Jakie są różnice między filozofami a sofistami?

Sofiści byli grupą myślicieli wywodzących się ze starożytnej Grecji, ostro krytykowaną przez ówczesnych filozofów ze względu na sposób nauczania i zasady teoretyczne. Zobaczmy różnice między tymi grupami.
Jakie są różnice między filozofami a sofistami?

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 16 marca, 2023

Każdy, kto interesuje się historią filozofii, powinien znać różnice między filozofami i sofistami. Te dwie grupy intelektualistów starożytnej Grecji spierały się z powodu rozbieżności nie do pogodzenia między ich teoretycznymi i metodologicznymi wskazaniami.

W tym sensie można powiedzieć, że sofiści byli wrogami ówczesnych filozofów. Według nich bowiem sofiści wykorzystywali jedynie swoją zdolność perswazji do nauczania społeczeństwa błędnych argumentów, odciągając je od prawdziwej wiedzy.

Greckimi filozofami, którzy najbardziej sprzeciwiali się sofistom, byli Sokrates, Platon i Arystoteles. Ich krytyka przyczyniała się do negatywnej idei sofistów na przestrzeni dziejów. Zobaczmy zatem, jakie były główne różnice między sofistami a filozofami.

Sofiści w historii

Przede wszystkim należy zauważyć, że termin sofista pochodzi od greckiego sophos, co oznacza „mądry człowiek”. Dlatego pierwotnie odnosił się do wielkich myślicieli i nauczycieli starożytnej Grecji.

Jednak od V wieku p.n.e. termin ten zaczął nabierać pejoratywnego i poniżającego zabarwienia. Ich przeciwnicy (filozofowie przyrody) zarzucali im bowiem, że nie znają prawdziwego pochodzenia rzeczy.

W konsekwencji reputacja sofistów spadła z poziomu mistrzów mądrości lub koneserów życia do mistrzów szarlatanów, oszustów lub fałszywych mędrców. W rzeczywistości filozofowie tacy jak Platon i Arystoteles zaczęli oskarżać ich o oszustwo za używanie retoryki i dialektyki do mamienia ludzi:

Sofista wydaje się być filozofem, ale nim nie jest, gdyż schodzi z drogi prawdy i kultywuje nieufność co do możliwości dotarcia do wiedzy uniwersalnej oraz istnienia zasad politycznych i etycznych, które rządzą stosunkami między ludźmi.

Ale kim tak naprawdę byli sofiści i dlaczego niektórzy znani filozofowie oskarżali ich o szarlatanizm?

Sofiści byli podróżnikami, którzy poznali kultury bardzo różniące się od kultury greckiej. W ten sposób zaczęli kwestionować, że prawa i zwyczaje są wynikiem zwykłej umowy, konwencji społecznych czy natury.

Opowiadali się za relatywistyczną interpretacją rzeczywistości. Obiektywna prawda dla nich nie istniała, ale została skonstruowana na podstawie opinii większości.

Dlatego zamiast szukać prawdziwej wiedzy (jak ówcześni filozofowie) skupiali się na nauczaniu krasomówstwa, aby obywatele odnieśli sukces w społeczeństwie i polityce. Do najwybitniejszych sofistów należeli Protagoras, Gorgiasz, Trazymach i Kritias.

Posąg Platona.
Platon i Arystoteles byli bardzo krytyczni wobec sofistów, do tego stopnia, że nazywali ich szarlatanami.

5 różnic między filozofami a sofistami

Teraz główne różnice między filozofami i sofistami można podsumować w następujący sposób:

1. Stanowisko wobec prawdy

Jak powiedzieliśmy, sofiści zajęli relatywistyczne i sceptyczne stanowisko w sprawie prawdy. Wierzyli, że wszechświatem nie rządzą uniwersalne prawa ani obiektywne prawdy. A gdyby tak było, argumentowali, że nie można ich poznać.

Natomiast filozofowie greccy wierzyli w istnienie obiektywnej prawdy rządzącej całym wszechświatem. Dlatego krytykowali sofistów, twierdząc, że nauczają fałszywej wiedzy.

2. Narzucanie a eksponowanie

Kolejne różnice między filozofami a sofistami dotyczą wykorzystania wiedzy. W tym przypadku sofiści nauczali, że każdy, kto chce odnieść sukces w życiu publicznym, musi umieć narzucać i przekonywać na zgromadzeniach ludowych. Oznacza to, że wszystko, co on twierdzi, musi zostać udowodnione jako prawdziwe, nawet jeśli tak nie jest.

Aby to zrobić, trzeba mieć dobrą elokwencję i retorykę, ponieważ jedynym sposobem na uwiedzenie nieświadomych mas są słowa. Filozof ze swej strony nie stara się narzucać żadnej wiedzy. Zamiast tego stara się przedstawić argumenty oparte na logicznym rozumowaniu.

W rzeczywistości filozof przedstawia swoją wiedzę i jest otwarty na analizę każdego kontrargumentu, który obala jego stanowisko. Dzieje się tak dlatego, że nie uważa się za posiadacza prawdy absolutnej.

Wiem tylko, że nic nie wiem.

~ Socrates ~

3. Działalność zarobkowa a umiłowanie wiedzy

Sofiści byli pierwszymi myślicielami, którzy pobierali pieniądze za swoje nauki, co było dość mocno krytykowane przez filozofów starożytnej Grecji.

W związku z tym sofiści żądali zapłaty, zanim czegokolwiek zaczęli nauczać. Z drugiej strony filozofowie mogli nauczać, nawet jeśli nie otrzymywali wynagrodzenia. Dla nich liczyło się rozpowszechnianie wiedzy i dostęp do jedynej prawdy.

4. Cel nauczania

Sofiści, wierząc, że prawda została stworzona przez człowieka, koncentrowali się na krasomówstwie i erystyce, aby zapewnić obywatelom powodzenie w publicznych sprawach społeczeństwa. W przeciwieństwie do tego filozofowie dążyli do prawdziwej wiedzy.

W tym celu uczyli logicznego i spójnego myślenia. Ponadto zachęcali do zadawania pytań i nieustannej refleksji, ponieważ uważali je za jedyny sposób dotarcia do prawdy.

Kobieta myśli.
Stanowiska obu grup skłaniają do zastanowienia się nad naszym postrzeganiem prawdy jako obiektywnej lub subiektywnej.

5. Etyka stojąca za naukami

Różnice między filozofami a sofistami zamykamy kwestią etyczną. W tym przypadku twierdzono, że sofistów nie obchodziło, czy to, czego nauczają, jest dobre, czy nie; liczyło się dla nich wynagrodzenie za ich pracę.

Z drugiej strony mówi się, że w przypadku filozofów płaca była na drugim miejscu. Liczyło się samo nauczanie i zdobywanie wiedzy.

Nie tylko krytyka

Warto zauważyć, że nie wszyscy filozofowie krytykowali pracę sofistów w starożytnej Grecji. Od XIX i XX wieku niektórzy myśliciele, tacy jak Nietzsche i Grote, próbowali potwierdzić filozoficzne znaczenie tej grupy intelektualistów.

Według tych autorów sofiści byli prawdziwymi filozofami, których doktryny należy analizować jako poważne stanowisko.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.