Zespół obcego akcentu - dowiedz się więcej!

Zespół obcego akcentu to mało zbadane zmiany wymowy, które mogą wskazywać na problemy neurologiczne. Mogą mieć też związek z zaburzeniami psychicznymi.
Zespół obcego akcentu - dowiedz się więcej!

Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia, 2021

Istnieje wiele zaburzeń mowy. Niektóre z nich są bardzo częste, inne z kolei rzadkie i nietypowe. Do tych drugich należy zespół obcego akcentu. Chcesz poznać jego przyczyny? Czytaj dalej!

To nietypowe zaburzenie mowy opisane po raz pierwszy w 1907 roku. Wymowa pacjenta z tym problemem cechuje się obcym akcentem, brzmi jak u obcokrajowca.

Zespół obcego akcentu obejmuje nie tylko wymowę, ale także składnię i słownictwo. Co więcej, niektóre raporty opisujące tę chorobę wskazują na to, że przyjmowane przez pacjentów akcenty nie są typowe dla krajów, które w życiu odwiedzali.

Przyczyny zespołu obcego akcentu

Przez długi czas kojarzono ten problem z przyczynami neurologicznymi. Chodziło o sytuacje wywołujące uszkodzenia mózgu, takie jak udar. Jednak ustalono też przyczyny psychiatryczne i mieszane.

Przyczyny neurologiczne

To główny czynnik powodujący tę chorobę, ale nieznany pozostaje dokładny mechanizm jej powstawania. Techniki obserwacji neurologicznej wykazały, że wiąże się ona z uszkodzeniami w różnych partiach mózgu – w obszarze odpowiedzialnym za motorykę i język.

Poza udarami istnieją też inne sytuacje, które mogą uszkodzić te obszary w mózgu. Oto niektóre z nich:

Udary mogą prowadzić do urazów neurologicznych, a w konsekwencji do zaburzeń takich jak zespół obcego akcentu.

Przyczyny psychiatryczne

W ostatnich latach odnotowano przypadki pacjentów z zespołem obcego akcentu, którzy nie mieli uszkodzeń w obrębie mózgu. Jednak cierpieli oni na zaburzenia psychiczne, co dowodzi, że problem ten jest o wiele bardziej złożony niż sądzono.

Do chorób powiązanych należy psychoza, zaburzenie konwersyjne, choroba dwubiegunowa i schizofrenia. W przypadku psychozy, dziwny akcent utrzymuje się przez cały czas trwania ataku.

Przyczyny mieszane

W takich przypadkach pacjent zwykle doświadcza najpierw szkody neurologicznej, co powoduje zaburzenie psychiczneDlatego trudno ustalić konkretną przyczynę. Typowa jest utrata świadomości własnej tożsamości i rozwijanie nowej osobowości.

Warto podkreślić, że ten wariant choroby ma związek z rozwojem i wzrostem. Odnotowano przypadki pacjentów cierpiących na to zaburzenie, którzy nie mieli szkód w obrębie mózgu ani zaburzeń psychicznych.

Zespół obcego akcentu: objawy

Ta dziwna choroba objawia się zmianami w obrębie wymowy. Pojawiają się deficyty prozodyczne i segmentacyjne.

  • Deficyty segmentacyjne: słyszalna jest zmieniona wymowa samogłosek – wybrzmiewają krócej lub dłużej niż normalnie. Do tego dochodzą drobne zmiany w wymowie spółgłosek i błędy.
  • Deficyty prozodyczne: chodzi o zmiany rytmu i intonacji wyrazów i zdań. Co więcej, może dochodzić do skracania pauz pomiędzy sylabami i nieprawidłowej intonacji.

Diagnostyka

Osoby cierpiące na ten problem zwykle nie zauważają swojego dialektu. Obserwacja pochodzi z zewnątrz. Diagnostyki musi dokonać specjalista, co może być trudne ze względu na mnogość podobnych patologii.

By przeprowadzić skuteczną diagnostykę konieczna jest weryfikacja historii choroby, podobnych przypadków w rodzinie i ekspozycji na języki obce. Powinno się też dokładnie przebadać mięśnie odpowiedzialne za wymowę.

W wielu przypadkach wykonuje się badania obrazowe mózgu, by przyjrzeć się jego reakcjom i zachowaniu. Pomocna jest tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Zaburzenie to obejmuje sferę społeczną, gdyż utrudnia interakcje z innymi ludźmi.

Zespół obcego akcentu: leczenie

W większości przypadków zmiany w obrębie wymowy znikają same z siebie po kilku dniach lub tygodniach, więc nie jest konieczna interwencja medyczna. Czasami jednak utrzymują się latami.

Zaburzenie to powinno być postrzegane jako zmiana motoryczna połączona ze szkodą neurologiczną. Te obszary muszą więc zostać objęte leczeniem. Najpierw bada się patologię neurologiczną lub zaburzenie psychiczne stojące za chorobą.

Co więcej, udowodniono skuteczność logopedii w zakresie leczenia zespołu obcego akcentu. Może ona pomóc pacjentowi odzyskać normalny akcent. Badania przeprowadzone na uniwersytecie w Maladze wykazały skuteczność donepezilu w terapii tego zaburzenia.

Wpływ na życie jednostki

Mimo że zaburzenie to nie zagraża życiu człowieka, może mieć duży wpływ na sferę psychiczną i społeczną. Ma to związek z pogorszeniem zdolności komunikacyjnych.

Nie wolno więc ignorować objawów. Zespół obcego akcentu może bowiem wskazywać na obecność jakiejś patologii neurologicznej lub psychicznej. Najlepiej od razu udać się do specjalisty.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Mato Díaz R, Ricart Menéndez R, Sotomayor Álvarez M, Méndez Amador T. Síndrome del acento extranjero: presentación de caso. GENOINFO. 2018;13(1).
  • Asogwa K, Nisenoff C, Okudo J. Foreign Accent Syndrome, a Rare Presentation of Schizophrenia in a 34-Year-Old African American Female: A Case Report and Literature Review. Case Reports in Psychiatry. 2016;2016:1-5.
  • Reeves R, Burke R, Parker J. Characteristics of psychotic patients with foreign accent syndrome. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 2007;19(1):70-76.
  • Vares González E. Un nuevo caso de síndrome del acento extranjero ligado al desarrollo. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. 2015;35(2):77-83.
  • Buentello García R, Martínez Rosas A, Cisneros Franco J, Alonso Vanegas M. Síndrome del acento extranjero. Archivo de Neurociencia de México. 2011;16(3).
  • Checa Moreno A, Quevedo Blasco.Revisión sistemática en el Síndrome del Acento Extranjero: intervención y terapia del lenguaje. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud. 2017;8(1):1-8.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.