Dzień Kobiet: Symbol walki o lepsze jutro kobiet

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego świętujemy co roku Dzień Kobiet? Dowiedz się z naszego artykułu, jak ogromne znaczenie ma to święto.
Dzień Kobiet: Symbol walki o lepsze jutro kobiet

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca, 2019

Dzień Kobiet nie jest zwykłym świętem. Dzień ten ma na celu podniesienie w społeczeństwie świadomości dotyczącej praw kobiet. Data 8 marca przypomina nam o tym, że przed kobietami jest jeszcze długa droga, zanim w pełni wywalczą dla siebie pełne równouprawnienie.

Równość płci to cel, do którego zbliżamy się stabilnie, ale bardzo małymi krokami. Zanim cel ten zostanie osiągnięty, kobiety czeka dużo pracy i walki o własne prawa.

Dlatego właśnie Dzień Kobiet to data, której najważniejszym aspektem wcale nie są życzenia, kwiaty czy prezenty wręczane partnerkom, mamom czy siostrom.

Dzień Kobiet – jakie ma znaczenie?

Święto tak wyjątkowe, jak Dzień Kobiet to doskonała okazja do rozważań nad tym, co możemy wspólnie zrobić, aby stworzyć bardziej egalitarne społeczeństwo. Kroki podejmowane dziś w tym zakresie kształtują przyszłość dla dorastających obecnie dziewczynek.

Musimy zastanowić się jak wykreować środowisko, w którym obydwie płcie mają równe prawa i w którym zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają równe szanse.

Zanim zostaną zatarte wszelkie różnice w traktowaniu obydwu płci, minie jeszcze dużo czasu i będzie to wymagało ogromnego nakładu pracy.

kobieta twarz

Od 1949 roku, kiedy to Simone de Beauvoir napisała słynny esej pod tytułem “Druga płeć”, bardzo dużo się zmieniło.

Po pierwsze, 50 lat później Helen Fisher, znana amerykańska antropolożka opublikowała “Pierwszą płeć”, w której zwróciła uwagę na następujące kwestie:

 • Wrodzona zdolność kobiet do zmieniania świata.
 • Umiejętności i zdolności kobiet do rozwiązywania problemów rozwijają się w społeczeństwie w bardzo szybkim tempie.
 • Kobiety nie są ani lepsze ani gorsze od mężczyzn. Podkreślają to organizacje działające na całym świecie na rzecz kobiet, wskazujące na konieczność równego podziału ról, obowiązków i stanowisk.
 • Jednym z największych wyzwań stojących przed kobietami jest konieczność połączenia pracy zawodowej z możliwością dbania o rodzinę.
 • Ze względu na stereotypy dotyczące płci, kobiety nie są odpowiednio reprezentowane w niektórych sektorach zawodowych.

Obecnie jednym z najważniejszych zadań stojących przez organizacjami walczącymi o równouprawnienie jest zakończenie patriarchalnego systemu, w którym to kobieta ma zajmować się domem i rodziną.

Kobieta nie powinna przecież nigdy zostać zmuszana do rezygnacji z kariery zawodowej tylko dlatego, że została matką.

“Zdefiniuj sukces na swój sposób, osiągnij go na własnych warunkach, stwórz życie, które napełni cię dumą”

-Anne Sweeney-

Kobiety muszą otrzymać szerszy zakres praw

W 2014 r., podczas 58. sesji Komisji do spraw Statusu Kobiet działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiono osiem Milenijnych celów rozwoju. Jednym z nich była potrzeba zapewnienia kobietom środków i narzędzi, które umożliwiłyby im korzystanie z pełni praw.

Czasem w dyskusji na ten temat pojawiają się pewnie nieporozumienia dotyczące przyznania kobietom dodatkowych praw.

Nie chodzi bynajmniej o to, aby kobiety miały szerszy zakres praw, niż mężczyźni, ale o to, by miały one szansę zaistnieć, zawalczyć o siebie i korzystać z szans, które są obecnie poza ich zasięgiem.

kobieta i roślinka

Aby lepiej zrozumieć to założenie, najlepiej jest bliżej przyjrzeć się tekstowi opublikowanemu przez ONZ, w którym to znajduje się plan działania, dzięki któremu kobiety mają otrzymać szerszy zakres praw.

Jego najważniejsze punkty to:

 1. Promowanie równouprawnienia na poziomie wszystkich instytucji.
 2. Sprawiedliwe traktowanie mężczyzn i kobiet w miejscach pracy – brak dyskryminacji oraz poszanowanie i obrona praw ludzkich.
 3. Zapewnienie wszystkim pracownikom zdrowych i bezpiecznych warunków pracy.
 4. Promowanie edukacji, szkoleń i rozwoju zawodowego wśród kobiet.
 5. Rozszerzanie zakresu praw kobiet poprzez praktyki stosowane na wszystkich poziomach prowadzenia firmy.
 6. Promowanie równouprawnienia poprzez lokalne inicjatywy i lobbing.
 7. Ewaluacja i publikowanie wyników postępu w działaniach na rzecz równouprawnienia płci.

“Najlepszą ochroną każdej kobiety jest jej odwaga.”

-Elizabeth Cady Stanton-

Dzień Kobiet to walka o lepsze jutro dla dzisiejszych dziewczynek

Dzieci są naszą przyszłością. To my – żyjący w tej chwili dorośli – mamy za zadanie tworzenie egalitarnego społeczeństwa jutra.

dziewczynka z kwiatkiem

Czas już zawalczyć o nasze marzenia dzięki równouprawnieniu i jednakowym szansom.

 • Nauczymy dziewczynki jak być odważnymi, asertywnymi i silnymi.
 • Nie popadajmy w pułapkę oceniania dziewczynek na podstawie ich wyglądu.
 • Kiedy rozmawiamy z dziewczynką, nie mówmy jej jaka jest piękna ani nie chwalmy sukienki, jaką ma na sobie. Zapytajmy ją o to, jaką książkę obecnie czyta, co lubi albo kim chce zostać gdy dorośnie.
 • Naszym zadaniem jest pomóc naszym córkom obrać cel i wspomóc je w jego osiągnięciu. Zachęcajmy je do rozwoju i wytrwałości. Pozwólmy im, aby były kreatywne, odważne i asertywne.

Podsumowując, Dzień Kobiet powinien zachęcić nas do zastanowienia się nad tym, co każdy z nas robi aby wypromować równouprawnienie płci. Musimy stworzyć świat, w którym każda osoba ma prawo do szczęśliwego i swobodnego rozwoju w wybranej przez siebie dziedzinie.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za osiągnięcie tego celu i każdy z nas ma w tym zakresie ważną rolę do odegrania.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.