300 naukowców zgromadzonych przez WHO spróbuje zapobiec przyszłym pandemiom

Grupa naukowców powołana przez WHO będzie odpowiedzialna za aktualizację listy priorytetowych patogenów, które mogą powodować nowe ogniska i pandemie. Wszystkie szczegóły spotkania znajdziecie tutaj.
300 naukowców zgromadzonych przez WHO spróbuje zapobiec przyszłym pandemiom
Leonardo Biolatto

Przejrzane i zatwierdzone przez: lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Agencja prasowa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) wydała komunikat dotyczący zdrowia. Otóż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwołała ponad 300 naukowców w celu zidentyfikowania patogenów, które mogą wywołać nowe pandemie. Czy to pomoże zapobiec przyszłym pandemiom?

Zadaniem tych specjalistów jest zbadanie posiadanej dotychczas wiedzy na temat ponad 25 rodzin potencjalnie niebezpiecznych wirusów i bakterii. Wchodzi w skład większego projektu zwanego Choroba X. Ma na celu wyznaczenie hipotezy dowolnej patologii, która miałaby zasięg globalny w postaci epidemii.

O co chodzi w tym projekcie naukowym WHO?

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w piątek, 18 listopada 2022 r., WHO poszukuje tych naukowców do zbadania dostępnych dowodów dotyczących 25 różnych rodzin wirusów i bakterii. Chodzi o to, aby na podstawie ustaleń mogli zgłaszać nowe informacje przydatne w radzeniu sobie z przyszłymi pandemiami.

Światowej klasy projekt ma na celu aktualizację listy priorytetowych patogenów, które mogą powodować epidemie. Na tej liście jest jedna pozycja, która budzi poważne obawy, ale to tylko nazwa: choroba X. Byłby to każdy priorytetowy patogen, który mógłby wywołać epidemie. Byłby to każdy priorytetowy patogen wymagający szybkiego zbadania ze względu na jego stopień nieznajomości w środku międzynarodowej epidemii.

Krótka lista niebezpiecznych patogenów została po raz pierwszy opublikowana w 2017 roku. Lista obejmowała koronawirusy. Ponadto obecne były między innymi Ebola, gorączka Lassa, bliskowschodni zespół oddechowy (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Konieczne jest skupienie się na priorytetowych patogenach i rodzinach wirusów, aby można było je zbadać i opracować niezbędne środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej reakcji na epidemie i pandemie. Bez znacznych inwestycji w badania i rozwój dokonanych przed pandemią COVID-19 nie byłoby możliwe opracowanie bezpiecznych i skutecznych szczepionek w rekordowym czasie

Koronawirus.
Koronawirusy były częścią listy niebezpiecznych patogenów jeszcze przed pandemią COVID-19.

Będzie to mapa drogowa, którą będzie podążać ponad 300 naukowców

Proces aktualizacji listy patogenów priorytetowych obejmuje kryteria naukowe i kryteria zdrowia publicznego. Bierze również pod uwagę inne kryteria związane z wpływem społeczno-ekonomicznym, dostępem i równością.

W oparciu o te kryteria naukowcy opracują plany badań i rozwoju dla mikroorganizmów uznanych za niebezpieczne w krótkim okresie. Nakreślą obecne luki w wiedzy i obszary badań, których nie należy przeoczyć.

Ogromną wartością jest to, że na podstawie wyników dostarczonych przez zespół naukowców WHO określi pożądane specyfikacje szczepionek, terapii i testów diagnostycznych.

Ten epidemiczny projekt badawczo-rozwojowy WHO będzie również miał na celu skatalogowanie, podsumowanie i ułatwienie badań klinicznych potrzebnych do uzyskania tych produktów. Jednocześnie rozważa się możliwość rozszerzenia działań o kwestie etyczne i regulacyjne.

Zgodnie z zapowiedzią lista ma zostać opublikowana po gruntownym przeglądzie w pierwszym kwartale 2023 roku. Pierwsza wersja będzie w języku angielskim.

Traktat WHO mający zapobiec przyszłym pandemiom jest w toku

Ogłoszono również, że trzecie spotkanie odbędzie się w dniach 5 i 7 grudnia 2022 r.. Uczestnicy zajmą się opracowaniem i wynegocjowaniem konwencji WHO lub innego rodzaju umowy międzynarodowej w celu przygotowania się i zapewnienia jednolitej reakcji na pandemie.

Traktat ten ma ustanowić rodzaj mapy drogowej a także przepisy dla narodów w celu przygotowania się na przyszłe zagrożenia i reagowania na nie. Raport z postępów tego procesu zostanie dostarczony państwom członkowskim WHO w przyszłym roku. Ostateczny dokument zostanie przedstawiony do rozpatrzenia w 2024 roku.

W związku z tym Panel ds. Globalnej Konwencji Zdrowia Publicznego (niezależna koalicja mężów stanu i przywódców) stwierdził, jak można zapobiec przyszłym pandemiom. Świat potrzebuje nowej Ramowej Konwencji o gotowości i reagowaniu na pandemię z wiążącymi postanowieniami.

Wiążący charakter ma na celu zapewnienie uprawnień do koordynacji globalnej reakcji na pandemie. Ponadto twórcy projektu zaproponują mechanizmy weryfikacji i jednomyślnej zgodności.

Czy możemy zapobiec przyszłym pandemiom?
Według Panelu ds. Światowej Konwencji Zdrowia Publicznego świat potrzebuje pilnego przygotowania i wiążącego traktatu WHO dotyczącego pandemii.

Eksperci twierdzą, że ochrona przyrody ma kluczowe znaczenie

Do tej pory WHO nie ogłosiło nic na temat wpływu dzikiej przyrody. Eksperci twierdzą jednak, że bezwzględnie należy ją chronić, aby zapobiec przyszłym pandemiom. Na przykład ostatnie badanie wykazało, że wylesianie w Australii spowodowało przeniesienie śmiertelnego wirusa układu oddechowego z nietoperzy owocożernych na ludzi.

Według artykułu, kontakt ludzi z dzikimi zwierzętami w wyniku inwazji na ich naturalne siedliska stanowi przyczynę kilku epidemii. Niedobory żywności spowodowane zjawiskiem El Niño na tym samym obszarze również uważa się za czynnik wyzwalający.

Eksperci zaangażowani w odkrycie stwierdzili, że lisy latające są naturalnym rezerwuarem wirusa Hendra. Patogen ten przeniósł się na konie, a następnie na ludzi. Wirus Hendra powoduje ciężką infekcję dróg oddechowych, przy której śmiertelność wynosi 75% u koni i 57% u ludzi.

Odkrycia te pokazują, że istnieje ścisły związek między środowiskiem, społeczeństwem ludzkim i mikroorganizmami. Nawet niewielka nierównowaga może wystarczyć do wywołania epidemii.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.