Jak lepiej wykorzystać czas – naucz Swoje dziecko

Jak lepiej wykorzystać czas – naucz Swoje dziecko

Napisany przez Thady Carabaño

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Obowiązkiem rodziców jest pomaganie i nauczenie dzieci, jak dobrze zorganizować czas. Pozytywne zarządzanie czasem przynosi korzyści zarówno w zakresie produktywności w trakcie nauki, jak i w czerpaniu radości z zabawy i rozrywki.

Ważne jest, aby dziecko nauczyło się organizować codzienne obowiązki, i jak najlepiej wykorzystywać czas. Chodzenie do szkoły, odrabianie lekcji i czas na zabawę… Możliwe jest zrobienie wszystkiego przy pomocy niewielkiej organizacji. Na wszystko znajdzie się czas.

W tym sensie harmonogram dnia rodziców decyduje o harmonogramie dzieci. Kiedy oboje rodziców pracują poza domem lub gdy w domu jest tylko jeden rodzic życie dzieci często wypełnia się zajęciami. Czas wydaje się być całkowicie wypełniony.

Jednak fakt, że dzieci z jednych zajęć biegną na drugie nie oznacza, że wiedzą, jak wykorzystać czas. Prawdopodobnie, jako rodzice sami zbyt dobrze nie wiemy, jak zarządzać naszym czasem. Niewątpliwie jest to nauka, która musi być częścią dzisiejszej edukacji.

Zrozumieć wartość czasu

Nasze dzieci często słyszą, jak mówimy “czas to pieniądz” lub “nie mam czasu”. Z pewnością, jeśli są małymi dziećmi, nie rozumieją, o czym mówimy. Dzieci nie mają pojęcia o czasie i tym, jak wpływa na nasze życie.

Wraz z rozwojem powoli zaczynają rozumieć koncepcje takie jak dziś lub jutro czy później. Są to kategorie czasu, które zaczynają rozumieć, gdy zaczynają podrastać.

Nauczanie ich wartości czasu zaczyna się już od wczesnych godzin porannych. Jest czas, aby wstać, ubrać się, zjeść śniadanie i iść do szkoły. Te pierwsze minuty dnia są pierwszą okazją, kiedy możemy nauczyć dziecko, jak najlepiej wykorzystać czas.

dzieci na basenie

Następnie, po powrocie ze szkoły należy zorganizować się, aby odrobić lekcje, uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, a następnie móc się bawić. Możemy nauczyć dziecko, że jest czas na każdą czynność, i że potem może cieszyć się zasłużonym czasem wolnym.

Z drugiej strony błędem jest zajmowanie całego czasu dziecka. I właśnie to robimy najczęściej. Przesycamy dzieci zajęciami. Zamiast tego powinny nauczyć się, że jeśli są odpowiedzialni za swoje obowiązki, mogą mieć czas wolny i decydować, jak z niego korzystać. To jest największa nagroda.

Jak nauczyć dziecko lepiej wykorzystać czas

Podobnie jak we wszystkich sprawach związanych z rodzicielstwem przykład, jaki dajemy naszym dzieciom, jest najważniejszy. Jeśli w pośpiechu zabieramy dziecko do szkoły, jeśli spóźnimy się po jego odbiór lub na zajęcia, na które dziecko jest zapisane nie dajemy najlepszego przykładu, aby dziecko mogło nauczyć się dobrze zarządzać swoim czasem.

Codzienna organizacja naszego czasu jest czymś podstawowym, aby nasze dzieci, bez względu na to, jak małe są mogły zobaczyć, że potrafimy dobrze zorganizować czas przeznaczony na pracę, odpoczynek i zabawę.

Należy również zorganizować czas poświęcony na prace domowe i naukę. Prace domowe nie powinny być wykonywane późno w ciągu dnia. Projekty, które wymagają przygotowania lub nauki, jak egzamin, również nie powinny być pozostawione na ostatnią chwilę.

Pomaganie dziecku w organizowaniu jego obowiązków jest najlepszym sposobem, aby nauczyć go jak najlepiej wykorzystać czas. Musisz również zaszczepić w dziecku przekonanie, że im szybciej i lepiej wykona swoje zadania i inne obowiązki domowe, tym więcej wolnego czasu będzie miał do dyspozycji.

Dla dzieci najważniejszą rzeczą jest zabawa. Następnie musimy wykorzystać to zainteresowanie, aby dziecko doceniło znaczenie dobrej organizacji.

Pomóż mu zorganizować czas

Wolne chwile przeznaczone na zabawę to najlepsza nagroda, jaką może otrzymać dziecko, które było w stanie dobrze zarządzać swoim czasem. Aby pomóc mu w maksymalnym wykorzystaniu czasu dajemy Ci te następujące kluczowe porady:

dziecko odrabiające lekcje

Ustal rozsądne godziny

Twoje dziecko musi mieć harmonogram, którego będzie przestrzegać. Należy uwzględnić w nim czas spędzony na zabawie, nauce, oglądaniu telewizji, ćwiczeniach lub używaniu Internetu.

Dzieci lubią plany. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zapomnieć o spontaniczności lub elastyczności w pewnych przypadkach.

Wprowadź rutynę

  • Po wstaniu z łóżka dzieci powinny wiedzieć jak się przygotować do szkoły.
  • Przed zabawą powinny odrobić zadanie domowe.
  • Zanim zaczną się bawić z nowymi zabawkami powinny pozbierać poprzednie.
  • Przed pójściem spać dzieci muszą przygotować plecak na następny dzień i wziąć kąpiel.

Rutyna jest zdrowa, pomaga zorganizować czas i stworzyć harmonię.

Rozdzielaj role i obowiązki

Role ekscytują i motywują dzieci do wypełniania swoich obowiązków. Dziecko powinno wiedzieć, że jest osobą odpowiedzialną za “coś”  w domu.

Podobnie, jeśli w domu jest dwoje lub więcej dzieci każdemu należy przypisać role i obowiązki. Na przykład: jeden jest odpowiedzialny za wyprowadzenie psa na spacer, a drugi za podlewanie roślin.

Podsumowanie

Nauczenie dzieci, aby skutecznie wykorzystywały swój czas przynosi ogromne korzyści. Uwolni to ich od napięcia, kiedy wiedzą, że mają coś jeszcze do zrobienia.

bawiąca się dziewczynka
Ponadto efektywne zarządzanie czasem pozwala na terminowe wypełnienie swoich obowiązków. Następnie może cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem i spędzać wolne chwile na grach i zabawach.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Prieto Ruz, T., España, E., & Martín, C. (2012). Algunas cuestiones relevantes en la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva Ciencia-Tecnología- Sociedad. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias.
  • rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/14625

  • Escuela Nacional de Antropología e Historia (Mexico), C. L. (2003). Entre lo colectivo y lo individual: La experiencia de la escuela a través de relatos de vida. Nueva antropología.
  • Murga, H. V. (2014). Tipo de familia y ansiedad y depresión. Revista Médica Herediana.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.