Brak wierności: czy każdy z nas postrzega to inaczej?

Chociaż każdy przypadek jest inny, okazuje się, że kobiety bardziej cierpią z powodu niewierności emocjonalnej. Natomiast w przypadku mężczyzn niewierność fizyczna powoduje ból nie do zniesienia.
Brak wierności: czy każdy z nas postrzega to inaczej?

Ostatnia aktualizacja: 25 marca, 2019

Wiele osób, które odkryły brak wierności partnera, zadaje sobie pytanie: „Czy można pokonać taką próbę, czy nie?”. Odpowiedź jest bardzo złożona, ponieważ to „przejście do porządku” nad zdradą zależy od wielu czynników. Na przykład od zaufania, jakie istniało wcześniej.

Ale również od czasu trwania niewierności, od tego jak bardzo była ukrywana a także od sposobu jej odkrycia i wieku innych czynników.

Rozczarowanie w związku to uczucie, które pojawia się, jeśli dowiadujemy się, że w naszej relacji istnieje jeszcze trzecia osoba. U zdradzonej osoby rodzą się negatywne uczucia w stosunku do niewiernego partnera, które niszczą dotychczasowe wyobrażenie jakie o nim miała. Znika podziw i zaufanie, aspekty, których nie będzie łatwo z powrotem odbudować.

Dla każdej pary niewierność jest skomplikowanym momentem, który w wielu przypadkach może doprowadzić do ostatecznego załamania relacji. Jednak nie każdy postrzega brak wierności, czy to w sferze seksualnej czy emocjonalnej, w taki sam sposób.

Jak mężczyźni i kobiety postrzegają brak wierności?

Mężczyźni i kobiety różnią się sposobem, w jaki odbierają niewierność partnera. Mężczyźni generalnie cierpią bardziej z powodu niewierności seksualnej niż kiedy odkryją niewierność emocjonalną.

W przeciwieństwie do nich, kobiety oceniają brak wierności emocjonalnej, jako tylko nieznacznie bardziej bolesny niż dowody na brak wierności seksualnej. Dlatego w obu przypadkach przebaczenie jest tak trudne dla kobiet, że raczej wolą zakończyć związek, niż żyć z niewiernym partnerem.

Kobieta i mężczyzna i brak wierności.

Emocjonalna niewierność występuje, gdy jedna strona związku rozwija poważną relację emocjonalną z inną osobą, o wiele bardziej intymną niż przyjaźń. Obejmuje to nadmierne fantazjowanie o innej osobie albo pozostawienie partnera samego, aby angażować się w zajęcia, w których wcześnie zwykle uczestniczył.

Niewierność seksualna natomiast ma miejsce, gdy jeden z partnerów jest zaangażowany w cielesny związek z inną osobą.

Reakcje na brak wierności

Brak wierności może spowodować tak głębokie niezadowolenie z relacji, że dochodzi do separacji. Jednak w niektórych przypadkach problemy mogą wynikać z różnych sposobów, w jaki każda ze stron definiuje zdradę.

Idąc tym tokiem rozumowania, możemy sklasyfikować trzy rodzaje niewierności: niewierność seksualna, brak wierności w sferze intymnych uczuć i niewierność fantazjowana. Oczywiście przypadek każdej pary będzie miał swoje specyficzne uwarunkowania, ale będzie go można zaliczyć do jednej z tych trzech kategorii.

Szczególnie kobiety mają jednak skłonność do postrzegania pewnych zachowań, jako brak wierności. Wyjaśnieniem tego jest fakt, że kobiety mają znacznie bardziej rozwinięte poczucie wspólnoty niż mężczyźni. (Chodzi o stopień, w jakim dana osoba chce tworzyć i utrzymywać pozytywne więzi interpersonalne).

Co pomoże stawić czoła niewierności

Kontekst, w którym rozwinęła się niewierność, jest kluczowym czynnikiem w ocenie jej powagi, zarówno jeśli chodzi o czas trwania, jak i o stopień zaangażowania emocjonalnego. Fakt, że nastąpiła wymiana uczuć, i że doszło do tego z premedytacją, utrudnia przebaczenie. Tym samym, dalsze utrzymywanie więzi miłości staje się niemożliwe.

Zdradzona kobieta

1. Dystans i czas na przemyślenia

Po wyjaśnieniu lub wykryciu niewierności, osoba poszkodowana musi mieć czas i miejsce na podjęcie decyzji, czy chce lub może wybaczyć zdradę. Chociaż początkowa reakcja to najczęściej niedowierzanie i chęć odrzucenia.

2. Szczerość jako kluczowy czynnik

Znajomość faktów jest niezbędnym aspektem, aby móc zaakceptować i ewentualnie wybaczyć. Istotne jest, aby być tak szczerym, jak to możliwe, ale nie oznacza jednakże wchodzenia w szczegóły. Należy ich unikać, ponieważ powodują tylko dodatkowy nieuzasadniony ból i nie pomagają w przywróceniu zaufania.

3. Całkowite zerwanie kontaktu z trzecią osobą

Konieczne jest również zerwanie jakichkolwiek więzi z trzecią osobą. Nie powinno się szukać żadnych kontaktów ani pretekstów do spotkania. Musimy pozwolić na zamknięcie tego etapu i skoncentrować wysiłki na odbudowie zaufania.

4. Zrozumienie, jakie przyczyny miał brak wierności

Bardzo ważne jest, aby zdradzona strona zrozumiała powody, przyczyny, które doprowadziły do ​​niewierności. W ten sposób możemy wykorzystać tę wiedzę na rzecz poprawy relacji. Możemy również zobaczyć, jakie aspekty należy zrekonstruować i wzmocnić.

5. Rozpoczęcie od nowa

Po zdradzie należy ponownie stworzyć podstawy zaufania. Obie strony muszą się zobowiązać, że pozostawią za sobą to, co się stało. Oznacza to, że strona, która dopuściła się niewierności, zobowiązuje się nie popełnić ponownie tego samego błędu. Natomiast strona poszkodowana musi starać się patrzeć w przyszłość i unikać popadania w oskarżenia i wyrzuty.

Specjaliści zalecają też chodzenie na terapię do profesjonalisty. Podobnie konieczne jest zdobywanie wiedzy na temat tego, jakie są różnice w patrzeniu na brak wierności przez kobiety i mężczyzn.

To pomoże złagodzić niepokój. Jeśli macie jasne cele w związku i jest w nim wystarczająco dużo miłości, nawet tak poważny problem, jak niewierność, można przezwyciężyć bez problemów.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.