Nowotwór – psychologiczne podłoże choroby

Niewielu z nas wie, że rozwój komórek rakowych w naszym organizmie może mieć podłoże psychologiczne. Tak, silny stres i stale napięte relacje rodzinne mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwoju chorób nowotworowych.
Nowotwór – psychologiczne podłoże choroby

Napisany przez Yamila Papa Pintor

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2022

Nowotwór jest wynikiem niekontrolowanego wzrostu i dzielenia się komórek naszego organizmu. Zdrowe komórki ciała rosną i umierają w „zaprogramowany” sposób, natomiast komórki rakowe dzielą się i rozwijają w zupełnie losowy, spontaniczny i niekontrolowany sposób.

Jest to wynikiem uruchomienia przez nowotwór mechanizmu, którego zadaniem jest hamowanie rozmnażania się zdrowych komórek. Poniżej przedstawiamy cechy, którymi charakteryzują się komórki rakowe.

 • Bardzo szybki wzrost.
 • Nie potrafią się one między sobą „zorganizować”
 • Nie są w stanie przeprowadzać procesów samoregulacji.

Ponieważ nowotwór nie podlega żadnemu szablonowi, powstające masy tkanek nie przypominają normalnych tkanek – przyjmują formę tworu o nazwie neoplasia.

Nowotwór – poznaj jego typy

Komórka rakowa

Należy zaznaczyć, że niezłośliwe guzy atakują przyległe tkanki, lecz nie wnikają do ich wnętrza. W takim przypadku konieczna okazuje się operacja ich usunięcia, aby nie doprowadziły do funkcjonalnych i strukturalnych zaburzeń pracy organizmu.

Z kolei nowotwór złośliwy wnika w sąsiednie tkanki i rozprzestrzenia się po wnętrzu naszego organizmu, kierując się do krwiobiegu i kanałów limfatycznych.

Wyróżniamy cztery typy złośliwych guzów:

 • Rak (z łac. carcinoma): Nowotwór, który tworzą komórki otaczające powierzchnie takie jak skóra, jelita, błony układu oddechowego, moczowego i pokarmowego. Są one najbardziej powszechne.
 • Mięsaki: Rozwijają się w najgłębszych strefach organizmu, na przykład w obrębie tkanki łącznej kości lub mięśni.
 • Chłoniaki: Guzy, które rozwijają się w obrębie układu chłonnego (przy szyi, pod pachami, w pachwinach).
 • Białaczka: Nowotwór atakujący krwiobieg organizmu.

Jak problemy psychologiczne wpływają na nowotwór?

Rak-wymazane słowo

Pierwsze wzmianki na temat powiązania chorób nowotworowych z czynnikami psychologicznymi pojawiły się w XIX wieku, a ich twórcą był londyński lekarz o nazwisku Snow, który przenalizował ponad 250 różnych historii klinicznych w jednym ze szpitali onkologicznych w Londynie.

Przynajmniej 156 z pacjentów posiadało w swej historii problemy psychologiczne związane z utratą bliskiej osoby. Przez kolejne dekady przeprowadzono wiele badań w tym zakresie.

Obecnie nauka potwierdza, że istnieje szereg czynników i zachowań związanych ze zwiększeniem ryzyka rozwoju chorób nowotworowych oraz możliwości ich wyeliminowania. Krótko mówiąc, poprzez odpowiednie nastawienie psychiczne i zachowanie możemy sprowokować pierwszy bądź drugi scenariusz.

Wśród czynników i zachowań, które mogą stymulować rozwój komórek nowotworowych należy wyróżnić da ich rodzaje: bezpośrednie (na przykład stres) i pośrednie (na przykład palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, niezdrowa dieta, spożywanie rakotwórczych substancji czy nieodpowiednie nawyki seksualne).

Stres

Badania naukowe podkreślają bezdyskusyjnie, że stres ma ogromny wpływ na aktywację procesów rakowych, o których wspomnieliśmy już wcześniej.

Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których jesteśmy narażeni na ogromny stres, na przykład utrata ukochanej osoby, hospitalizacja lub ciężka choroba kogoś bliskiego, powikłania pooperacyjne, utrata pracy, itp. Wszystkie te okoliczności prowadzą do zaburzeń pracy całego organizmu i mogą powodować nagły rozwój komórek nowotworowych.

Tytoń, alkohol, niezdrowa dieta, substancje rakotwórcze, niezdrowe podejście do seksu

Konsekwencje palenia tytoniu

Każdy z czynników, który widnieje w powyższym nagłówku jest potencjalnie rakotwórczy. Być może najmniej znanym jest nieodpowiednie podejście do seksu, jak na przykład odbywanie stosunków intymnych bez zabezpieczenia.

Czynniki, które sprzyjają progresji raka można podzielić również na bezpośrednie (bezradność, poczucie beznadziejności, depresja) oraz pośrednie (późne wykrycie choroby, brak odpowiedniego leczenia, brak wsparcia ze strony bliskich).

Bezradność, poczucie beznadziejności, depresja

Zgodnie z wcześniej wspomnianymi badaniami najbardziej narażone na aktywację komórek rakowych są osoby zgadzające się ze wszystkim i wszystkimi, nadmiernie przejmujące się opinią innych, bardzo cierpliwe i niepotrafiące wyrażać swoich emocji.

Ściślej mówiąc, tłumienie i negowanie uzewnętrzniania emocji takich jak złość, okazuje się być bardzo szkodliwym nawykiem, które utrudnia prawidłowe leczenie choroby nowotworowej.

Jednocześnie badania potwierdziły, że niemożność lub trudności ze stawieniem czoła sytuacjom stresowym i popadnięcie w uczucia beznadziei i bezbronności, bezradności, beznadziejności czy depresji stanowi bardzo negatywny czynnik w terapii leczniczej.

Co więcej, badanie jednoznacznie wskazuje na to, że największe ryzyko progresji choroby nowotworowej występuje w przypadku połączenia stresu z szablonem osobowości typu 1.

Ten szablon osobowości charakteryzuje się wysokim stopniem zależności od kogoś lub czegoś oraz niemożnością nawiązania intymnego kontaktu emocjonalnego z jego przedstawicielami. Jest to wywołane wzrostem poziomu kortyzolu, substancji, która sprzyja rozwojowi złośliwych guzów.

Cień kobiety

Późne wykrycie choroby, nieprawidłowe leczenie i brak wsparcia społecznego

Późne wykrycie raka i nieprawidłowo leczony nowotwór to dwa czynniki, które negatywnie wpływają na ewolucję nowotworu.

Jednocześnie brak wsparcia ze strony najbliższych sprawia, że chorzy pacjenci prezentują niską wyleczalność.

W jaki sposób czynniki psychologiczne mogą chronić przed nowotworem?

Powyżej omówiliśmy te czynniki, które szkodzą naszemu organizmowi. Teraz kolej na przytoczenie czynników psychologicznych, dzięki którym jak za dotknięciem magicznej różdżki możemy zarówno zapobiec aktywacji komórek rakowych, jak i zahamować rozwój choroby.

Przyjrzyjmy się im bliżej:

 • Strategie radzenia sobie z życiowymi trudnościami, które pomagają zwiększyć naszą samoocenę, łagodzą stany depresyjne oraz pomagają obniżyć związany ze stresem poziom kortyzolu.
 • Prowadzenie zrównoważonego stylu życia, bez stresu, a co za tym idzie – bez śmiercionośnego kortyzolu.
 • Praca nad uzyskaniem wysokiego poziomu samodzielności. Innymi słowy, brak zależności od innych ludzi, tylko od siebie samego, w drodze do osiągnięcia szczęśliwego życia.
 • Utrzymywanie dobrych relacji z rodziną i otaczającymi nas ludźmi.
 • Rzucenie palenia, rezygnacja z alkoholu, nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i czynniki rakotwórcze.
 • Utrzymywanie zdrowych relacji seksualnych.
 • Włączenie do swojej diety produktów bogatych w błonnik, stosowanie zdrowego i zrównoważonego planu żywieniowego.
 • Spacery i codzienna aktywność fizyczna, które pomagają zachować zdrowe ciało i umysł.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje zainteresowały cię i przydadzą ci się w przyszłości. Zawsze z wielką radością staramy się przybliżać najnowsze odkrycia w badaniach nad nowotworami.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.