Na czym polega znieczulenie ogólne?

Znieczulenie ogólne można podawać wziewnie lub dożylnie. Może być podawane wyłącznie przez lekarza. Ma też pewne skutki uboczne, które należy kontrolować, aby uniknąć powikłań.
Na czym polega znieczulenie ogólne?
Mariel Mendoza

Przejrzane i zatwierdzone przez: lekarz Mariel Mendoza.

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia, 2023

Znieczulenie ogólne to rodzaj środka farmaceutycznego, którego lekarze używają na sali operacyjnej do wywołania znieczulenia. Stan ten charakteryzuje się postępującą i kontrolowaną depresją funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Kiedy osoba jest pod wpływem różnych rodzajów znieczulenia ogólnego, traci przytomność. Ponadto nie reaguje na bolesne stymulanty. W zależności od efektu, jaki chcą osiągnąć, lekarze stosują różne rodzaje znieczulenia ogólnego. Zwykle jednak osiągają podobne wyniki.

Na przykład:

 • Niewrażliwość na ból.
 • Utrata refleksu.
 • Całkowita amnezja na temat wszystkiego, co wydarzyło się podczas operacji.
 • Rozluźnienie mięśni szkieletowych.
 • Utrata przytomności.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te efekty pochodzą z różnych obszarów ośrodkowego układu nerwowego. Uzyskanie ich wszystkich za pomocą tylko jednego leku wymagałoby bardzo wysokich stężeń. Z tego powodu używa się kombinacji. Zapobiega to nieodwracalnej depresji ważnych obszarów mózgu.

Co to jest znieczulenie ogólne

W anestezjologii dokonano wielu wielkich postępów. Jednak naukowcy nadal nie wiedzą dokładnie, które struktury są dotknięte lekami na znieczulenie i na jakie cząsteczki działają. Niemniej jednak wiedzą, że powodują uspokojenie i hipnozę. Robią to poprzez głęboką modyfikację kilku procesów i ścieżek nerwowych.

Ogólnie rzecz biorąc, niektóre hipotezy naukowe dotyczące ich działania to:

 • Znieczulenie ogólne ma nieokreślony wpływ na właściwości błony neuronalnej.
 • Teoria lipidów Meyera i Overtona głosi, że leki te działają na cele lipidowe lub tłuszcze. Dlatego siła działania zależy od ich rozpuszczalności w tłuszczach.
 • Są to leki działające na receptory białkowe lub kanały jonowe.
 • W działanie zaangażowane są kanały zależne od napięcia i kanały jonowe zależne od liganda.

Z drugiej strony, kiedy lekarze podają znieczulenie ogólne, muszą ocenić trzy czynniki:

 1. Jak szybko pacjent zacznie działać znieczulenie.
 2. Czas trwania określonej dawki.
 3. Moc, głębokość i intensywność znieczulenia.
Lekarz podający pacjentowi znieczulenie ogólne.
Znieczulenie ogólne może być wziewne lub dożylne.

Anestetyki wziewne

Ten rodzaj środka znieczulającego to substancja wdychana przez drogi oddechowe, która powoduje znieczulenie ogólne. Dodatkowo nie są to leki drażniące. Ponadto są zwykle używane do podtrzymywania znieczulenia wraz z induktorami dożylnymi.

W rzeczywistości moc tych środków farmaceutycznych zależy od ciśnienia cząstkowego lub napięcia, jakie środek znieczulający osiąga w mózgu. Na ogół lekarze muszą oszacować ciśnienie cząstkowe krwi.

Niektóre przykłady tych wziewnych środków znieczulających ogólnych to:

 • Protlenwk azotu
 • Halotan
 • Izofluran
 • Desfluran
 • Sewofluran

Wszystkie one są wchłaniane i przechodzą przez błony śluzowe, aż dotrą do mózgu. Następnie ta absorpcja lub dyfuzja zwykle zachodzi w trzech etapach:

 1. Etap inhalacji płucnej: te mniej rozpuszczalne będą miały dużą prędkość indukcji. Z kolei te bardziej rozpuszczalne wolniej wywołują znieczulenie.
 2. Dystrybucja w tkankach.
 3. Eliminacja.

Dożylne środki znieczulające

Lekarz trzyma maskę anestezjologiczną w kierunku kamery.
Tylko personel medyczny może stosować znieczulenie ogólne.

Z drugiej strony istnieją ogólnie znieczulające środki, które lekarze podają dożylnie. Tutaj celem jest wywołanie i utrzymanie znieczulenia podczas operacji. Są to substancje o właściwościach nasennych, przeciwbólowych, przeciwlękowych i rozluźniających mięśnie.

Podawanie dożylne umożliwia szybką indukcję znieczulenia. Jednak nie jest to tak łatwe do kontrolowania jak znieczulenie ogólne wziewne. Anestezjolodzy wykorzystują minimalną szybkość infuzji (MIR) do obliczania wymagań dotyczących znieczulenia klinicznego.

Ogólnie rzecz biorąc, niektóre przykłady dożylnych środków znieczulających ogólnych to:

 • Tiopental sodu
 • Propofol
 • Etomidat
 • Ketamina

Wszystkie te leki mogą powodować szereg działań niepożądanych. Należą do nich między innymi depresja oddechowa, bezdech, sztywność mięśni, niewyraźne widzenie i wahania nastroju.

Znieczulenie ogólne jako zabieg medyczny

Podsumowując, znieczulenie ogólne jest procesem ryzykownym. Dlatego powinni je wykonywać tylko przeszkoleni specjaliści.

Muszą bardzo uważać na lek, którego używają i dawkę, którą podają. Niewłaściwe użycie może bowiem poważnie zaszkodzić pacjentowi. Obecnie dysponujemy szeroką gamą środków do znieczulenia ogólnego. Dzięki temu lekarze mogą zmniejszyć niepożądane skutki i ryzyko, które często im towarzyszą.

To może Cię zainteresować ...
Znieczulenie zewnątrzoponowe, a ryzyko depresji poporodowej – poznaj bliżej to zagadnienie!
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Znieczulenie zewnątrzoponowe, a ryzyko depresji poporodowej – poznaj bliżej to zagadnienie!

Znieczulenie zewnątrzoponowe może być bardzo pomocne w łagodzeniu bólu podczas porodu. Czy może to jednak pomóc zmniejszyć ryzyko depresji poporodo...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Penna S. A, Gutiérrez R. R. Neurociencia y anestesia. Rev médica Clín Las Condes. 2017;28(5):650–60.
 • Deile M, Damm M, Heller AR. Inhaled anesthetics. Anaesthesist. 2013 Jun;62(6):493-504.
 • Gilsanz F, Guasch E, Brogly N. Mecanismos de acción de los anestésicos en el sistema nervioso central. Anales de la Real Academia de Doctores de España. 2021;6(2):261-318.
 • Bharioke A, Munz M, Brignall A, Kosche G et al. General anesthesia globally synchronizes activity selectively in layer 5 cortical pyramidal neurons. Neuron. 2022 Jun 15;110(12):2024-2040.e10.
 • Senhadji L, Wodey E, Claude E. Monitoring approaches in general anesthesia: a survey. Crit Rev Biomed Eng. 2002;30(1-3):85-97.
 • Brown EN, Pavone KJ, Naranjo M. Multimodal General Anesthesia: Theory and Practice. Anesth Analg. 2018 Nov;127(5):1246-1258.

Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.