Światowy Tydzień Jaskry: Jak mogę wnieść swój wkład?

Jaskra jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku na całym świecie. Jednak jej wczesne wykrycie może zmniejszyć liczbę przypadków krytycznych. Dziś powiemy więcej o chorobie i jej światowym tygodniu.
Światowy Tydzień Jaskry: Jak mogę wnieść swój wkład?

Ostatnia aktualizacja: 11 maja, 2021

Światowy Tydzień Jaskry to gest różnych organizacji na całym świecie mający na celu zmniejszenie wpływu tej choroby na populację. Co to jest jaskra? Jest to choroba, która powoduje słaby drenaż cieczy wodnistej, co powoduje zwiększenie objętości płynu w oku i tym samym gwałtowny wzrost ciśnienia śródgałkowego.

Znaczenie jaskry w dziedzinie zdrowia jest gigantyczny, gdyż stanowi ona czwartą przyczynę utraty wzroku. Chodzi więc o ponad 8 milionów ludzi dotkniętych tym problemem na całym świecie. Jednak na szczęście w około 90% przypadków uszkodzeniom wywołanym przez zaburzenie można przeciwdziałać poprzez wczesne wykrycie.

Te działania i idee stara się propagować Światowy Tydzień Jaskry.

Światowy Tydzień Jaskry i jego obchody

Celem obchodów Światowego Tygodnia Jaskry – od 7 do 13 marca – jest podniesienie świadomości na temat choroby i jej szkodliwych skutków. Ponadto populację zachęca się do monitorowania stanu zdrowia wzroku za pomocą okresowych badań, dążąc w ten sposób do zwiększenia odsetka przypadków wcześnie wykrytych.

Jakie cele ma Światowy Tydzień Jaskry?

Cele obchodów pod hasłem „Skupmy się na jaskrze” mają swoje powiązania w różnych sektorach. Z kolei podstawowe cele i punkty wyjścia planowania są następujące:

 • Podanie do publicznej wiadomości informacji na temat zagrożeń związanych z jaskrą.
 • Podniesienie świadomości społeczeństwa co do ważności regularnego badania oczu.
 • Podanie informacji o grupach ryzyka, które powinny zwrócić szczególną uwagę na chorobę.
 • Uwrażliwienie ludności na potrzebę jak najszybszego rozpoczęcia leczenia.
Światowy Tydzień Jaskry
Wczesne wykrycie jaskry znacznie poprawia rokowanie. Właściwe leczenie zapobiega postępowi ślepoty.

Może Cię zainteresować również ten temat: Jaskra – czym jest i jak ją leczyć?

Jakie działania promuje Światowy Tydzień Jaskry?

Z biegiem lat działania w ramach Światowego Tygodnia Jaskry rosną. Wśród inicjatyw o największej popularności i największym wpływie na społeczeństwo są kongresy. Specjaliści przedstawiają na nich postępy w leczeniu jaskry.

Prowadzi się również kampanie w sieciach społecznościowych oraz w różnych mediach, tak aby odpowiednie informacje docierały do ​​wszystkich sektorów.

Co więcej, w różnych krajach odbywają się bezpłatne sesje badań w celu wczesnego wykrywania jaskry. To strategia, która przyciąga uwagę w sposób czynny.

Grupy ryzyka

Jak najszybsza diagnoza to podstawowy warunek, aby przypadki jaskry nie osiągały poziomów krytycznych. Ale oprócz tego zrozumienie, kto należy do grup ryzyka, pozwala na zróżnicowane i skuteczne monitorowanie.

W tym kontekście w ocenie ryzyka bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • Osoba choruje na cukrzycę.
 • Ma ukończone 60 lat.
 • Krótkowzroczność.
 • Istnieją przypadki jaskry wśród bliskich krewnych.
 • Pochodzenie afrykańskie. Szacuje się, że Afroamerykanie mają cieńsze rogówki niż reszta społeczeństwa. Tak cienka rogówka jest bowiem podatna na zwiększone ciśnienie śródgałkowe.
 • Dalekowzroczność.

Znaczenie wczesnej diagnozy

Światowy Tydzień Jaskry w ramach swojej inicjatywy zaleca przeprowadzanie badania wzroku w odstępach 2-letnich. Na czym polega znaczenie wczesnej diagnozy? Chociaż nie jest możliwe przywrócenie utraconego wzroku, istnieją metody leczenia, które mogą spowolnić pogarszanie stanu.

Większość objawów tej choroby, które są wykrywane w odpowiednim czasie, nie wpływa negatywnie na jakość życia danej osoby. Z drugiej strony daje to specjaliście więcej czasu na dostosowanie najlepszej możliwej metody leczenia.

Zaleca się, aby niezależnie od tego, czy ktoś należy do wspomnianej grupy ryzyka, czy nie, po 40 roku życia regularnie monitorował stan zdrowia oczu.

Jakie są dostępne metody leczenia jaskry?

Wybór metody leczenia zależy od stanu, który wykazuje każdy pacjent. Dlatego można przepisać krople lub przepisać zabiegi laserowe lub techniki filtracyjne. Zatem dostępne procesy terapeutyczne w przypadku jaskry są następujące:

 • Krople: prostaglandyny, beta-blokery, agoniści alfa-adrenergiczne, inhibitory anhydrazy węglanowej, inhibitory kinazy rho oraz związki miotyczne i cholinergiczne.
 • Leki doustne: stosowane jako uzupełnienie regulacji ciśnienia w oku, tylko w stanach, w których jest to konieczne.
 • Zabiegi chirurgiczne: obejmują trabekulektomię (otwarcie drogi ujścia cieczy wodnistej) i małoinwazyjną operację jaskry, zwaną MIGS.
 • Terapia laserowa: Jest to selektywna trabekuloplastyka laserowa stosowana w jaskrze otwartego kąta.

Życie z jaskrą

Mężczyzna z bólem oka
Życie z jaskrą jest możliwe, a wczesna diagnoza jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia pomocy. Należy podjąć małe kroki, aby zmienić swój styl życia, gdy już wiesz, że cierpisz na tę chorobę.

Po zdiagnozowaniu jaskry i podjęciu leczenia określonego przez specjalistę następuje nowy etap adaptacji. Światowy Tydzień Jaskry również pomaga w podejściu do tego problemu.

Konsultacje lekarskie mogą odbywać się co tydzień lub co miesiąc, w zależności od potrzeby kontroli ciśnienia śródgałkowego. Dlatego komunikacja i zaufanie do lekarza są ważnymi czynnikami dla pacjentów z jaskrą, ponieważ ułatwi im to odpowiednie wczesne przystosowanie się do koniecznych zmian.

Z drugiej strony należy skrupulatnie śledzić efekty zastosowanych leków i odpowiedź organizmu. I to niezależnie od tego, czy lekarz zalecił taką przezorność. Zaangażowanie pacjenta może mieć decydujące znaczenie.

Ponadto, jeśli żyjesz z jaskrą, ważne są również następujące wskazówki:

 • Utrzymuj dobrą higienę oczu.
 • Unikaj pocierania oczu pomimo dyskomfortu związanego z lekami.
 • Noś okulary przeciwsłoneczne do czynności, które na to pozwalają.
 • Zredukuj epizody stresu i nadaj wagę stabilności emocjonalnej, aby stawić czoła sytuacji nieuchronnej ślepoty.
 • Dbaj o komunikację z otoczeniem.
 • Utrzymuj normalne życie, wykonując normalne czynności. Przy tym nigdy nie zapominaj by dbać o oczy i chronić je w okolicznościach, które stanowią zagrożenie.

Przeczytaj także ten interesujący artykuł: Jaskra – naturalne sposoby na jej zapobieganie

Światowy Tydzień Jaskry, aby zachęcić do konsultacji

Światowy Tydzień Jaskry przypomina nam o znaczeniu wzroku, niezbędnej opiece, jakiej wymaga i konieczności wczesnego wykrywania problemów. Zaleca się wykonywać badanie oczu co 1 lub 2 lata w celu sprawdzenia stanu nerwu wzrokowego.

Jeśli cierpisz na jaskrę, najlepiej jest uzupełnić swoje zwykłe czynności o dobre nawyki, które chronią Twój wzrok. Na przykład można wprowadzić produkty hipoalergiczne do codziennej higieny. „Nie trać z oczu jaskry!”


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Grupo de estudio colaborativo de glaucoma de tensión normal. La eficacia de la reducción de la presión intraocular en el tratamiento del glaucoma de tensión normal. 1998. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0002-9394(98)00272-4
 • Quigley H. Glaucoma de ángulo abierto. New England Journal of Medicine. 1993. Disponible en: 10.1056 / NEJM199304153281507
 • Bengtsson B. La prevalencia de glaucoma. British Journal of Ophthalmology. 1981. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1136/bjo.65.1.46
 • Thylefors B y Négrel A. El impacto global del glaucoma. 1994. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486713/
 • Tielsch J, Sommer A, Katz J, Royall R, Quigley H y Javitt J. Variaciones raciales en la prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto. The Baltimore Eye Survey. JAMA. 1991.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.