Choroba Alzheimera: jak rozpoznać objawy?

· Kwiecień 6, 2018
Z tego artykułu dowiesz się, jak wykryć objawy choroby Alzheimera. Ta informacja może być przydatna podczas wizyty u lekarza.

Ponieważ choroba Alzheimera zazwyczaj dotyka starszych ludzi, naturalnie nasuwają się następujące pytania: czy możliwe jest wykrycie choroby z wyprzedzeniem? Jakie są objawy Alzheimera? Skąd mam wiedzieć, kiedy należy zabrać członka mojej rodziny do lekarza?

Należy pamiętać, że choroba Alzheimera jest spowodowana degeneracją komórek mózgowych i utratą masy mózgu. To z kolei powoduje utratę pamięci i wpływa na zachowanie, a także interakcje społeczne.

Powodem, dla którego wczesna diagnoza jest ważna, jest to, że chociaż choroba Alzheimera jest nieuleczalna, istnieją pewne metody leczenia, które mogą spowolnić jej postępowanie i złagodzić niektóre objawy.

Choroba Alzheimera: czy można rozpoznać pierwsze objawy?

Trwające wciąż badania, mają na celu wczesne wykrycie tej choroby w jej początkowym stadium. Wciąż jednak nie wynaleziono skutecznej metody leczenia, a pewne są jedynie pojawiające się objawy.

Jeśli te objawy występują równolegle – to znaczy, występują w tym samym czasie lub w tym samym okresie – zaleca się natychmiastową wizytę u specjalisty. Neurolog będzie w stanie potwierdzić, czy to choroba Alzheimera i jak ją kontrolować, lub spowolnić jej rozwój jej rozwój.

Postępująca choroba

Niestety, choroba Alzheimera pogarsza się z czasem. Istnieją pewne etapy jej rozwoju, które można zidentyfikować. Na początku choroba przebiega łagodnie. W tym czasie pacjent staje się nieco wolniejszy.

Osoby dotknięte chorobą zwykle zaczynają tracić umiejętności językowe. Ponadto mogą one zagubić się w rozmowie i mieć trudności z podążaniem za własnym tokiem myślenia, a także innych osób. Zdarza się również że tracą energię i czują się wyczerpani.

Mogą doświadczać trudności, gdy próbują uczyć się nowych rzeczy lub wykonują nowe zadania.

choroba Alzheimera

Objawy te mogą jednak nie zostać zauważone i mogą być mylone z normalnym procesem starzenia.

Choroba Alzheimera: objawy

Istnieją dodatkowe objawy, pojawiające się w umiarkowanym stadium choroby, które są bardziej charakterystyczne dla Alzheimera, a zatem łatwiejsze do zidentyfikowania.

Utrata pamięci krótkotrwałej

Nawracającym objawem u osób z chorobą Alzheimera jest utrata pamięci krótkotrwałej. Nie będą pamiętać tego, co powiedzieli kilka minut temu, albo mogą wielokrotnie zadawać to samo pytanie.
Osoby te mają też tendencję do zapominania gdzie zostawili pewne przedmioty.

Pacjenci z chorobą Alzheimera będą mogli z drugiej strony doskonale pamiętać wydarzenia, które miały miejsce wiele lat wcześniej.

choroba Alzheimera

Utrata poczucia czasu i przestrzeni

Pewne daty zostają zapomniane, a inne punkty odniesienia utracone, na przykład pora roku. Z tego powodu osobom z chorobą Alzheimera bardzo łatwo jest się zgubić, gdyż zapominają w jaki sposób dotarli do określonego miejsca lub trasy, którą podróżowali.

Trudności z rozumowaniem

Problemy pojawiają się wraz z rozumowaniem lub operowaniem liczbami i niemożliwe staje się tworzenie planów. Ich sekwencyjne racjonalne myślenie zostaje zaburzone. Oznacza to, że trudno jest im kontrolować swoje rachunki lub wykonywać czynności w krokach, takich jak gotowanie.

Ograniczenia w wykonywaniu zwykłych codziennych czynności

Osobom cierpiącym na Alzheimera może być trudno wziąć kąpiel lub prysznic, wrócić samodzielnie do domu, wykonywać czynności związane z pracą zawodową i wiele innych.

choroba Alzheimera

Zmiany emocjonalne

U chorych często pojawiają się zaburzenia depresyjne, podobnie jak stany lękowe lub drażliwość. Ogólnie rzecz biorąc, osobowość chorego na Alzheimera ulega zmianom.

Problemy z rozpoznawaniem obrazów i obiektów

Zmiany w widzeniu są również częste. Mogą występować komplikacje związane z czytaniem, oceną odległości między przedmiotami lub z percepcją kolorów.

Utrata biegłości w posługiwaniu się językiem

Pacjenci z chorobą Alzheimera będą mieli trudności z wyrażeniem tego, co chcą powiedzieć i może dojść do zamieszania. Jedną z typowych cech behawioralnych jest zatrzymanie rozmowy, aby spróbować zapamiętać jakąś nazwę. Mimo dużych starań mogą nie uzyskać oczekiwanych rezultatów.

Pacjent z chorobą Alzheimera może również wymyślać nowe słowa, gdy nie może znaleźć odpowiedniego słowa dla jakiejś rzeczy.

choroba Alzheimera. Starsze małżeństwo

Problemy z oceną sytuacji

Osoba cierpiąca na Alzheimera może bez  powodu rozdawać pieniądze członkom rodziny bądź nieznajomym, lub płacić więcej, niż powinna np. w sklepie. Może odejść od lady, nie czekając na resztę.

W bardziej zaawansowanych stadiach choroby, pacjent nie może już samodzielnie podejmować decyzji. Wykrywanie objawów choroby Alzheimera może być bardzo skomplikowane. Nie wszystkie symptomy występują w tym samym czasie lub w taki sam sposób u wszystkich.

Najlepiej jest udać się do specjalisty, gdy zaobserwujesz objawy, które mogą być sygnałem ostrzegawczym. Najpierw wyklucz wszystkie inne zaburzenia a następnie rozpocznij odpowiednie leczenie.