Alprazolam - zastosowania i efekty leku

Alprazolam - zastosowania i efekty leku

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca, 2023

Najczęstsze działania niepożądane terapii lekiem takim jak alprazolam, są związane z działaniem farmakologicznym substancji, czyli z depresją w ośrodkowym układzie nerwowym.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Alprazolam: zastosowania i efekty

Stany lękowe

Alprazolam jest lekiem przeciwlękowym należącym do rodziny benzodiazepin. Specjaliści często przepisują ten lek w leczeniu epizodów i ataków związanych z lękiem i depresją.

Chociaż benzodiazepiny mają również właściwości uspokajające, specjaliści często zalecają inne leki, które rzadziej powodują uzależnienie. Jednak alprazolam jest jedną z benzodiazepin, która ma najmniej uzależniające działanie z całej rodziny tych substancji.

Przed szczegółowym omówieniem właściwości leku i poznaniem jego działania w organizmie, ważne jest, aby poznać chorobę, dla której jest on przeznaczony: to nadmierny i chorobliwy niepokój oraz lęki.

Na czym polegają lęki i niepokój?

Tabletki

Po pierwsze, należy pamiętać że lęk może być normalną emocją lub zaburzeniem psychiatrycznym. To, czy jest on częścią zaburzenia, będzie zależeć od intensywności i wpływu, jaki wywiera na życie pacjenta.

W normalnych sytuacjach jest to naturalny składnik działania naszego umysłu, który działa jak mechanizm obronny. Lęk pozwala nam przystosować się do stresujących sytuacji i ochronić nas przed niebezpieczeństwem.

Niemniej jednak istnieją pewne ograniczenia, które odróżniają lęk jako normalną emocję od problemu patologicznego. Stanem niezdrowym staje się, gdy umysł czuje się zagrożony mimo braku elementu wywołującego stan zagrożenia lub utrudnia przystosowanie się do stresującej sytuacji.

Pacjenci opisują lęk jako nagłe poczucie zagrożenia, stresujące oczekiwanie na przyszłość i zmianę równowagi psychosomatycznej przy braku realnego zagrożenia.

Osoby z lękiem często cierpią na:

  • Zmęczenie.
  • Bezsenność.
  • Nadmierne pocenie się.
  • Kołatanie serca.

Alprazolam jest również stosowany w leczeniu pacjentów z objawami lęku i depresji.

Jak to działa: co lek robi w organizmie?

Reakcja biologiczna

Benzodiazepiny działają na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) i mogą wywoływać w nim wszelkiego rodzaju skutki. Wśród tych efektów są uspokojenie i hipnoza, a także rozluźnienie mięśni szkieletowych i działanie przeciwdrgawkowe.

Niedawne dowody naukowe wskazują, że benzodiazepiny zawdzięczają swoje działanie zdolności do wiązania kwasu gamma-aminomasłowego z kompleksem receptorów GABA. GABA to hamujący neuroprzekaźnik, który wywiera wpływ na określone podtypy receptorów zwane GABA-A i GABA-B.

Co to jest neuroprzekaźnik? GABA, podobnie jak inne substancje, takie jak serotonina czy adrenalina, są substancjami chemicznymi syntetyzowanymi w organizmie i odpowiedzialnymi za przekazywanie sygnałów z jednego neuronu do drugiego.

W zależności od neuroprzekaźnika będą transmitować jeden rodzaj sygnału lub inne, wyzwalając inne dopasowanie sygnalizacyjne. W przypadku GABA organizm emituje sygnały zahamowania lub zmniejszenia aktywności neuronalnej.

GABA odgrywa ważną rolę w zachowaniu, zdolnościach poznawczych  i reakcji organizmu na stres. Dlatego specjaliści kojarzą niskie poziomy tego neuroprzekaźnika m.in.z zaburzeniami lękowymi. Stąd skuteczność benzodiazepin w tych kwestiach.

Farmakokinetyka: co dzieje się z alprazolamem w organizmie?

Alprazolam

Farmakokinetyka to zbiór różnych procesów i zmian, którym podlega lek w organizmie. Obejmuje następujące procesy: wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i wydalanie. Alprazolam jest podawany doustnie i jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie we krwi osiągane jest w ciągu jednej do dwóch godzin po podaniu.

Organizm metabolizuje ten lek. Innymi słowy, przechodzi on przez szereg reakcji chemicznych, aby stać się bardziej rozpuszczalnym i promować jego wydalanie, głównie w wątrobie. Dlatego pacjenci z problemami z wątrobą powinni bardzo ostrożnie przyjmować ten lek.

Po metabolizowaniu zarówno niezmodyfikowany lek, jak i substancje powstałe w wyniku tego procesu, zwane metabolitami, są wydalane głównie z moczem.

Możesz być zainteresowany także innym artykułem: W jaki sposób działają leki przeciwlękowe?

Niekorzystne skutki leków takich jak alprazolam

Najczęstsze niepożądane skutki leczenia benzodiazepiną są związane z jej działaniami farmakologicznymi. Innymi słowy, z jego wpływem na ośrodkowy układ nerwowy.

W przypadkach, gdy u pacjenta występują objawy niepożądane, pojawiają się one zwykle na początku leczenia. Zwykle jednak ustępują w miarę kontynuacji leczenia lub gdy pacjent lub specjaliści obniżają podawaną dawkę.

Jednak większość pacjentów cierpi z powodu lęku oraz skutków lęku i depresji. Alprazolam jest częstym sposobem leczenia tych problemów.

W takich przypadkach niektóre z najczęstszych działań niepożądanych są następujące:

Jednak efekty te występują tylko w 1% przypadków. Istnieją jeszcze rzadsze efekty, takie jak:

  • Depresja.
  • Rozmazany obraz.
  • Ból głowy.
  • Problemy ze snem.

Nigdy nie stosuj tego leku bez zalecenia lekarza!

Podsumowując, alprazolam jest lekiem przeciwlękowym stosowanym w leczeniu niepokoju. Jednak nie należy prowadzić samoleczenia bez odpowiedniego nadzoru lekarskiego, ponieważ niewłaściwe użycie tej substancji może być szkodliwe dla zdrowia. Przedawkowanie może nawet doprowadzić do śmierci.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.