Przemoc domowa i jej długotrwałe skutki

24 marca, 2019
Przemoc w rodzinie może trwać przez długi czas. Dlatego należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby pomóc ludziom, którzy zostali nią dotknięci.

Przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem społeczno-kulturowym obecnym w różnych społecznościach. Praktycznie we wszystkich społeczeństwach prymitywnych rola kobiet jest drugorzędna, kobiety reprezentują niższy status od mężczyzn i nie mają żadnych praw, a konsekwencją tego jest przemoc w rodzinie.

W XXI wieku wciąż istnieją bariery społeczne w pracy, które dla kobiet są trudne do przezwyciężenia. Są one spowodowane przede wszystkim patriarchalnymi stosunkami panującymi w domu rodzinnym.

Czasami można zaobserwować sytuacje, w których kobiety nie mogą pracować, cierpią z powodu przemocy fizycznej i emocjonalnej, która pozostawia bolesną bliznę przez długi czas, a być może nawet na całe życie. Jakie są długoterminowe skutki przemocy domowej?

Niska samoocena

Wbrew temu co myśli wielu ludzi, przemoc w rodzinie to nie tylko aspekt fizyczny. Może dotyczyć również:

 • wykorzystywania seksualnego
 • emocjonalnego znęcania się
 • nadużyć finansowych
znęcanie się nad kobietami, pobita kobieta

Zasadniczo każdy, kto dopuszcza się aktu przemocy ma potrzebę zachowania kontroli nad swoimi ofiarami.

Obniżenie samooceny ofiary sprawia, że ofiara uzależnia się od drugiej osoby i dlatego pozostaje dłużej w związku. Próbując wydostać się z takiej sytuacji, kobiety muszą przez wiele lat kontynuować walkę z negatywnym doświadczeniem i tylko nielicznym udaje się z tego wyjść.

Jednak przyjaciele i rodzina muszą pamiętać, że kobiety mają możliwość wyjścia z sytuacji i prawo do normalnego życia. Nie ma znaczenia, jak wrażliwe się wydają, ofiara zasługuje na traktowanie z szacunkiem, aby mogła zrozumieć swoją własną wartość.

Przeczytaj także: Niska samoocena – wykryj ją w 5 krokach

Wrogość i negatywne nastawienie

Jest to kolejny skutek wynikający z przemocy domowej, który może tendencyjnie manifestować się brakiem zaufania do ludzi i wobec sytuacji życiowych.

Kobiety, które doświadczyły tego rodzaju przemocy czują się ciągle zagrożone, muszą stale walczyć o swoje bezpieczeństwo i martwić się o wszystko. W wyniku tego ich charakter się zmienia, a one same stają się bardzo oziębłe i drażliwe.

W niektórych przypadkach ofiary przemocy rodzinnej mogą same przejawiać agresywne zachowania. Wrogość w oparciu o badania naukowe i medyczne może powodować tendencję do zwężania się tętnic, co z kolei może zwiększać ryzyko wystąpienia problemów z sercem.

Co więcej, ofiary mogą izolować się od społeczeństwa, a stan taki może wpływać na ich przyszłe związki i stwarzać poważne problemy z przyszłymi partnerami.

Przemoc prowadzi do depresji

Jest to jedna z najważniejszych chorób, która może dotknąć kobietę z takim bagażem doświadczeń.

Ma to związek przede wszystkim z:

 • chronicznymi bólami
 • zawałami serca
 • przedwczesnym starzeniem się
 • problemami w leczeniu ran
 • osłabieniem układu odpornościowego
 • chorobą Alzheimera

Najczęściej problem polega na tym, że osoby z otoczenia ignorują większość objawów depresji. Myślą, że to co wydarzyło się w przeszłości nie może mieć tak dużego wpływu na zachowanie. Przypisują to do czegoś bardziej przyziemnego, jak na przykład codzienny stres.

Seksualny terror

Przemoc domowa, a zwłaszcza przemoc seksualna, może skutkować:

 • mylnym rozumieniem właściwych barier i ograniczeń
 • stygmatyzacją
 • wstydem
 • zdradą
 • izolacją
 • powtórzeniem
przemoc na tle seksualnym

Kobiety, które mają zniekształconą koncepcję rzeczywistości i uważają się za brudne, brzydkie lub bezwartościowe często zaniedbują same siebie. Często taka kobieta postrzega siebie i swoje ciało jako wielką hańbę i wstyd.

Tego typu sytuacja uniemożliwia jej osobisty rozwój, przymus powtarzania lub powrót do traumatycznych przeżyć może często występować w sposób subtelny. W dłuższej perspektywie kobiety mogą łączyć seks z przemocą domową i seksualną.

Działania te niosą za sobą negatywne konsekwencje i mają odbicie w codziennych relacjach. Mogą powodować depresję, a także wywoływać myśli samobójcze. Jedną z możliwych alternatyw pomocy jest leczenie psychologiczne.

Może Cię także zainteresować: Przemoc emocjonalna – jej skutki dla organizmu

Stała niemoc fizyczna

Ta niepełnosprawność powinna należy bardziej postrzegać w oparciu o diagnozę fizyczną niż o diagnozę medyczną. Ponadto, dotyka kobiety, które bezpośrednio doświadczyły fizycznego znęcania się, czyli na przykład bicia, złamania, gaszenia papierosów na ciele i oparzenia.

Inne konsekwencje przemocy na tle płci to przede wszystkim:

 • choroby przenoszone drogą płciową (np. HIV)
 • zapalenie jelita grubego
 • ból miednicy
 • bóle głowy
 • problemy z chodzeniem i wykonywaniem codziennych czynności
 • problemy ginekologiczne
 • fibromialgia
 • zespół jelita drażliwego

Przemoc w rodzinie musi się skończyć

Niestety w wielu krajach przemoc domowa wobec kobiet jest nadal powszechna. Aby jej zapobiec i leczyć jej skutki należy zrozumieć jej wpływ.

Jeśli znalazłaś się w takiej sytuacji lub znasz kogoś, kto w niej jest, pamiętaj, aby poszukać odpowiedniej pomocy. Największym błędem jaki możemy popełnić jest przekonanie, że ofiara jest winna, i że jak tylko uda się jej wyjść z tak toksycznego związku, wszystko będzie dobrze.

 • Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. H. (2006). Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69523-8
 • Sokoloff, N. J., & Dupont, I. (2005). Domestic violence at the intersections of race, class, and gender: Challenges and contributions to understanding violence against marginalized women in diverse communities. Violence Against Women. https://doi.org/10.1177/1077801204271476
 • Walker, L. E. A., & Conte, C. B. (2018). Domestic violence. In Handbook of Behavioral Criminology. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61625-4_2