Ibuprofen i koronawirus - niebezpieczna kombinacja?

Ogólnie dostępne wytyczne zalecają, aby paracetamol był pierwszą opcją wybieraną w przypadku leczenia gorączki. Jednak wielu ekspertów wskazuje również, że nie ma żadnych dowodów na to, że ibuprofen stosowany w przypadku choroby COVID-19 może wywoływać jakieś powikłania lub skutki uboczne.
Ibuprofen i koronawirus - niebezpieczna kombinacja?

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia, 2023

Według hiszpańskiej Agencji ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (AEMPS), nie ma dowodów sugerujących, że ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zaostrzyć objawy choroby spowodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dlaczego więc niektórzy specjaliści uważają, że ibuprofen i koronawirus stanowią niebezpieczną kombinację?

Obecnie czekamy na opinię ekspertów, którzy kończą prowadzić badania w tej konkretnej sprawie. Z tego powodu też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby pomijać ibuprofenu, chyba że lekarz zaordynuje Ci inaczej.

Wspomniane powyżej badania mają zostać zakończone w maju. Mimo tego, mając już teraz liczne dostępne informacje, AEMPS (oryg. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ostrzega o poziomie złożoności związanym z ustalaniem, czy ibuprofen naprawdę pogarsza stopień infekcji koronawirusem.

Ibuprofen stosuje się w leczeniu początkowych objawów infekcji. Z tego też powodu nie ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między tymi czynnikami nie należy do zadań trywialnych.

Europejska Agencja Leków (oryg. European Medicines Agency – EMA) ściśle monitoruje sytuację. Zapowiedziała także, że ​​dokona przeglądu wszelkich nowych informacji na ten temat w kontekście obecnej pandemii.

Jednak w tej chwili EMA przypomina także, że nie ma obecnie jeszcze naukowych dowodów na powiązanie między ibuprofenem a pogorszeniem stanu pacjenta zmagającego się z chorobą COVID-19.

Ibuprofen, czy paracetamol jako pierwszy wybór w przypadku gorączki?

Ogólnie dostępne wytyczne zalecają, aby paracetamol był pierwszą opcją wybieraną w przypadku leczenia gorączki. Jednak wielu ekspertów wskazuje również, że nie ma żadnych dowodów na to, że ibuprofen stosowany w przypadku choroby COVID-19 może wywoływać jakieś powikłania lub skutki uboczne.

W przypadku gorączki zawsze pierwszym wyborem powinny być takie opcje jak paracetamol.

Arkusze informacyjne dotyczące leków zawierających ibuprofen już teraz stwierdzają, że ibuprofen może maskować objawy niektórych zakażeń. AEMPS sugeruje zatem, że jego stosowanie może opóźnić diagnozę, umożliwiając infekcjom osiągnięcie bardziej zaawansowanych stadiów.

Tabletki i woda

Powinieneś jednak zauważyć, że organizacja ta ogólnie rzecz biorąc odnosi się do szerokiej gamy infekcji. Nie skupia się wyłącznie na zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2. Dostępne wytyczne zalecają, aby naszym pierwszym wyborem był paracetamol w leczeniu gorączki.

Jednak AEMPS stwierdza, że obecnie nie ma dowodów, aby odradzać stosowanie ibuprofenu w leczeniu lekkich objawów choroby COVID-19. W obu przypadkach powinniśmy stosować lek zgodnie z zawartą w nim ulotką lub zaleceniem lekarza. Ponadto najlepiej będzie też przyjmować najniższe zalecane dawki.

Czy ibuprofen i koronawirus to niebezpieczne połączenie?

Kontrowersje wywołał niedawno francuski minister zdrowia Olivier Véran. Za pośrednictwem swojego konta na Twitterze ostrzegł on, że przyjmowanie ibuprofenu i innych leków przeciwzapalnych może pogorszyć stan infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

Tymczasem hiszpańska Agencja Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (AEMPS) zapewnia, że obecnie nie ma dowodów na to, że ibuprofen pogarsza zakażenie powodujące chorobę COVID-19.

Ta sama uwaga dotyczy stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W związku z tym nie ma powodu, aby pacjenci, którzy obecnie przyjmują ten lek z powodu innych chorób, zaprzestali tej metody leczenia.

Ibuprofen czy paracetamol?

Nie ma obecnie dowodów sugerujących zaprzestanie stosowania ibuprofenu w przypadku drobnych objawów chorobowych. Jednak lekarze sugerują jednak rozważenie paracetamolu jako leku pierwszego wyboru.

Francja i Hiszpania nie zgadzają się co do tego, który z tych leków należy wybrać w celu zwalczania infekcji koronawirusowej. Francuski minister zdrowia Olivier Véran twierdzi, że przyjmowanie leków przeciwzapalnych może zaostrzyć przebieg choroby COVID-19 i że paracetamol jest lepszym wyborem.

Paracetamol

Z kolei hiszpańska Agencja Leków i Produktów Zdrowotnych (AEMPS) odrzuciła jednak twierdzenia francuskiego ministra. Ponadto zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (oryg. World Health Organization – WHO), jak i Europejska Agencja Leków (EMA) przyłączyły się do stanowiska AEMPS.

Organizacje te stwierdziły również, że nie ma obecnie dowodów na to, że ibuprofen może pogorszyć stan zdrowia osoby z chorobą koronawirusową.

Tymczasem hiszpańskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Społecznej (oryg. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. – SEMFYC) wezwało członków społeczności naukowej do pomocy w rozwikłaniu tego problemu. Poprosiło ono o wsparcie w zapobieganiu rozpowszechnianiu wiadomości, które nie są oparte na udowodnionych faktach naukowych.

Czy istnieją dowody na związek między zakażeniem koronawirusem a negatywnym wpływem ibuprofenu?

W momencie pisania tych słów praktycznie nie ma żadnych naukowo uzasadnionych wyników badań klinicznych, które mogłyby dostarczyć odpowiedzi na wiele różnych pytań na temat tej zależności w przypadku infekcji wirusem SARS-CoV-2.

Większość dostępnych danych pochodzi z szerokiego zakresu badań epidemiologicznych. Wspomniane powyżej organizacje uważają, że na podstawie wyników tych badaniach nie można jeszcze ustalić związku przyczynowo-skutkowego.

Analogicznie rzecz biorąc, żadne konkretne dane dotyczące skutków ubocznych i efektów niepożądanych stosowania tych leków nie są dostępne w krajowych i międzynarodowych agencjach zajmujących się nadzorem nad rynkiem lekarstw.

Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: Leki generyczne – 5 ważnych pytań na ich temat

Tak więc zażywać ibuprofen, czy nie?

Grupa robocza zajmująca się kwestią chorób zakaźnych hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Społecznej (SEMFYC) stwierdziła, że nie należy odradzać stosowania leków takich jak ibuprofen. O ile rzecz jasna nie pojawią się dodatkowe badania naukowe uzasadniające, że nie należy ich podawać.

W każdym razie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby najpierw stosować paracetamol w przypadku występowania gorączki i bólu. Na przykład pacjenci z chorobą nerek powinni całkowicie unikać zażywania ibuprofenu.

Ogólnie rzecz biorąc, wybór jednej lub drugiej opcji zależy od indywidualnych cech danego pacjenta i konkretnej choroby. Dlatego też pamiętaj o tym, aby zawsze zasięgnąć profesjonalnej porady lekarskiej przed zastosowaniem tego, czy innego leku.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.