Implant ślimakowy: co warto wiedzieć

Czym jest implant ślimakowy i dlaczego ma tak duże znaczenie? Gdyż prawidłowo funkcjonujący słuch jest kluczowy dla rozwoju kognitywnego i społecznego.
Implant ślimakowy: co warto wiedzieć

Ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2021

Niedosłuch czy utrata słuchu to problem, który nie wybiera. Obniża jakość życia, utrudnia socjalizację i naukę, powoduje pogorszenie nastroju i depresję. Zaradzić temu może implant ślimakowy, którego międzynarodowy dzień obchodzi się 25 lutego.

By rozwiać wątpliwości na temat tego dnia i zakładania implantu, wyjaśnimy, czym on jest i w jaki sposób poprawia jakość życia osób niedosłyszących.

Czym jest implant ślimakowy?

Implant ślimakowy to proteza lub urządzenie częściowo przywracające zdolność słyszenia. Jak to możliwe? Dzięki transformacji sygnałów akustycznych w elektryczne przekazywane bezpośrednio do nerwu przedsionkowo-ślimakowego.

Proteza składa się z dwóch części:

  • Wewnętrznej: receptora lub stymulatora.
  • Zewnętrznej: mikrofonu, procesora i transmiter.

Część wewnętrzna umiejscawiana jest wewnątrz czaszki, a zewnętrzna za małżowiną uszną.

Podczas działania mikrofon wychwytuje dźwięki i wysyła je do procesora, który je odczytuje i interpretuje. Następnie informacja dociera do transmitera, a potem do receptora. W receptorze zamyka się cykl emisji sygnałów elektrycznych stymulujących nerw słuchowy.

Aparaty słuchowe także pomagają osobom niedosłyszącym, ale ich mechanizm działania jest zupełnie inny.

Dane historyczne

Powodem, dla którego 25 lutego ustanowiono międzynarodowym dniem implantu ślimakowego jest powiązanie tego dnia z rokiem 1957 i lekarzami Charlesem Eyries i André Djourno. Jednak obchody tego dnia znane są nam od roku 2009.

Wszystko zaczęło się we Francji, gdzie pracując nad poprawą słuchu i pacjentów zastosowano miedziany drucik u osoby ze zdiagnozowaną głuchotąW rezultacie osoba ta była w stanie odczytać sekwencje mowy.

Na tej podstawie lata później stworzono implant. Do jego powstania przyczynił się W. House, który wprowadził złotą elektrodę do ślimaka. G.M. Clark z Australii z kolei większe zaufanie pokładał w implancie zaprojektowanym przez Roda Soundersa z 1978 roku.

Kto potrzebuje implantu ślimakowego?

Dzięki międzynarodowym działaniom udało się naświetlić potrzebę stosowania implantu ślimakowego u osób, które niedosłyszą.

Implantu potrzebują następujące grupy osób:

  • Osoby niesłyszące lub mocno niedosłyszące: o ile nie pomagają im aparaty słuchowe. Osoby, które mogą stosować aparaty nie potrzebują implantów.
  • Ludzie, którzy nie są w stanie rozumieć mowy: w przypadku dużych trudności z rozumieniem mowy i problemów z komunikacją.
  • Osoby starsze cierpiące z powodu niedosłuchu: w przypadkach, gdy niedosłuch jest na tyle poważny, że zdolności komunikacyjne zostają upośledzone.
  • Osoby z ciężkim obustronnym niedosłuchem czuciowo-nerwowym: chodzi o utratę słuchu wskutek poważnego uszkodzenia nerwu słuchowego.

Ustalanie, kto potrzebuje implantu opiera się na badaniach. Konieczne jest wykonanie następujących:

  • Audiometria.
  • Tomografia.
  • Badanie psychologiczne.
  • Rezonans magnetyczny.

W jaki sposób implant ślimakowy ułatwia życie?

Międzynarodowy dzień implantu ślimakowego ma za zadanie poszerzać świadomość i docierać do osób niedosłyszących, by poprawiać jakość ich życia. Poniżej tłumaczymy, w jaki sposób implant wspiera rozwój osób dotkniętych niedosłuchem.

Ułatwiona nauka

Niedosłuch utrudnia rozumienie świata i naukęImplant ślimakowy ułatwia internalizację wiedzy i języka.

Chociaż postęp może być powolny w przypadku osób, które nie słyszały wcześniej, zmiany są wyraźne.

Wykonywanie telefonów

Możliwości komunikacyjne rozciągają się na prowadzenie rozmów telefonicznych, gdyż u niektórych pacjentów udaje się osiągnąć stan, w którym rozumieją mowę bez patrzenia na usta mówiącego.

Słuchanie muzyki i głosów

Doświadczenie słuchania muzyki i cieszenia się głosami uważane jest za całkowicie normalne. Opcji rozrywki służącej kanalizowaniu stresu i zdrowiu emocjonalnemu jest coraz więcej.

Poprawa mowy

W skrajnych przypadkach implant ślimakowy nie jest w stanie przywrócić pacjentowi pełni słuchu. Jednak umożliwia lepsze kontrolowanie mowy i ułatwia komunikację z otoczeniem.

Osoby niedosłyszące nie mogą cieszyć się czymś tak prostym jak słuchanie muzyki.

Większe zaufanie

Strach przed nieskutecznym lub niespójnym komunikowaniem staje się mniej dotkliwy. Rośnie więc zaufanie, co wpływa pozytywnie na zachowanie i szczęście oraz skutkuje większą sprawczością.

Powrót do samodzielności

Zgodnie z tym, co publikuje Narodowa Biblioteka Medyczna USA, implant ślimakowy pozwala dorosłym na usamodzielnienie się. Innymi słowy, przywraca im pewność przy wykonywaniu codziennych czynności oraz w interakcjach społecznych, pozwala na jasne wyrażanie się i planowanie przyszłości.

Międzynarodowy dzień implantu ślimakowego: medycyna i technologia

Międzynarodowy dzień implantu ślimakowego przypomina zatem o tym, że medycyna i technologia są w stanie poprawiać jakość życia osób niepełnosprawnych.

Osoby, które chciałyby mieć implant powinny najpierw przyjrzeć się przebiegowi zabiegu chirurgicznego krok po kroku, ocenić potencjalnego ryzyko i poznać szczegóły rehabilitacji. Słuch to bowiem podstawa komunikacji!


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.