Napaść seksualna a zapobieganie ciąży

Ochrona ofiar wykorzystywania seksualnego jest czymś niezbędnym i obowiązkowym ze strony państw. Poradnictwo, udzielanie pomocy medycznej i informacje w przypadku możliwych chorób przenoszonych drogą płciową lub niechcianych ciąż stanowi część tej ochrony.
Napaść seksualna a zapobieganie ciąży

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca, 2019

Napaść seksualna przynosi katastrofalne konsekwencje dla ofiary, a jedną z najpoważniejszych z nich może być niechciana ciąża. Zapobieganie ciąży w tej sytuacji ma szczególne znaczenie dla poszkodowanej kobiety, a także dla jej bliskich. Jedna tragedia niekoniecznie musi prowadzić do serii kolejnych, jeśli w porę podejmie się odpowiednie działania. Dowiedz się zatem, dlaczego tak ważne jest zapobieganie ciąży, jeśli wystąpiła napaść seksualna i jakich metod się używa.

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna obejmuje wszelkie działania lub zachowania o charakterze seksualnym, które agresor przeprowadza bez zgody drugiej osoby. W zdecydowanej większości przypadków ofiarą przemocy seksualnej pada kobieta, a w roli agresora występuje mężczyzna.

Ten rodzaj przemocy wobec kobiet pozostawia w nich poważne konsekwencje, zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Ofiara przeżywa traumę o charakterze fizycznym, psychicznym, a nawet społecznym. Dlatego należy podjąć niezbędne i różnorodne środki wsparcia, które pomogą pokonać odniesione szkody.

Aby dokładnie dopasować metody pomocy ofiarom, trzeba zdawać sobie sprawę, że przemoc seksualna obejmuje trzy rodzaje nadużyć:

Agresja lub napaść seksualna

Napaść seksualna to jakakolwiek forma agresji fizycznej o charakterze seksualnym, którą przeprowadzono bez zgody ofiary. W ten sposób atakuje się wolność seksualną innej osoby, używając do tego przemocy.

Gwałt to najpoważniejsza forma napaści na tle seksualnym. Polega na wprowadzeniu penisa lub innych przedmiotów do ust, drogą analną lub do pochwy ofiary, w sposób wymuszony i bez jej zgody.

Trauma po gwałcie

Wykorzystywanie seksualne

W przypadku wykorzystywania seksualnego, agresor atakuje wolność seksualną innej osoby, ale w tym przypadku nie ucieka się do przemocy lub zastraszania. W takich przypadkach często wykorzystuje się oszustwo lub przymusowe współdziałanie, aby doprowadzić do nadużycia w stosunku ofiary.

Ten rodzaj przemocy seksualnej może nierzadko trwać latami, zanim dojdzie do jej wykrycia.

Chodzi tu również często o przypadki nadużycia wobec osób, które nie mogą udzielić ważnej zgody na to, co się z nimi dzieje. Czasami jest tak ze względu na stan świadomości ofiary (ponieważ ofiara jest odurzona, nieprzytomna…). W innych przypadkach ofiarami padają osoby z upośledzeniem umysłowym lub osoby nieletnie.

Molestowanie seksualne

W tego typu przemocy seksualnej, agresor wykorzystuje z kolei sytuację władzy lub wyższości do wymuszania i grożenia ofierze. Z tej nadrzędnej pozycji agresor żąda od ofiary przysług seksualnych. W tej kategorii znajdują się także przypadki cyberprzemocy, w których ofiara jest manipulowana i zagrożona w celu uzyskania przysług seksualnych.

Napaść seksualna wymaga opieki medycznej

Osoba, która doznała napaści na tle seksualnym powinna otrzymać natychmiastową pomoc lekarską. Ma to fundamentalne znaczenia dla jej zdrowia. Dzięki takiej pomocy, można jak najszybciej zacząć leczyć fizyczne i psychiczne objawy osoby, która padła ofiarą agresji.

Przeprowadzane badania medyczne będą miały na celu ocenę stanu emocjonalnego ofiary, a także jej ogólnej kondycji fizycznej. Obejmuje to również szczegółowe badanie ginekologiczne. Pacjentkę poddaje się uzupełniającym testom toksykologicznym i testom do wykrywania chorób przenoszonych drogą płciową. Sprawdza się wreszcie ewentualność ciąży.

Pomoc lekarza a napaść seksualna

Dzięki takiej szczegółowej diagnostyce, wczesne wykrycie ewentualnych chorób przenoszonych drogą płciową i niechcianych ciąż pomoże im przeciwdziałać, gdy jeszcze istnieje taka możliwość.

Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową

Jeśli napaść seksualna dała możliwość początku choroby przenoszonej drogą płciową, rozpoczyna się leczenie profilaktyczne. Zatem, w sposób prewencyjny podaje się niektóre leki w celu leczenia chorób takich, jak rzeżączka, kiła lub chlamydia.

Ewentualne zakażenie wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu B poddaje się osobno specjalnej ocenie, w celu wykluczenia lub wykrycia choroby w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto, jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu B, podaje się szczepionkę przeciwko wirusowi, w przypadku braku wcześniejszego szczepienia.

Zapobieganie ciąży a napaść seksualna

Aby zapobiec możliwej ciąży, jeśli agresja miała miejsce w ciągu ostatnich 72 godzin, ofiara otrzymuje tak zwaną pigułkę “dzień po”. Ta pigułka ma duży procent powodzenia w zapobieganiu ciąży, o ile ofiara przyjmie ją we wspomnianych ramach czasowych.

Jednak po upływie 72 godzin do 5 dni od napaści, pigułka “dzień po” nie jest już skuteczna. W takich przypadkach można wszczepić wkładkę wewnątrzmaciczną w ramach „antykoncepcji awaryjnej”.

Po 15 dniach, powtarza się test ciążowy u ofiary. W najpoważniejszych przypadkach, w których nie udało się uniknąć niechcianej ciąży, kobieta może zażądać przerwania ciąży przed 12 tygodniem ciąży. Taką procedurę dopuszcza w Polsce Ustawa o planowaniu rodziny.

Wreszcie, ofiary napaści seksualnej muszą również przejść badania, w których ocenia się ich zdrowie psychiczne. Po serii odpowiednich testów psychologicznych można leczyć stres pourazowy i inne rodzaje zaburzeń. Ofierze należy też zaoferować wsparcie psychologiczne, aby pomóc jej pokonać to, co się stało.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Masi, D. (2005). Violencia Sexual. Pediatría (Asunción).
  • ECHEBURÚA, ENRIQUE; DE CORRAL, PAZ. Superar un trauma. El tratamiento
    de las víctimas de sucesos violentos. Madrid: Ediciones Pirámide,
    2005.
  • URRA, JAVIER. SOS… Víctimas de abusos sexuales. Madrid: Ediciones
    Pirámide, 2007.
  • Salinas, S., Castro, D., & Fernandez, C. (2014). Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes. Unicef. https://doi.org/10.1002/adfm.201302091

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.