Czym jest filozofia hellenistyczna?

Filozofia hellenistyczna to szkoła myślicieli wywodząca się ze starożytnej Grecji. Składały się na nią różne nurty filozoficzne, które zerwały z tradycją filozoficzną Platona i Arystotelesa.
Czym jest filozofia hellenistyczna?

Ostatnia aktualizacja: 09 sierpnia, 2022

Filozofia hellenistyczna narodziła się w szkole myślicieli, która powstała w starożytnej Grecji. Jej okres wahał się od śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 p.n.e. do inwazji na Macedonię przez Rzymian w 148 p.n.e.

W tym okresie miasta greckie utraciły suwerenność, natomiast Ateny przestały być kulturalnym, politycznym i handlowym centrum rejonu Morza Śródziemnego. W ten sposób miasta-państwa ustąpiły miejsca monarchiom hellenistycznym. Zaistniała sytuacja niestabilności politycznej a także uwydatniły się różnice między klasami społecznymi.

W tych okolicznościach powstała szkoła myślicieli naznaczona sprzeciwem wobec liceum arystotelesowskiego i akademii platońskiej. Większość ówczesnych filozofów przedkładała praktyczne postępowanie, jak również dobro indywidualne i społeczne nad badania metafizyczne.

Główne cechy filozofii hellenistycznej

Filozofia hellenistyczna składa się z kilku szkół, które choć nie podzielają tych samych postulatów, mają ze sobą wspólne cechy. Dlatego jest skatalogowana jako określona szkoła myślenia.

Oto jej główne cechy:

 • Filozofia hellenistyczna bardziej skupia się na indywidualnym szczęściu i osobistej pewności niż na poszukiwaniu uniwersalnej prawdy.
 • Ten nurt myśli poszukuje pewności, biorąc za punkt odniesienia niezmienne prawa natury i kosmosu. W tym celu opracowywana jest też nowa fizyka i nowa etyka o charakterze naturalistycznym i kosmopolitycznym.
 • Myśl naukowa koncentruje się ponadto na wiedzy stosowanej i specjalistycznej. Innymi słowy, filozofowie okresu hellenistycznego byli zainteresowani raczej rozwiązaniem konkretnych problemów niż uzyskaniem globalnego zrozumienia wszechświata.
 • Pojawia się również nowy typ filozofii opartej na działaniu: filozofia jako terapia.
 • W filozofii hellenistycznej zmienia się koncepcja rodzaju ludzkiego. Arystoteles pojmował je jako zwierzęta obywatelskie, ponieważ ich dobrobyt wiązał się z samowystarczalnością polis (miasta). Ale kiedy polis upadło, ludzie zaczęli postrzegać siebie jako zwierzęta społeczne, ponieważ teraz byli odpowiedzialni za swoje własne życiowe spełnienie, jako nieodłączne części ludzkości i natury.
 • Ponieważ metafizyka zeszła na dalszy plan, filozof jest nie już tylko kimś, kto wie, ale także kimś, kto wie, jak żyć.
 • Wraz z upadkiem myśli abstrakcyjnej filozofia zaczęła się dzielić na trzy specyficzne gałęzie: etykę, fizykę i logikę.

Szkoły filozofii hellenistycznej

Jak już powiedzieliśmy, filozofia hellenistyczna charakteryzuje się pojawianiem się różnych szkół, w których dochodzi do wielu wzajemnych wpływów, ale także wielu polemik. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Cynizm

Cynizm był szkołą filozoficzną, która pojawiła się w IV wieku p.n.e. w starożytnej Grecji. Między innymi jego przedstawiciele twierdzili, że szczęście można znaleźć w prostym i harmonijnym współżyciu z naturą.

Z punktu widzenia cynizmu istoty ludzkie noszą w sobie to, czego potrzebują do szczęścia. Dlatego odrzucają bogactwa i wszelkie formy troski materialnej. Osoba o mniejszych potrzebach była więc najbardziej wolna i najszczęśliwsza.

Jego głównymi myślicielami byli:

 • Antystenes,
 • Diogenes z Synopy,
 • Krates z Teb i jego żona Hipparchia,
 • Menippus z Gadary
 • a także Demetriusz Cynik.
Osoba licząca pieniądze.
Cynizm nie stawia na pierwszym miejscu posiadania. Wręcz przeciwnie, postuluje, że szczęście bierze się z wyrzeczeń.

Szkoła Cyrenajska

Założona w V wieku p.n.e. była nurtem skupiającym się na kwestiach etycznych. Dla Cyrenaików dobro w życiu utożsamiane jest z przyjemnością, choć należy przez to rozumieć przyjemność duchową.

Jeśli chodzi o swoją teorię poznania, Cyrenaicy twierdzili, że jest subiektywistyczna (właściwa dla jednostki) i sensualistyczna (uzyskiwana zmysłami).

Jej głównymi przedstawicielami byli:

 • Arystyp,
 • Ptolemeusz z Etiopii,
 • Antypater Cyrenaik,
 • Arystyp Młodszy,
 • Teodor Ateista
 • i Hegezjasz z Cyreny.

Epikureizm

Epikureizm był doktryną filozoficzną, która powstała w IV wieku p.n.e. w Grecji i Rzymie. Postulowała, że szczęście osiąga się poprzez inteligentne zaspokojenie przyjemności. Szczęście rozumiano jako brak bólu lub wszelkiego rodzaju dolegliwości (takich jak głód, napięcie seksualne, nuda).

Głównymi myślicielami tego ruchu byli:

 • Epikur,
 • Metrodor z Lampsakos,
 • Hermarchus z Mityleny,
 • Amafaniusz, Kacjusz,
 • Zenon z Sydonu,
 • Filodemus z Gadary,
 • Lukrecjusz,
 • Hadrian
 • i Diogenes z Ojnoandy.

Stoicyzm

Stoicyzm był doktryną filozoficzną założoną w 311 p.n.e. Zakładał, że całą rzeczywistość należy badać w oparciu o trzy dyscypliny :

 • Logika
 • Fizyka
 • Moralność

Jej głównymi przedstawicielami byli:

 • Zenon z Kity,
 • Aryston z Chios,
 • Kleantes,
 • Chryzyp z Soli,
 • Zenon z Tarsu,
 • Panecjusz z Rodos,
 • Posidoniusz,
 • Marek Tulliusz Cyceron,
 • Epiktet,
 • Seneka
 • i Marek Aureliusz.

Sceptycyzm pyrroński

Pyrronizm, czyli filozoficzny sceptycyzm, został założony w III wieku p.n.e. przez Pyrrona. Zasadą tej szkoły było poddanie w wątpliwość wszystkiego, co można uznać za prawdziwe.

Jej celem było osiągnięcie ataraksji (bycie niewzruszonym umysłowo), co osiąga się przez epoche (zawieszenie sądu) w sprawach nieoczywistych (tj. w sprawach wiary).

Jego głównymi myślicielami byli:

 • Pyrron,
 • Tymon z Fliuntu,
 • Enesidemus i
 • Sekstus Empiryk.

Neoplatonizm

Neoplatonizm był natomiast doktryną filozoficzną, która dążyła do zjednoczenia filozofii Platona z filozofią Arystotelesa, Pitagorasa, Zenona z Kition i mistycyzmem Wschodu. Jego idee sięgały daleko do średniowiecza, a jego głównymi myślicielami byli:

Posąg Platona.
Neoplatończycy próbowali połączyć idee Arystotelesa i Platona.

Filozofia hellenistyczna w kontekście swoich czasów

Jak widzieliśmy, filozofia hellenistyczna powstała jako konsekwencja zmian politycznych i kulturowych, jakie zaszły w starożytnej Grecji po śmierci Aleksandra Wielkiego. Co więcej, nurt ten charakteryzuje się zerwaniem z filozoficzną tradycją Platona i Arystotelesa. Z tego powodu jest uważany za ruch myślowy z własnymi cechami definiującymi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.