Przemoc domowa i jej długotrwałe skutki

· Lipiec 7, 2018
Przemoc w rodzinie to jak plaga, która może trwać przez długi czas. Dlatego ważne jest, aby podjąć wszelkie możliwe kroki by nieść pomoc ludziom, którzy zostali nią dotknięci, by mogli ją pokonać.

Przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem społeczno-kulturowym obecnym w różnych wspólnotach. Praktycznie we wszystkich społeczeństwach prymitywnych rola kobiet jest drugorzędna, reprezentują niższy status od mężczyzn i bez żadnych praw. A przemoc w rodzinie jest jedną z głównych konsekwencji.

Dzisiaj w XXI wieku wciąż istnieją bariery społeczne, które dla kobiet są trudne do przezwyciężenia w ich miejscach pracy. Są one głównie spowodowane patriarchalnymi stosunkami panującymi w domu rodzinnym.

W tych sferach można zaobserwować sytuacje, w których kobiety nie mogą pracować, cierpią z powodu przemocy fizycznej i emocjonalnej, która pozostawia bolesną bliznę przez długi czas, być może nawet na całe życie.

Jakie są długoterminowe skutki przemocy domowej?

Niska samoocena

Wbrew temu co myśli wielu ludzi, przemoc w rodzinie to nie tylko aspekt fizyczny. Ten problem może dotyczyć również:

 • Wykorzystywania seksualnego
 • Emocjonalnego znęcania się
 • Nadużyć finansowych
znęcanie się nad kobietami, kobieta pobita pokazuje cisze

Zasadniczo każdy, kto dopuszcza się aktu przemocy ma potrzebę zachowania kontroli nad swoimi ofiarami.

Obniżenie samooceny ofiary powoduje, że pozostaje ona dłużej w związku i staje się w pewnym stopniu uzależniona. Próbując wydostać się z takiej sytuacji, kobiety muszą kontynuować walkę z negatywnym doświadczeniem przez wiele lat i tylko nielicznym udaje się z tego wyjść.

Jednak przyjaciele i rodzina muszą pamiętać, że one mają możliwość wyjścia z sytuacji i prawo do normalnego życia. Nie ma znaczenia, jak wrażliwe się wydają, ofiara zasługuje na traktowanie z szacunkiem, aby mogła zrozumieć swoją własną wartość.

Wrogość i negatywne nastawienie

Jest to kolejny skutek wynikający z przemocy domowej i tendencyjnie może manifestować się brakiem zaufania do ludzi i wobec sytuacji życiowych. Stopniowo rozwija postawę w wyniku czego wszystko w społeczeństwie jest złe.

Kobiety, które doświadczyły tego rodzaju przemocy czują się ciągle zagrożone, muszą stale walczyć o swoje bezpieczeństwo i martwić się o wszystko. W wyniku tego ich charakter się zmienia. One same stają się bardzo oziębłe i drażliwe.

W niektórych przypadkach ofiary przemocy w rodzinie mogą same przejawiać agresywne zachowania. Wrogość w oparciu o badania naukowe i medyczne może powodować tendencję do zwężania się tętnic, co może zwiększać ryzyko wystąpienia problemów z sercem.

Innym problemem związanym z ofiarami jest to, że mogą izolować się od społeczeństwa. Stan taki może wpływać na ich przyszłe zwiąki i stwarzać poważne problemy z przyszłymi partnerami.

Depresja

Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, która może dotknąć kobietę z takim bagażem doświadczeń.

To ma związek z:

 • Chronicznymi bólami
 • Zawałami serca
 • Przedwczesnym starzeniem się
 • Problemami w leczeniu ran
 • Powoduje osłabienie układu odpornościowego
 • Choroba Alzheimera

Zasadniczo problem polega na tym, że większość objawów depresji jest ignorowana przez osoby z ich otoczenia. Mają tendencję do myślenia, że to co wydarzyło się w przeszłości, nie mogło tak mocno na nich wpłynąć. Przypisują to do czegoś bardziej przyziemnego jak codzienny stres.

Seksualny terror

Przemoc domowa, szczególnie przemoc seksualna, może skutkować:

 • Mylnym rozumieniem właściwych barier i ograniczeń
 • Stygmatyzacją
 • Wstydem
 • Zdradą
 • Izolacją
 • Powtórzeniem
przemoc na tle seksualnym

Kobiety, które mają zniekształconą koncepcję rzeczywistości i uważają się za brudne, brzydkie lub bezwartościowe często zaniedbują same siebie. Powszechne jest to, że taka kobieta postrzega siebie i swoje ciało jako wielką hańbę i wstyd.

Ponieważ tego typu sytuacja uniemożliwia jej osobisty rozwój, przymus powtarzania lub powrót do traumatycznych przeżyć może często występować w sposób subtelny. W dłuższej perspektywie kobiety te mogą ogólnie łączyć seks z przemocą domową i seksualną.

Jedną z możliwych alternatyw pomocy jest leczenie psychologiczne, które może być sposobem na pokonanie tego doświadczenia. Zasadniczo te działania mogą nieść ze sobą negatywne konsekwencje i mieć odbicie w codziennych relacjach.

Kiedy objawy często powracają stają się patologiczne. Mogą to być depresja lub nawet mieć tendencje samobójcze.

Stała niemoc fizyczna

Ta niepełnosprawność powinna być bardziej postrzegana w oparciu o diagnozę fizyczną niż o diagnozę medyczną. Ponadto dotyka kobiety, które bezpośrednio doświadczyły fizycznego znęcania się: takie jak bicie, złamania, gaszenie papierosów na ciele i oparzenia.

Inne konsekwencje przemocy na tle płci to:

 • Choroby przenoszone drogą płciową (np. HIV)
 • Zapalenie jelita grubego
 • Ból miednicy
 • Bóle głowy
 • Problemy z chodzeniem i wykonywaniem codziennych czynnośći
 • Problemy ginekologiczne
 • Fibromialgia
 • Zespół jelita drażliwego

Przemoc w rodzinie musi się skończyć

Niestety w wielu krajach przemoc domowa wobec kobiet jest nadal powszechna. Zrozumienie jej wpływu może pomóc w zapobieganiu i leczeniu skutków.

Jeśli znalazłaś się w takiej sytuacji lub znasz kogoś, kto to robi, ważne jest, aby poszukać odpowiedniej pomocy. Największym błędem jaki możemy popełnić jest przekonanie, że ofiara jest winna i że jak tylko uda się jej wyjść z tak toksycznego związku, wszystko będzie dobrze.