Objawy zawału serca - jak je dobrze rozpoznać?

Objawy zawału serca są różne u kobiet i mężczyzn. Mogą być przypisywane różnym przyczynom lub mylone z innymi patologiami. Dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać na nie szczególną uwagę i wykazać się samoświadomością.
Objawy zawału serca - jak je dobrze rozpoznać?

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca, 2020

Zawał jest jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie. Niejednokrotnie objawy zawału serca nie są jednak rozpoznawane. Co za tym idzie osoby te leczone nie są na czas, a to zwiększa współczynnik śmiertelności.

Potrzebna jest nam konkretna wiedza dotycząca rozpoznawania tych objawów. Pozwoli nam jak najszybciej udać się do lekarza, co będzie kluczowe dla naszego przetrwania i późniejszych konsekwencji zdrowotnych. Poznajmy wspólnie najczęściej występujące objawy zawału.

Z drugiej strony, zawał serca jest jedną z głównych przyczyn śmierci, której można uniknąć ze względu na jego ścisły związek ze stylem naszego życia. Dlatego też dokonamy przeglądu niektórych czynników ryzyka, związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Objawy zawału serca – jak je rozpoznać?

Umieralność mężczyzn z powodu zawału serca charakteryzuje się najwyższym wzrostem w Europie.

Zawał serca, atak serca lub udar mózgu występują, gdy tętnice zaopatrujące serce zostają zablokowane lub zatkane. Blokada ta powoduje niemożność dopływu krwi i uniemożliwia dotarcie tlenu do komórek mięśnia sercowego.

Objawy zawału u kobiety

Skuteczność wyleczenia zależy od tego, czy dojdzie do częściowej lub całkowitej śmierci mięśnia sercowego, co będzie warunkowało późniejsze konsekwencje dla zdrowia danej osoby.

Dlatego jednym z kluczowych elementów, niezbędnych do przetrwania zawału serca i złagodzenia jego skutków jest nauka rozpoznawania objawów zawału serca.

1. Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej jest klasycznym objawem zawału serca. Jest on bardziej powszechny u mężczyzn niż u kobiet.
Głównym objawem jest po prostu ściskający ból w klatce piersiowej. Pacjenci opisują ten ból jako ucisk, jakby na ich klatce piersiowej znajdował się duży ciężar.

Czasami jednak ból ten nie jest aż tak intensywny, albo nie przywiązujemy do niego wagi, przypisując go różnym przyczynom: stresowi, lękom, itp.

Ponadto, ból w klatce piersiowej jest najczęstszym objawem u mężczyzn. U kobiet częściej występuje ostry ból w górnej części ciała, szyi, plecach lub szczęce. Jest to jeden z powodów, dla których zawał serca czasami nie jest rozpoznawany u kobiet tak szybko jak u mężczyzn.

Z drugiej strony przyzwyczailiśmy się myśleć o bólu w klatce piersiowej lub lewym ramieniu jako o synonimie zawału serca. Także ból pleców lub szyi może być wykorzystany do rozpoznania objawów zawału serca.

2. Problemy z oddychaniem

Czasami bólowi w klatce piersiowej towarzyszy też silna zadyszka. Nagłe (i niewyjaśnione) zmęczenie jest kolejnym symptomem zawału serca, który jest bardziej charakterystyczny dla kobiet.

Można go jednak przeoczyć, ponieważ istnieje szansa, że przebiega łagodnie, co niestety pozostawia nas bez reakcji nawet do kilku dni.

3. Nudności a objawy zawału serca

Objawy zawału serca mogą być różne u każdej z osób, nawet z przerywanymi incydentami. Mdłości i wymioty to inne, mniej powszechne objawy zawału serca. Występują one jednak częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Nudności

Pamiętaj, że w przypadku wystąpienia mdłości i wymiotów, oprócz innych objawów, osoba ta najprawdopodobniej będzie potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. Może to być spowodowane zawałem serca lub jakąś inną istotnie zagrażającą życiu przyczyną.

Jak widzieliśmy, objawy zawału serca różnią się w zależności od płci, a także od każdej osoby. Zazwyczaj objawy te opisane powyżej nie występują jednocześnie, w tym samym czasie.

W wielu przypadkach, gdy rozpoczyna się atak serca, osoba odczuwa zawroty głowy, jest zdezorientowana i marzy o tym, aby usiąść. W wielu przypadkach objawy pojawiają się i ustępują w ciągu kilku minut. Jest to jeszcze jeden powód, dla którego są one ignorowane jako potencjalne objawy zawału serca.

Czynniki ryzyka zawału serca

Choroby cywilizacyjne są również przyczyną ponad 80% wszystkich zgonów. Głównie, wynikają one z nieprawidłowego żywienia, małej aktywności fizycznej oraz palenia papierosów.

Ostry zawał powstaje w wyniku zablokowania tętnicy wieńcowej. Dochodzi wtedy do niedotlenienia i martwicy mięśnia sercowego. W ciągu dwóch pierwszych godzin od wystąpienia zawału umiera około 50% wszystkich chorych. Z kolei czynniki ryzyka odgrywają zasadniczą rolę w rozpoznawaniu objawów zawału serca.

Oprócz intensywnego bólu w klatce piersiowej, wszystkie inne objawy nie są tak bezpośrednio powiązane z atakiem serca. Będą to np.:

  • Zmęczenie.
  • Zawroty głowy i mdłości.
  • Ból w szczęce.
  • Krótki spłycony oddech.
  • Dyskomfort lub ból w ramionach.
  • Ból w szyi lub plecach.

Z tego powodu ważne, aby rozważyć czy dana osoba wykazuje jakiekolwiek z czynników ryzyka, które predysponują do zawału serca.

Otyłość i czynniki ryzyka

Do tych czynników ryzyka należą: miażdżyca lub inna choroba wieńcowa serca, otyłość i palenie tytoniu. Zastanów się również, czy nie przechodzisz przez okres silnego stresu w swoim życiu.

Innym kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest wiek. Ryzyko zawału serca wzrasta od 40. roku życia w przypadku mężczyzn i 50. roku życia w przypadku kobiet.

Biorąc pod uwagę wszystkie te powody: zapobieganie chorobom układu krążenia opiera się na zmniejszaniu możliwych do uniknięcia czynników ryzyka poprzez częstą aktywność fizyczną, zrównoważoną dietę o niskiej zawartości tłuszczu i soli oraz eliminowanie złych nawyków, takich jak palenie tytoniu.

Podsumowanie

Ostatnimi laty warunki życia ludzi uległy pewnej poprawie, ale w ślad za tym pojawiło się wiele wcześniej nieznanych zagrożeń. Są to choroby cywilizacyjne, które najsilniej występują w krajach wysoko zurbanizowanych oraz w tych, w których nie ma odpowiedniej profilaktyki broniącej przed nimi.

Ból w klatce piersiowej

Życie w mieście, praca w siedzącym trybie, szybkie i niezdrowe odżywianie, niska aktywność ruchowa oraz szybkie tempo życia rodzą stres. Jedną z takich przypadłości cywilizacyjnych jest zawał serca. 

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie jakąkolwiek chorobę lub schorzenie układu krwionośnego, które obejmuje ryzyko zawału serca, postaraj się stosować do zaleceń lekarza i prowadzić zdrowy tryb życia. Oczywiście, wiedza na temat rozpoznawania objawów zawału serca będzie ogromnie przydatna.

Na szczęście kardiologia jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin medycyny . Co ważne i ciekawe, w Polsce ponad 140 ośrodków kardiologii interwencyjnej z powodzeniem wykonują zabiegi angioplastyki, udrażniając zwężone tętnice mięśnia sercowego. To plasuje nas na dobrym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.