Test WISC - co to jest i co nam mówi o dziecku?

Chociaż test WISC można zastosować do każdego dziecka w wieku od 6 do 16 lat, jest on szczególnie wskazany do wykrywania wysokich umiejętności a także zaburzeń procesu uczenia się lub niepełnosprawności intelektualnej.
Test WISC - co to jest i co nam mówi o dziecku?

Napisany przez Virginia Martínez

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Skala inteligencji Wechslera dla dzieci lub test WISC to narzędzie zaprojektowane do oceny IQ u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Od czasu swojej pierwszej edycji w 1949 r. test był poprawiany i aktualizowany, i dziś na świecie obowiązuje wersja WISC-V, która pojawiła się w 2014 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy, jakimi charakteryzuje się test WISC.

Czym dokładnie jest test WISC?

Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (Wechsler Intelligence Scale for Children – WISC) to test inteligencji stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. W związku z tym obejmuje głównie poziom edukacji podstawowej i średniej.

Inteligentne dziecko
Celem testu WISC jest ocena procesu uczenia się na etapie szkolnym.

W swoich początkach w 1949 r. test był wersją skali inteligencji dorosłych Wechsler-Bellevue. Jednak po kilku wersjach, aktualizacjach i ulepszeniach, test stał się jednym z narzędzi do pomiaru współczynnika IQ dla dzieci par excellence.

W efekcie stosują go zwykle psychologowie i specjaliści w dziedzinie edukacji w szkołach i ośrodkach edukacyjnych na całym świecie. Obecnie stosuje się test w wersji WISC-V, która weszła w życie w 2014 roku.

Ponadto adaptacja tej wersji do języka polskiego jest w fazie testów i ma wejść w życie w 2020 roku. Tymczasem, w Polsce obowiązuje wersja WISC-R.

Co ocenia test WISC?

Mówiąc ogólnie, test WISC pozwala na ocenę czterech aspektów lub wskaźników inteligencji:

 • Zrozumienie słowne. Jak sama nazwa wskazuje, odzwierciedla zdolność dziecka do rozumowania werbalnego. W tym przypadku aspekt ten jest ściśle związany z wiedzą semantyczną dziecka.
 • Wskaźnik wzrokowo-przestrzenny. Odzwierciedla zdolność rozumienia szczegółów wizualnych i ich relacji w celu rozwiązania zagadek i budowania projektów geometrycznych.
 • Rozumowanie przestrzenne. Odzwierciedla zdolność wykrywania związków między obiektami wizualnymi.
 • Pamięć robocza. Odzwierciedla zdolność zapamiętywania i posługiwania się informacjami, które zostały usłyszane lub widziane.
 • Szybkość przetwarzania. Odzwierciedla zdolność dziecka do podejmowania decyzji z dużą precyzją.

Po zmierzeniu różnych aspektów, uzyskany wynik jest porównywany z wynikami standardowej średniej dla danego wieku dziecka. W rzeczywistości, to właśnie wiek decyduje o ostatecznym wyniku, ponieważ służy jako zasadniczy czynnik w porównaniu ze średnią.

Właśnie z tego powodu, chociaż można go zastosować do dowolnego dziecka, test WISC zwykle stosuje się do osób, których iloraz inteligencji, z różnych powodów, powinien zostać określony. Tak więc, test zwykle wykorzystuje się do diagnozowania na przykład wysokich umiejętności, zaburzeń w procesie uczenia się lub niepełnosprawności intelektualnej.

Jakie zadania zawiera test WISC?

Test WISC składa się z 15 ćwiczeń. Wśród nich znajdujemy dziesięć typów podstawowych ocen:

 • Podobieństwa i słownictwo do oceny zrozumienia werbalnego.
 • Kostki i układanki wizualne do oceny wskaźnika wzrokowo-przestrzennego.
 • Matryce i wagi do oceny rozumowania przestrzennego.
 • Cyfry i rysunki do oceny pamięci roboczej.
 • Klucze i wyszukiwanie symboli do oceny szybkości przetwarzania.
Nauczycielka i dzieci i test WISC
Testy obejmują kilka kategorii, w tym zdolności manualne, logiczne myślenie lub pisanie.

Ponadto z drugiej strony, różne ćwiczenia są również klasyfikowane zgodnie z formatem zadania, to znaczy, w zależności od rodzaju reakcji, jaką się dopuszcza, lub bodźca, który występuje w teście. Zobaczmy, poniżej kilka przykładów:

 • Zadania o dowolnej odpowiedzi. Są to testy, w których dziecko musi na przykład wyjaśniać podobieństwa między dwiema rzeczami, wyjaśniać pojęcia, zagadki itp.
 • Wyszukiwanie symboli. Maluch musi wskazać, czy podane symbole pasują do danego modelu.
 • Modele, które należy naśladować. Uczeń musi odtworzyć za pomocą kostek modelową postać zaproponowaną w książeczce. Ponadto innym rodzajem testów tego typu jest również wypełnienie macierzy (uzupełnienie serii) lub wskazanie, która opcja propozycji jest tą, która uzupełnia niekompletną liczbę.
 • Problemy arytmetyczne. Dziecko rozwiązuje w pamięci proste problemy matematyczne.
 • Bodźce reorganizacyjne. Dziecko musi zorganizować serię liter, liczb lub niezorganizowanych cyfr od najwyższej do najniższej, alfabetycznie itp.
 • Bodźce do kojarzenia. Tu z kolei chodzi o powiązanie obrazów z liczbami, kluczami, symbolami. itp. Na przykład, charakterystycznym testem jest znalezienie konkretnego zwierzęcia na stronie pełnej obrazów innych rzeczy lub zwierząt.

Biorąc pod uwagę charakter zadań, możemy zobaczyć, jak niektóre z nich wykorzystują zdolności werbalne, inne wykonuje się za pomocą ołówka i papieru, a jeszcze inne badają zdolności manualne.

W jaki sposób stosuje się test WISC?

Test WISC można zastosować do każdego dziecka w wieku od 6 do 16 lat. Oczywiście musi go przeprowadzić wykwalifikowany specjalista. W ten sposób test można wykonać w szkołach, publicznych lub prywatnych, indywidualnie lub zbiorowo, lub z inicjatywy rodziców pod nadzorem specjalisty w prywatnym ośrodku.

W takim przypadku rodzice powinni wiedzieć, że koszt zastosowania testu jest wysoki. Wynika to z ceny samego materiału i specyficznych szkoleń, które musi przejść zawodowy egzaminator.

Z drugiej strony czas trwania testu będzie zależał od szybkości reakcji dziecka, co brzmi bardzo logicznie. Jednak na ogół trwa zwykle od jednej do półtorej godziny. Z kolei wynik otrzymuje się zazwyczaj natychmiastowo, z wyjątkiem sytuacji, gdy w teście bierze udział dużo dzieci w tym samym czasie.

Jak interpretuje się wyniki?

Jak wskazano powyżej, uzyskany wynik jest porównywany ze standardową średnią dla wieku dziecka, które przystąpiło do testu. W ten sposób otrzymany wynik może się zawierać w jednej z następujących klasyfikacji:

 • Poniżej średniej
 • Niska średnia
 • Średnia
 • Powyżej średniej
 • Wysoki
 • Bardzo wysoki
 • Dziecko z problemem koncentracji test WISC
  Test WISC stosuje się w przypadkach, w których pomiar zdolności dziecka okazuje się konieczny z jakiejś przyczyny.

Jak wskazano powyżej, test WISC jest szczególnie wskazany w przypadku dzieci, których IQ, z różnych powodów, powinno być zmierzone. W tym sensie jego zastosowanie jest szczególnie użyteczne w przypadkach, gdy zaobserwowano u dzieci pewne symptomy, które trzeba potwierdzić.

Chodzi na przykład o potwierdzenie szczególnie wysokich umiejętności dziecka. Z drugiej strony może chodzić, między innymi, o wykrycie niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń uczenia się, dysfunkcji neuropsychologicznych lub zaburzeń koncentracji uwagi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Consejo General de Psicología, España (s.f.), Evaluación de la Escala de Inteligencia de Wechsler V para niños (WISC-V), https://www.cop.es/uploads/PDF/2016/WISC-V.pdf
 • Anaya, D. (2002). Diagnóstico en educación. Madrid. 
 • Kaufman, A. S., Raiford, S. E., & Coalson, D. L. (2016). Intelligent Testing with the WISC-V. Nueva York.
 • Wright, A. J. (2020). Equivalence of remote, digital administration and traditional, in-person administration of the Wechsler Intelligence Scale for Children, (WISC-V). Psychological assessment.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.