Czy kuchenki gazowe powinny podlegać regulacji? Oto ich główne zagrożenia dla zdrowia

Kuchenki gazowe mogą emitować toksyny do powietrza w domu. Czy należy ich zakazać? Analizujemy debatę na ten temat.
Czy kuchenki gazowe powinny podlegać regulacji? Oto ich główne zagrożenia dla zdrowia
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 08 czerwca, 2023

W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się publiczna debata na temat potrzeby regulacji kuchenek na gaz do użytku domowego. Zdaniem niektórych zaangażowanych w sprawę, kuchenki gazowe nie są bezpiecznym narzędziem dla środowisk rodzinnych i należy wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy.

Jednak oprócz dyskusji, która opanowała sieci społecznościowe, Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) wyjaśniła, że obecnie nie ma żadnych ograniczeń. Prowadzi się analizy warunków, które mogłyby zwiększyć ryzyko, ale jeszcze ich nie zakończono. Na razie nie wydaje się więc, aby wkrótce powstał ostateczny projekt ustawy.

Mimo to naukowcy opublikowali w ciągu ostatniego roku pewne wnioski, które podniosły poziom alarmu. Z jednej strony Harvard School of Public Health poinformowała, że lotne chemikalia w gazie ziemnym mogą mieć związek z chorobami przewlekłymi. Wyniki można przejrzeć w artykule, który ukazał się w 2022 roku.

Podobnie Gruenwald i in. stwierdzili, że domowe kuchenki gazowe mogą stanowić przyczynę astmy o części populacji dzieci z tą chorobą w USA. Według ich prognoz usunięcie tych urządzeń z domów zapobiegłoby nawet 20% nowo zdiagnozowanych przypadków.

CPSC bada emisje gazów w piecykach i odkrywa nowe sposoby radzenia sobie z wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia.

~ Alexander Hoehn-Saric, przewodniczący CPSC ~

Jakie ryzyko może się wiązać z brakiem regulacji dotyczącej kuchenek gazowych?

Podczas spalania kuchenki gazowe powodują zmiany chemiczne. Zmiany te prowadzą do zwiększonej produkcji niektórych substancji, które mogą być szkodliwe. Na przykład takich, jak dwutlenek azotu (NO2).

W rzeczywistości NO2 tworzy rodzinę gazów, które od dziesięcioleci podlegają ocenie pod kątem ich wpływu na zdrowie. Wydzielają je nie tylko kuchenki gazowe. Pojawiają się w powietrzu również podczas spalania paliw pojazdów mechanicznych oraz podczas pożarów lasów.

NO2 powoduje powstanie zawiesiny drobnych cząstek znanych jako PM2,5 (drobne cząstki stałe). Wdychanie ich przez człowieka ma wpływ na układ oddechowy, zakłócając funkcjonalność płuc.

NO2 i PM2,5 powodują przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych.

Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustala limity narażenia, które uznaje się za „nieszkodliwe” dla ogółu populacji. Wszystkie te wartości maksymalne uwzględniono w wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza. Jednak eksperci już zadeklarowali w oficjalnych mediach, że zastosowanie w dużych miastach jest bardzo słabe.

Zanieczyszczenia w mieście.
Zanieczyszczenie powietrza to problem w dużych metropoliach, który doprowadził do ciągłego używania maseczek w niektórych z nich.

Wyciek metanu

Metan jest kolejnym niepokojącym elementem w tym kontekście. Regulacja dotycząca kuchenek gazowych wiązałaby się również z analizą ewentualnego wycieku tej substancji, która ma tendencję do ulatniania nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Z badań środowiskowych w dużych miastach wiemy, że metan ma wpływ na częstość występowania problemów z oddychaniem wśród mieszkańców. Jego wysokie stężenie zwiększa przypadki astmy i przewlekłego kaszlu.

To uwolnienie gazu miałoby większy negatywny wpływ na gospodarstwa domowe o niższych dochodach, w których piece instaluje się w ciasnych, słabo wentylowanych pomieszczeniach. Długotrwała akumulacja zaostrzyłaby obecność substancji toksycznych w powietrzu i w drogach oddechowych.

Astma dziecięca a zanieczyszczenie powietrza

Spośród wszystkich wykrytych nowych przypadków astmy dziecięcej 13% można przypisać zanieczyszczeniu powietrza. Ustaliło to Chilijskie Towarzystwo Pneumologii Dziecięcej.

Zanieczyszczenie obejmuje wszystkie źródła emisji gazów do atmosfery. Ale przenosząc model na domy, można wywnioskować, że stężenie tych substancji w domu wystarczyłoby do powtórzenia problemu na mniejszą skalę.

To właśnie analizował Gruenwald i jego współpracownicy we wspomnianej na wstępie publikacji. Według autorów, przyszły problem polega na tym, że prawie połowa amerykańskich gospodarstw domowych gotuje na gazie, więc należy się spodziewać, że ten związek się utrzyma. Częstość występowania astmy może nawet się zwiększyć.

Badania w innych krajach podkreślają, że NO2, ozon i PM2,5 w powietrzu prowadzą do wystąpienia objawów astmy we wczesnym dzieciństwie i okresie dojrzewania.

Lek na astmę.
Astma dziecięca jest głównym problemem w kontekście korzystania z kuchenki gazowej.

Jaki los czeka nasze kuchenki gazowe?

Na razie nie ma planów uregulowania jakimś szczególnym prawem użytkowania kuchenek gazowych. Istnieją ogólne zalecenia na ich temat i pewne inicjatywy w Stanach Zjednoczonych, aby otrzymać zwrot kosztów, jeśli zostaną zastąpione przez urządzenie elektryczne.

Podczas gotowania na tych kuchenkach należy sprawdzić, czy istnieje odpowiednia wentylacja pomieszczenia. W razie wątpliwości najlepiej otworzyć okno, aby ułatwić mieszanie się z powietrzem z zewnątrz.

Jeśli wynajmujesz dom z kuchenką gazową, powinieneś również sprawdzić, czy właściciel przestrzega lokalnych przepisów regulujących ten obszar. Prawie wszystkie kraje określają liczbę otworów wentylacyjnych, ich wielkość i idealną lokalizację.

Możliwe jest również łączenie metod gotowania, aby nie używać wyłącznie gazu ziemnego. Jeśli masz piekarnik elektryczny, kuchenkę mikrofalową lub czajnik elektryczny, możesz podzielić zadania, aby faworyzować inne rodzaje energii.

Posiadanie w rodzinie osoby chorej na astmę jest głównym powodem, dla którego należy poważnie stosować się do tych wskazówek. Celem jest zmniejszenie czynników ryzyka, które może prowadzić do ostrego ataku astmy.

To samo dotyczy kobiet w ciąży i małych dzieci. Osoby te są znacznie bardziej podatne na skutki zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi gazami.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Carvalho, H. (2021). New WHO global air quality guidelines: more pressure on nations to reduce air pollution levels. The Lancet Planetary Health5(11), e760-e761.
  • De La Cruz Coelho, K. I. Emisión de metano en la incidencia de enfermedades respiratorias en la población circundante al vertedero municipal de residuos sólidos De Pucallpa, Ucayali-2017.
  • Gruenwald, T., Seals, B. A., Knibbs, L. D., & Hosgood, H. D. (2023). Population Attributable Fraction of Gas Stoves and Childhood Asthma in the United States. International Journal of Environmental Research and Public Health20(1), 75.
  • Matus Correa, P., Díaz Aranda, M., & GonzálezRiquelme, F. (2021). Contaminación atmosférica por dióxidos de nitrógeno en Región Metropolitana y su impacto sobre la salud. Revista médica de Chile149(10), 1391-1398.
  • Michanowicz, D. R., Dayalu, A., Nordgaard, C. L., Buonocore, J. J., Fairchild, M. W., Ackley, R., … & Spengler, J. D. (2022). Home is where the pipeline ends: characterization of volatile organic compounds present in natural gas at the point of the residential end user. Environmental science & technology56(14), 10258-10268.
  • Moreno, O. B. (2021). Contaminación del aire y asma. Revista de asma5(3).
  • Ubilla, C., & Yohannessen, K. (2021). Contaminación atmosférica y asma en niños. Neumología Pediátrica16(4), 164-166.
  • Velasco, R. P., & Jarosińska, D. (2022). Update of the WHO global air quality guidelines: Systematic reviews–An introduction. Environment International170, 107556.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.