śpiewanych sekwencji włącza się również powtarzanie gestów ciała. Zajęcie to ma na celu zainteresowanie dziecka wyzwaniem związanym z nauką piosenki w taki sposób, aby czerpało radość z tego procesu.

3. Zabawy naśladujące

Odtworzenie lub naśladowanie określonego zachowania może pozwolić dziecku lepiej zrozumieć otaczający go świat i rozwinąć umiejętności społeczne. Ważne jest, aby działaniom towarzyszyło zawsze pozytywne wzmocnienie. Dlatego musimy być cierpliwi i nie spodziewać się, że dziecko od początku to zrozumie.

Dziecko bawi się zabawkami
Naśladując i powtarzając otaczający je świat dzieci zaczynają go rozumieć.

Ciekawą zabawą naśladującą może być wykonywanie codziennych gestów, takich jak czesanie włosów, mycie zębów, jedzenie. Wykonując te codzienne czynności zachęć dziecko, żeby Cię naśladowało. Można także rysować zwierzęta i uczyć dzieci naśladowania dźwięków, które wydają. Potem możesz mu pokazać jeden z wykonanych obrazków, a dziecko będzie musiało odtworzyć dźwięki i ruchy zwierzęcia.

Każde zajęcie obejmujące jakiś rodzaj powtórzenia ma ogromne znaczenie.  Możesz wymyślać ćwiczenia, opierając się na tym, co przyciąga uwagę dziecka, aby były dla niego bardziej atrakcyjne.

4. Ćwiczenia fizyczne dla dzieci z autyzmem

Aktywność fizyczna sprzyja umiejętnościom psychomotorycznym i relacji dziecka ze środowiskiem. Najlepiej, jeśli są wykonywane na świeżym powietrzu i w obecności innych dzieci. Jednak jeśli nie jest to możliwe, również w domu możesz przygotować tor przeszkód z miękkimi zabawkami, który nie stworzy zagrożenia dla dziecka.

Możesz też urządzić poszukiwanie skarbów, które obejmie bieganie, skakanie, kucanie lub czołganie się.

Dziecko bawi się z ojcem
Ćwiczenia fizyczne rozwijają zdolności motoryczne i sprawność dzieci.

Ważne jest, aby zajęcia przyciągały uwagę dziecka z autyzmem, dzięki czemu nie straci szybko zainteresowania. Dlatego musisz zawsze dostosowywać zabawy do jego upodobań i potrzeb. Bo przecież to Ty najlepiej znasz swoje dziecko. Pomóż mu opierając się na tej wiedzy i miłości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.