Trastuzumab: co to jest i co musisz o nim wiedzieć?

Trastuzumab to lek na złośliwego raka piersi. Działa skutecznie u pacjentek z dodatnimi receptorami HER-2.
Trastuzumab: co to jest i co musisz o nim wiedzieć?

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada, 2022

Trastuzumab to pierwszy rodzaj terapii przeciwko onkogenowi działający u pacjentek z dodatnimi receptorami HER-2. Onkogen to gen o dużej zdolności do mutacji czy transformacji, który powoduje narastanie nowotworu w tkankach.

Rak piersi HER-2 dodatni oznacza, że występuje neoplazja oraz nadmiar receptorów białka HER-2. Białka HER-2 to receptory komórek piersi produkowanych przez gen HER-2, które są potrzebne do funkcjonowania i regeneracji piersi.

Rak piersi HER-2 dodatni stanowi 20 do 30% przypadków nowotworów piersi. Ten typ raka ma kiepskie rokowania, gdyż ma tendencję do nawracania.

Jak trastuzumab działa na organizm?

Obraz rentgenowski piersi

Lek ten to humanizowane przeciwciało monoklonalne, czyli substancja zawierająca przeciwciała produkowane przez limfocyty B należące do układu odpornościowego.

Jest to zatem kombinacja przeciwciał ludzkich z niewielką porcja przeciwciał monoklonalnych szczurów. Część zwierzęcego przeciwciała dołącza się do antygenu, a ludzka część zmniejsza prawdopodobieństwo zniszczenia go przez organizm.

Trastuzumab działa na receptory HER-2 w komórkach piersi uniemożliwiając namnażanie się komórek z nadekspresją tego receptora, a w konsekwencji powoduje ich śmierć. Wywołuje także odpowiedź immunologiczną przeciwko komórkom z nadekspresją receptora HER-2.

Wskazania

Trastuzumab zalecany jest przy leczeniu raka piersi z przerzutami, którego guz cechuje nadekspresją receptorów HER-2. Można podawać go w różnych formach. Po pierwsze, może być wykorzystywany jako monoterapia. Korzysta się z niej u pacjentów, którzy otrzymali przynajmniej dwie sesje chemioterapii.

Uprzednia chemioterapia powinna zawierać takie leki antynowotworowe jak antracykliny i taksany. W monoterapii trastuzumabem uwzględnia się pacjentów, których receptory hormonalne są dodatnie i nie pomogła im terapia hormonalna. 

Trastuzumab może być podawany razem z taksanami takimi jak paklitaksel. Lekarze unikają jednak tej opcji, jeśli wcześniej nie była podawana chemioterapia.

Reakcje niepożądane na trastuzumab

Kobieta z nowotworem

Podobnie jak inne leki dostępne na rynku trastuzumab wywołuje jednak działania uboczne typowe dla substancji o działaniu antynowotworowym.

Najczęstsze objawy uboczne odnotowane w badaniach klinicznych to gorączka i dreszcze po pierwszej dawce. U około 10% pacjentek występują także:

 • Ból brzucha i klatki piersiowej.
 • Biegunka, nudności i wymioty.
 • Ból stawów i mięśni.
 • Wysypka na skórze.

Pewne objawy uboczne występują u 1 do 10% pacjentów:

 • Syndrom grypopodobny.
 • Ból pleców.
 • Rozszerzenie naczyń krwionośnych.
 • Tachykardia.
 • Brak apetytu.
 • Suchość w ustach.
 • Niepokój.
 • Zmiana smaku.
 • Leukopenia.

Trastuzumab jako ważna opcja terapeutyczna

Trastuzumab to zatem ważny krok na drodze postępu terapeutycznego. Pomaga bowiem na raka piersi z przerzutami. Lek ten działa u kobiet z nowotworem HER-2 dodatnim, jednak najlepiej u tych, które leczono paklitakselem.

Konieczne jest jednak prowadzenie dalszych badań, przede wszystkim nad kombinacjami leków w chemioterapii oraz nad skuteczniejszym wykrywaniem białek HER-2. Kolejne kroki mogą dać nadzieję pacjentom, którzy bardzo jej potrzebują.

To może Cię zainteresować ...
Nowotwór – poznaj 10 możliwych objawów
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Nowotwór – poznaj 10 możliwych objawów

Profilaktyka i wcześnie rozpoznany nowotwór to klucz do walki z tą śmiertelną chorobą. Każdy niepokojący objaw powinien zostać skonsultowany z leka...



 • Romond, E. H., Perez, E. A., Bryant, J., Suman, V. J., Geyer, C. E., Davidson, N. E., … Wolmark, N. (2005). Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa052122
 • Slamon, D. J., Leyland-Jones, B., Shak, S., Fuchs, H., Paton, V., Bajamonde, A., … Norton, L. (2001). Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against her2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJM200103153441101
 • Findlay, V. J., & Scholar, E. (2007). Trastuzumab. In xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference. https://doi.org/10.1016/B978-008055232-3.63738-9

Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.