Czym jest zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych?

Czym jest zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych?

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2023

Kiedy pacjenta nagle przestaje przyjmować leki przeciwdepresyjne, może rozwinąć się u niego zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych. Ryzyko jego wystąpienia różni się w zależności od stosowanych antydepresantów.

Zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych pojawia się, gdy pacjent nagle przestaje zażywać przepisane mu leki. Ryzyko jego rozwoju wzrasta, gdy leczenie trwało już od czterech do sześciu tygodni.

Zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych pojawia się, kiedy nagle przestajesz przyjmować antydepresanty. Organizm nie jest w stanie dostosować się do nagłego spadku poziomu serotoniny w synapsach, który pojawia się w wyniku odstawienia leków.

Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) to grupa leków stosowanych w leczeniu depresji. Serotonina, neuroprzekaźnik, to substancja wykorzystywana przez nerwy do przesyłania sobie nawzajem wiadomości.

Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny działają na zasadzie spowalniania procesu resorpcji serotoniny przez neurony, które ją wydzielają.

Zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych i jego objawy

Serotonina - zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych

Objawy zespołu odstawienia leków przeciwdepresyjnych pojawiają się w wyniku nagłego spadku poziomu serotoniny i zazwyczaj utrzymują się przez kilka tygodni. Zaliczamy do nich:

  • Mdłości
  • Drżenie
  • Ból głowy
  • Niepokój
  • Zaburzenia snów i śnienia

Poza tym mogą pojawić się także objawy przypominające grypę, takie jak dreszcze i ból mięśni. Kolejny istotny aspekt, na który należy zwrócić uwagę, to fakt, że po odstawieniu środków antydepresyjnych może dojść do ponownego pojawienia się depresji. Czasami trudno jest odróżnić objawy odstawienia od objawów depresji.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zespołu odstawienia leków przeciwdepresyjnych, porozmawiaj ze swoim lekarzem zanim przestaniesz przyjmować antydepresanty. Zazwyczaj zaleci on stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni lub dłużej. Dzięki temu Twój organizm będzie miał szansę przyzwyczaić się do braku leków.

Jednak w niektórych przypadkach lekarz może przepisać na krótko inne antydepresanty lub inne leki, które pomogą zmniejszyć objawy. Dzięki temu pomożesz swojemu organizmowi przyzwyczaić się powoli do zmian.

Dane dotyczące zespołu odstawienia leków przeciwdepresyjnych

Rysunek mózgu ścieranego gumką

Analiza raportowanych reakcji niepożądanych na selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny w Zjednoczonym Królestwie wykazała, że objawy odstawienia były częściej związane z paroksetyną niż z innymi lekami z tej grupy, takimi jak sertralina, fluwoksamina i fluoksetyna.

Z badań tych wynika, że zmiany w występowaniu zespołu odstawienia leków przeciwdepresyjnych wiążą się z farmakokinetyką każdego z leków antydepresyjnych.

Zwłaszcza takie leki jak paroksetyna, których okres połowicznego rozpadu i eliminacji jest dość krótki i wynosi około 21 godzin, w połączeniu z faktem, że jej produkty przemiany materii są nieaktywne, wspierają występowanie objawów zespołu odstawienia leków przeciwdepresyjnych.

Z kolei w przypadku takich leków jak fluoksamina istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia objawów zespołu odstawienia leków przeciwdepresyjnych. Dzieje się tak, ponieważ okres ich rozpadu i eliminacji jest dłuższy i wynosi od dwóch do trzech dni.

Co więcej, produkty przemiany materii takich leków są aktywne, a ich okres rozpadu wynosi od 6 do 9 dni.

Kiedy leczenie antydepresantami zostaje nagle przerwane, pacjent musi mieć świadomość ryzyka wystąpienia tych objawów. Musi również wziąć pod uwagę rodzaj leków antydepresyjnych, jakie przyjmuje, oraz ich farmakokinetykę.

Jednak kiedy nadejdzie czas, aby odstawić wszystkie antydepresanty z tej grupy, eksperci zalecają stopniowo zmniejszać dawkę, aby uchronić się przed wystąpieniem takich problemów. Dotyczy to zwłaszcza leków o krótkim okresi rozpadu, takich jak paroksetyna.

Podsumowanie

Kiedy pacjent nagle przestaje przyjmować selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, może wystąpić u niego zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych. Ten zespół może objawiać się w formie zawrotów głowy, uczucia kłucia, dreszczy, mdłości, niepokoju, palpitacji serca, problemów ze snem, podirytowania, pobudzenia oraz bólów głowy.

Przeprowadzone badania wykazały, że zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych występuje częściej w przypadku nagłego przerwania stosowania leków, które mają krótki czas rozpadu i są szybko usuwane z organizmu. Ryzyko jego rozwoju jest jeszcze większe, jeśli produkty przemiany materii leków antydepresyjnych nie są aktywne.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.