Części serca i ich funkcje - poznaj lepiej ten ważny dla nas organ

Serce jest bardzo złożonym i niezbędnym organem do życia. Podsumowując, możemy powiedzieć, że składa się z czterech wnęk i zastawek, które pozwalają krwi zawsze płynąć we właściwym kierunku.
Części serca i ich funkcje - poznaj lepiej ten ważny dla nas organ
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Serce jest jednym z podstawowych organów potrzebnych do życia i głównym narządem naszego układu krążenia. Odpowiada za pompowanie natlenionej krwi, aby ją doprowadzić do wszystkich obszarów naszego ciała. Chociaż zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tego organu, niewiele osób dobrze zna poszczególne części serca i ich funkcjonowanie.

Części serca są liczne, choć mówiąc bardzo skrótowo można stwierdzić, że jest ono podzielone na cztery główne części: przedsionki i komory. Istnieje jednak wiele innych niezbędnych elementów, które umożliwiają sercu prawidłowe funkcjonowanie.

Serce jest prawie całkowicie zbudowane z tkanki mięśniowej. Ta tkanka pozwala mu kurczyć się i rozszerzać, przez co stale pompuje krew. W tym artykule wyjaśniamy, jakie są najważniejsze części serca i na czym polega ich sposób funkcjonowania.

Części serca: komory

Serce posiada wiele różnych części, ale przede wszystkim musimy wiedzieć, że wszystkie działają w doskonale skoordynowany sposób. Dzięki temu krew przepływa we właściwym kierunku z niezbędną siłą.

Części serca

Po pierwsze, musimy wiedzieć, że serce posiada w swej strukturze nie wypełnione niczym jamy, lub komory. Na serce składają się więc cztery jamy, z którym dwie nazywamy przedsionkami a dwie pozostałe komorami. Ponadto organ ten dzieli się na lewą i prawą część.

Jeśli chodzi o ich wzajemne połączenia, lewy przedsionek styka się przez zastawkę mitralną z lewą komorą. Z kolei prawy przedsionek styka się z komorą po tej samej stronie przez zastawkę trójdzielną.

Lewy przedsionek

Lewe przedsionek to jama, która otrzymuje krew bardzo bogatą w tlen. Ta krew płynie z płuc poprzez żyły płucne. Krew przechodzi do lewej komory przez zastawkę mitralną.

Lewa komora

Kiedy otwiera się zastawka mitralna, krew przepływa do komory z powodu różnicy ciśnień. W ten sposób lewa komora otrzymuje natlenioną krew, którą następnie przepycha do aorty. To znaczy, kiedy lewa komora kurczy się, krew przepływa do tętnicy aorty, aby następnie rozprzestrzeniać się po całym ciele. W tym miejscu znajduje się również zastawka aortalna.

Prawy przedsionek

To kolejna część serca, która znajduje się w górnej części. Prawy przedsionek otrzymuje krew ubogą w tlen, która dostaje się tu przez żyłę główną. Ta krew przechodzi do prawej komory przez zastawkę trójdzielną.

Prawa komora

To ostatnia z jam serca. Prawa komora pozwala krwi przedostać się do płuc przez tętnice płucne. Tam następuje wymiana gazowa, która powoduje natlenienie krwi.

Inne części serca: zastawki

Zastawki to struktury, o których już wspomnieliśmy omawiając budowę przedsionków i komór. Znajdują się przy wejściu i wyjściu z tych jam. Pozwalają na przepływ krwi tylko w jednym kierunku. Oznacza to, że umożliwiają przepływ krwi na przykład z przedsionków do komór i zapobiegają jej cofnięciu się do przedsionków. Są to:

Anatomia serca
  • Zastawka mitralna po lewej stronie.
  • Zastawka trójdzielna, po prawej stronie.

Jednak możemy również znaleźć zastawki w tętnicach płucnych i aorcie. Ich funkcja jest taka sama: zapobieganie powrotowi krwi do przedsionków i komór. Taka budowa serca sprawia, że ​​bicie serca skutecznie kieruje obiegiem krwi.

Jakie są najmniej znane części serca?

Chociaż jamy i zastawki są najlepiej znanymi częściami serca, istnieją jeszcze inne podstawowe struktury tego narządu. Najpierw poznamy bliżej węzeł zatokowy.

Węzeł zatokowy to struktura, która działa jako rozrusznik serca. Oznacza to, że generuje on impulsy elektryczne, które następnie zostaną przekształcone w ruchy skurczowe mięśni serca.

Z drugiej strony znajdujemy natomiast węzeł przedsionkowo-komorowy. Jest również niezbędny do bicia serca, ponieważ umożliwia prawidłowe przesyłanie impulsu generowanego w węźle zatokowym. To samo dotyczy tak zwanego pęczka Hisa, czyli pęczka przedsionkowo-komorowego i i włókna Puriniego, czyli rozgałęzienia końcowego.

Podsumowując

Serce jest bardzo złożonym organem, niezbędnym do życia. Podsumowując, możemy powiedzieć, że składa się z czterech jam i zastawek, które pozwalają krwi zawsze płynąć we właściwym kierunku. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że istnieją mniej znane struktury, takie jak węzeł zatokowy, które umożliwiają prawidłowe wytwarzanie i przekazywanie impulsu elektrycznego.

Podobnie ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją naczynia krwionośne, które łączą się z każdą jamą. Ponadto nie możemy zapominać, że tętnice wieńcowe są odpowiedzialne za doprowadzenie dopływu krwi do samego serca.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.